Uutta tietoa Abitti 2 -koejärjestelmän käyttöönotosta

Ylioppilastutkintolautakunta tavoittelee uuden selainpohjaisen koejärjestelmän käyttöönottoa ylioppilaskokeissa syksyn 2026 tutkinnosta alkaen. Aikataulussa pysyminen tarkoittaisi sitä, että valtaosa ensi syksynä aloittavista lukiolaisista suorittaisi ylioppilastutkintonsa uudella Abitti 2 -sovelluksella. Tavoiteaikatauluun vaikuttaa esimerkiksi kehityshankkeen rahoituksen varmistuminen.

Abitti-logo

Kokelaiden ja opettajien kannalta suurin muutos on se, että nykyisen Abitti 1:n oheisohjelmat eivät sellaisenaan siirry Abitti 2:een. Jotkut nykyisin käytössä olevat ohjelmat saattavat olla mukana Abitti 2:ssa päivitettyinä sovellusversioina, mutta osa ohjelmista vaihtuu kokonaan. Tarkka oheisohjelmien valikoima ja käyttöönoton aikataulu ovat vielä epäselviä, sillä ohjelmistojen julkaisusta vastaavat niiden kehittäjät. Lautakunta on tiiviissä vuoropuhelussa ohjelmistotalojen kanssa, jotta koejärjestelmään saadaan parhaiten ylioppilastutkinnon tarpeisiin soveltuvat oheisohjelmat. 

“Tavoite on, että oheisohjelmia siirretään sekä nykyisin käytössä olevaan Abittiin että Abitti 2:een vaiheittain syksyn 2024 tutkinnon jälkeen, joten opettajat ja opiskelijat voivat tutustua ohjelmiin hyvissä ajoin ennen syksyn 2026 ylioppilaskokeita”, kertoo Abitin tuoteomistaja, Ylioppilastutkintolautakunnan erityisasiantuntija Matti Lattu.  

Harjoittelukäyttö helpottuu jo ensi syksynä 

Abitti 2 on ollut innokkaimpien käyttäjien kokeiltavana jo tämän vuoden alusta. Kokeiden järjestäminen on kuitenkin ollut vielä hankalaa ja vaatinut tietoteknistä osaamista. Tavoitteena on, että ensi syksystä lähtien Abitti 2 -ympäristöön tutustuminen ja pienimuotoisten harjoituskokeiden järjestäminen voisi tapahtua Windows-tietokoneelta hiirtä klikkailemalla.  

Kokeiden luonne säilyy uudessa Abitissa ennallaan, mikä osaltaan helpottaa siirtymää uuteen selainpohjaiseen koejärjestelmään. Abitti 1:ssä laadittuja kokeita voi siirtää pääosin sellaisenaan Abitti 2:een. Kokeet, joissa on Abitti 1:n oheisohjelmille tehtyjä tiedostoja, vaativat jonkin verran muokkaamista. Kokeen kannalta keskeiset koe- ja aineistosivut pysyvät samankaltaisina. Esimerkiksi äidinkielten ja vieraiden kielten kokeet toimivat Abitti 2:ssa sellaisenaan.

“Ensi syksystä alkaen opettajat voivat järjestää kokeita Abitti 2:lla ilman edistyneitä tietotekniikan taitoja. Kehitystyö jatkuu tiiviinä senkin jälkeen, joten otamme mielellämme vastaan palautetta uudesta koejärjestelmästä”, Matti Lattu rohkaisee.