Examensavgifterna förändras från och med examen hösten 2024

Undervisning- och kulturministeriet har utfärdat en förordning som ändrar studentexamensavgifterna från och med examen hösten 2024. Den provspecifika avgiften stiger från 34 euro till 38 euro och avgiften för begäran om omprövning från 50 euro till 56 euro. Nämndens föreskrifter och anvisningar och nämndens webbplats kommer att uppdateras med de nya avgifterna under våren 2024.

Apollo-figuren, en studentmössa och en arkaiska kolonn.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Prisförändringarna återspeglar ökningen i löne- och levnadskostnadsindexen. I samband med utvidgningen av läroplikten slopades studentexamensavgifterna för de fem första proven för dem som omfattas av den förlängda läroplikten, vilket minskade den ekonomiska bördan för utförandet av examen. Examinander som enligt läropliktslagen har rätt till avgiftsfri utbildning kan även i framtiden avgiftsfritt avlägga de fem första proven i studentexamen. 

Förändringarna grundar sig på Undervisning- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens och dess fristående enheters avgiftsbelagda prestationer (1188/2023) som utfärdats 21.12.2023. 

Verkställandet och utvecklingen av studentexamen finansieras med examensavgifterna samt med anslag från statsbudgeten.  

Mer information: