Ny information om ibruktagandet av Abitti 2-provsystemet

Studentexamensnämnden har som mål att ta i bruk det nya webbläsarbaserade provsystemet för studentexamensproven från och med examen hösten 2026. För att hålla tidtabellen innebär det att största delen av de studerande som inleder sina gymnasiestudier inkommande höst, kommer att avlägga studentexamen med den nya Abitti 2-applikationen. Måltidtabellen påverkas till exempel av säkrandet av finansieringen för utvecklingsarbetet.

Abitti-loggan

Den största förändringen för examinanderna och lärarna är att de nuvarande tilläggsprogrammen i Abitti 1 inte överförs som sådana till Abitti 2. En del av de nuvarande programmen kan ingå i Abitti 2 som uppdaterade versioner, men en del av programmen kommer att ersättas med nya. Det exakta utbudet av tilläggsprogram och tidtabellen för ibruktagandet är fortfarande oklar, eftersom programvarornas utvecklare ansvarar för publiceringen av dem. Nämnden för nära dialoger med programvaruföretagen för att få de tilläggsprogram som är bäst lämpade för studentexamen. 

”Målet är att tilläggsprogrammen stegvis förs över till både nuvarande Abitti och Abitti 2 efter examen hösten 2024, så att lärarna och studerandena kan bekanta sig med programmen i god tid innan studentexamensproven hösten 2026”, berättar Matti Lattu, produktägare av Abitti, specialsakkunnig vid Studentexamensnämnden. 

Övningsanvändningen blir lättare redan nästa höst 

Abitti 2 har varit tillgänglig för de mest entusiastiska användarna sedan början av året. Att ordna prov har dock fortfarande varit svårt och krävt IT-kunskaper. Målet är att det från och med nästa höst är möjligt att bekanta sig med Abitti 2-miljön och att ordna småskaliga övningsprov på en Windows-dator genom att klicka med datormusen. 

Provens karaktär förblir oförändrad vilket underlättar övergången till det nya webbläsarbaserade provsystemet. Prov som gjorts i Abitti 1 kan i regel överföras som sådana till Abitti 2. Prov som innehåller filer som gjorts med tilläggsprogrammen i Abitti 1, måste redigeras en aning. Prov- och materialsidorna kommer förbli likadana. Till exempel proven i modersmål och proven i främmande språk fungerar på samma sätt i Abitti 2. 

”Från och med nästa höst kan lärarna ordna prov i Abitti 2 utan avancerade IT-kunskaper. Utvecklingsarbetet framskrider tätt även efter det, så vi tar gärna emot respons om det nya provsystemet”, uppmuntrar Matti Lattu.