Provdagen för skrivkompetensprovet i modersmål och litteratur

Studentexamen våren 2024 fortsatte idag med läskompetensprovet i modersmål och litteratur på svenska och finska. Sammanlagt har 29 689 examinander anmält sig till dagens prov, vilket är 611 examinander färre än för ett år sedan. 2161 examinander har anmält sig till modersmålsprovet på svenska och 27 528 till modersmålsprovet på finska.

Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Vitsordet i provet i modersmål och litteratur ges utifrån de sammanlagda poängen i provet i läskompetens och provet i skrivkompetens. Examinanden måste delta i och lämna in en provprestation i båda proven vid samma examenstillfälle för att erhålla ett vitsord. Ända fram till 1971 innebar ett underkänt vitsord i modersmålsprovet att hela studentexamen underkändes. Nuförtiden kan ett underkänt vitsord kompenseras med de godkända vitsorden i andra prov. 

Proven har huvudsakligen gått lungt till. I några gymnasier förekom korta avbrott på grund av tekniska problem. Den tid som gick åt till avbrottet gottgjordes examinanderna. Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden för att få aktuella instruktioner ifall tekniska störningar inträffar.