Nu kan allt fler studenter från tidigare år ladda ned ett digitalt studentexamensbetyg

Det digitala studentexamensbetyget infördes stegvis från och med maj 2023. Nu kan de som började avlägga sina examen år 1990–2007 också ladda ned sitt betyg från Min Studieinfo -tjänsten.

Det nya studentexamensbetyget och betyget över godkänt avlagda prov.
Bild: Ylioppilastutkintolautakunta.

De automatiserade digitala studentexamensbetygen genereras från det elektroniska studentexamensregistret, som har förts sedan 1990. Som ett resultat får vissa av dessa äldre studenter ett felaktigt betyg. Två typer av fel har identifierats.

Exempel 1: Studentexamen avlagdes före 1990, men vitsordet i ett av proven höjdes 1990 eller senare. Det digitala betyget visar bara det vitsord som höjdes och det datum då det togs.

Exempel 2: Ett obligatoriskt prov (t.ex. det andra inhemska språket finska) har ersatts med ett annat prov (t.ex. ryska) utifrån beslut om att examinanden befriats från studier i ämnet. Det digitala betyget visar inte det prov som har ersatts eller det ersättande provet.

De som har fått ett felaktigt studentexamensbetyg ombeds kontakta nämnden via e-post: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.

För studenter som påbörjade sin examen före 1990 kommer det att vara möjligt att beställa ett digitalt betyg från nämndens e-tjänst före midsommar. Dessa betyg kommer att vara avgiftsbelagda eftersom betygen görs för hand genom att kombinera uppgifter ur olika register.

Läs mer om digitala betyg