Vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeiden koepäivä  

Kevään 2023 ylioppilastutkinto jatkui tänään vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeilla. Pitkänä vieraana kielenä voi kirjoittaa englannin, saksan, ranskan, espanjan ja venäjän.

Yhteensä 22 123 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin, mikä on 810 kokelasta vähemmän kuin kevään 2022 kokeissa. Valtaosa, lähes 96 % ilmoittautumisista oli englannin kokeeseen. 

Lähes kaikki kokelaat suorittavat tutkinnossaan englannin kielen pitkän oppimäärän kokeen, mutta senkin suorittaminen on laskussa. Pitkän saksan suorittaminen on laskenut 15 vuodessa venäjän ja ranskan tasolle. Kukin niistä on mukana noin yhdessä prosentissa tutkinnoista.

Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Muutamassa lukiossa oli pieniä viivästyksiä koetilan palvelimien ongelmien takia. Kokelaille hyvitettiin viivästykseen kulunut aika täysimääräisesti. 

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.