Proven i främmande språk, kort lärokurs

Studentexamen våren 2023 fortsatte idag med proven i främmande språk, kort lärokurs. Sammanlagt 3 552 examinander har anmält sig till dagens prov, vilket är 29 mer än för ett år sedan. Anmälningarna till provet i engelska växer mest, och mer examinander har nu anmält sig till det än till provet i tyska.

Dagens prov har huvudsakligen gått lugnt. I några gymnasier fördröjdes början av provet på grund av problem med provlokalens nätverk. Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner.