Ylioppilastutkintolautakunnan maksut muuttuvat syksyn 2024 tutkinnosta alkaen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut asetuksen, joka muuttaa Ylioppilastutkintolautakunnan perimiä maksuja syksyn 2024 tutkinnosta alkaen. Koekohtainen maksu ylioppilastutkintoon ja sen kokeisiin osallistumisesta nousee 34 eurosta 38 euroon ja koesuorituksen arvostelua koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelystä perittävä maksu 50 eurosta 56 euroon. Muutokset päivitetään Ylioppilastutkintolautakunnan yleisiin määräyksiin ja ohjeisiin ja verkkosivuille kevään 2024 aikana.

Apollo-hahmo, ylioppilaslakki, antiikkinen pylväs.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Hintamuutokset vastaavat palkka- ja elinkustannusindeksin nousua. Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä ylioppilastutkintomaksut poistuivat oppivelvollisilta viiden ensimmäisen kokeen osalta, mikä vähensi tutkinnon suorittamisen taloudellista taakkaa. Oppivelvollisuuslain mukaiseen maksuttomaan koulutukseen oikeutetut kokelaat voivat jatkossakin ilmoittautua viiteen ensimmäiseen kokeeseensa maksutta. 

Muutokset perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön 21.12.2023 antamaan asetukseen Opetushallituksen ja sen erillisyksiköiden suoritteiden maksullisuudesta (1188/2023). 

Ylioppilastutkinnon toimeenpano ja kehittäminen katetaan kokelailta perittävillä maksuilla sekä valtion talousarviossa osoitetuilla määrärahoilla. 

Lisätietoa: