Ylioppilastutkinnon maksut muuttuvat syksyn 2022 tutkinnosta alkaen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut asetuksen, joka muuttaa ylioppilastutkinnon maksuja syksyn 2022 tutkinnosta alkaen. Kiinteä perusmaksu osallistumisesta ylioppilastutkintoon poistuu kokonaan, ja koekohtainen maksu nousee 28 eurosta 34 euroon. Oikaisuvaatimusten käsittelystä perittävä 50 euron maksu säilyy ennallaan. Muutokset päivitetään Ylioppilastutkintolautakunnan yleisiin määräyksiin ja ohjeisiin kevään 2022 aikana.

Oppivelvollisuuden laajennuttua ylioppilastutkinnon kokeita suoritetaan sekä maksullisesti että maksuttomasti (ks. Tutkinnon rakenne). Siten aiempi perusmaksusta ja koekohtaisesta osallistumismaksusta muodostuva malli olisi jatkossa epäkäytännöllinen lukioille, Ylioppilastutkintolautakunnalle ja kokelaille. Perusmaksu poistuu ja koekohtaista maksua korotetaan siten, että maksullisia kokeita suorittavien kokelaiden tutkintomaksut pysyvät keskimäärin samansuuruisina kuin ennen muutosta.

Muutokset perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön 21.4.2022 antamaan asetukseen Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta. Ministeriö järjesti muutoksesta lausuntokierroksen syksyllä 2021.

Syksyn 2022 kokeisiin ilmoittautuvat kokelaat maksavat uuden asetuksen mukaiset maksut. Syksyn kokeisiin ilmoittaudutaan omaan lukioon 5. kesäkuuta mennessä. Ilmoittautumisiin voi tarvittaessa tehdä peruutuksia ja muutoksia ilmoittautumisajan loppuun asti.

Ylioppilastutkinnon toimeenpano ja kehittäminen katetaan kokelailta perittävillä maksuilla sekä valtion talousarviossa osoitetuilla määrärahoilla.

Lisätietoa:

Tutkintomaksut ja hinnasto