Äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon kokeen koepäivä

Kevään 2024 ylioppilastutkinto jatkui tänään suomen ja ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon kokeilla. Yhteensä 29689 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin, mikä on 611 kokelasta vähemmän kuin kevään 2023 kokeissa. Suomen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeeseen ilmoittautuneita on 27528 ja ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden kokeeseen 2161.

Apollo-, mies- ja naishamot sekä kirjaimet Y, T ja L.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen arvosana muodostuu lukutaidon kokeen ja kirjoitustaidon kokeen yhteispisteiden perusteella. Kokelaan on osallistuttava ja jätettävä koesuoritus kumpaankin kokeeseen samalla tutkintokerralla saadakseen arvosanan. Vuoteen 1971 asti hylätty arvosana äidinkielen kokeessa johti koko tutkinnon hylkäämiseen. Nykyään hylättyä arvosanaa voi kompensoida muiden kokeiden hyväksytyillä arvosanoilla. 

Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Muutamassa lukiossa oli lyhyitä katkoksia teknisten ongelmien takia. Viivästykseen kulunut aika hyvitettiin kokelaille. Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.