Provdagen för läskompetensprovet i modersmål och litteratur

Studentexamen våren 2024 inleddes idag med läskompetensprovet i modersmål och litteratur på svenska och finska. Dessutom skrevs provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur. Sammanlagt hade 31572 examinander anmält sig till dagens prov, vilket är 319 examinander färre än för ett år sedan.

Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Antalet anmälningar till provet i finska som andraspråk och litteratur började öka igen efter en liten nedgång förra våren. 1867 examinander har anmält sig till provet, vilket är nästan lika många som till provet i modersmål och litteratur på svenska, till vilket 2161 examinander har anmält sig. 

Proven har huvudsakligen gått lugnt till. I några gymnasier försenades provstarten med 15–30 minuter på grund av tekniska problem. Den tid som gick åt till fördröjningen gottgjordes fullkomligt examinanderna. Dessutom upptäcktes det i vissa gymnasier ett problem med examinandlistan på övervakaren skärm. Nämnden har skickat anvisningar till gymnasierna om hur problemet ska lösas. Problemet påverkade inte genomförandet av proven. 

Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden för att få aktuella instruktioner ifall tekniska störningar inträffar.