Äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeen koepäivä

Kevään 2024 ylioppilastutkinto alkoi tänään suomen ja ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeilla. Lisäksi kirjoitettiin suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeet. Yhteensä 31572 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin, mikä on 319 kokelasta vähemmän kuin kevään 2023 kokeissa.

Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa sekä kirjaimet Y, T ja L.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeen ilmoittautumismäärät lähtivät jälleen nousuun viime kevään pienen laskun jälkeen. Kokeeseen on ilmoittautunut 1867 kokelasta eli lähes yhtä paljon kuin ruotsin äidinkieli ja kirjallisuus -kokeeseen, johon ilmoittautumisia on 2161. 

Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Muutamassa lukiossa oli 15–30 minuutin viivästyksiä teknisten ongelmien takia. Kokelaille hyvitettiin viivästykseen kulunut aika täysimääräisesti. Lisäksi osassa lukioissa havaittiin häiriö valvojille näkyvässä kokelaslistassa. Lautakunta on lähettänyt lukioihin ohjeet häiriön ratkaisemiseksi. Häiriö ei ole vaikuttanut kokeiden suorittamiseen. 

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.