Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeet

Kevään 2023 ylioppilastutkinto jatkui tänään vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeilla. Kokeisiin on ilmoittautunut yhteensä 3 552 kokelasta eli 29 enemmän kuin vuosi sitten. Voimakkaimmin kasvavat ilmoittautumiset englannin kokeeseen, jossa on nyt enemmän ilmoittautumisia kuin saksan kokeessa.

Päivän kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Muutamassa lukiossa kokeen aloitus viivästyi koetilan verkon ongelmien takia. Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.