Provdagen för prov i främmande språk, lång lärokurs

Studentexamen våren 2023 fortsatte idag med proven i främmande språk, lång lärokurs. Man kan avlägga prov enligt lång lärokurs i engelska, tyska, franska, spanska och ryska.

Sammanlagt 22 123 examinander hade anmält sig till dagens prov, vilket är 810 examinander färre än för ett år sedan. Majoriteten, nästan 96 procent av anmälningarna har gjorts till provet i engelska.

Nästan alla examinander utför provet i lång engelska som en del av sin examen, men trenden är dalande. Antalet examinander som utför provet i lång tyska har gått ner under 15 år och ligger nu på samma nivå med ryska och franska. Vart och ett av dessa ingår i ungefär en procent av de avlagda examina.

Proven har huvudsakligen gått lugnt. I några gymnasier förekom korta avbrott på grund av problem med provlokalens servrar. Den tid som gick åt till att åtgärda felet gottgjordes examinanderna. 

Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner.