Yhä useampi aiempien vuosien ylioppilas voi nyt ladata digitaalisen ylioppilastutkintotodistuksen

Digitaalinen ylioppilastutkintotodistus on otettu käyttöön vaiheittain toukokuusta 2023 alkaen. Nyt myös vuosina 1990–2007 tutkinnon suorittamisen aloittaneet voivat ladata todistuksensa Oma Opintopolku -palvelusta.

Uusi ylioppilastutkintotodistus ja todistus hyväksytysti suoritetuista kokeista.
Kuva: Ylioppilastutkintolautakunta.

Automaattiset digitaaliset ylioppilastodistukset muodostetaan sähköisestä ylioppilastutkintorekisteristä, jota on alettu ylläpitämään vuodesta 1990 alkaen. Siitä johtuen osa näistä vanhemmista ylioppilaista saa virheellisen todistuksen. Tyyppivirheitä on tunnistettu kaksi. 

Esimerkki 1: Ylioppilastutkinto on suoritettu ennen vuotta 1990, mutta jonkun kokeen arvosanaa on korotettu vuonna 1990 tai sen jälkeen. Digitaalisessa todistuksessa näkyy vain korotettu arvosana ja sen suoritusajankohta.

Esimerkki 2: Pakollinen koe (esimerkiksi ruotsi toisena kotimaisena kielenä) on erivapauden nojalla korvattu toisella kokeella (esimerkiksi venäjä). Digitaalisessa todistuksessa ei näy korvattua eikä tätä korvaavaa koetta.

Virheellisen todistuksen palvelusta saaneita pyydetään ottamaan yhteyttä lautakuntaan sähköpostitse: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

Ennen vuotta 1990 tutkintonsa aloittaneille ylioppilaille tulee juhannukseen mennessä mahdollisuus tilata digitaalinen todistus lautakunnan verkkopalvelusta. Nämä todistukset luodaan käsityönä rekisteritietoja yhdistämällä, joten niistä peritään maksu.

Lue lisää digitaalisista todistuksista