Lautakunta on päivittänyt yleiset määräykset ja ohjeet

Lautakunta on päivittänyt yleiset määräykset ja ohjeet. Yleisten määräysten ja ohjeiden liitteisiin, mm. valvojan ohjeeseen, ei ole tehty muutoksia.

Yleisten määräysten ja ohjeiden keskeisimmät muutokset ovat:

  • Lukiota vaihtavat kokelaat: Lukiota vaihtavan kokelaan ilmoittautumistiedot siirretään tutkintopalvelusta (koe.ylioppilastutkinto.fi) saatavan siirtokoodin avulla suoraan lukiosta toiseen. Lukio, josta kokelas siirtyy, vastaa kokelaan tutkinnon järjestämistä koskevista asioista, kunnes uusi lukio on hyväksynyt ilmoittautumistiedon siirron. Ilmoittautumisen siirron jälkeen vastaanottava lukio vastaa kokelaan osalta kaikista tutkinnon järjestämiseen liittyvistä asioista. Asiasta on tiedotettu erikseen ja annettu tarkemmat toimintaohjeet lukioille 16.12.2022 lähetetyssä sähköpostissa.
  • Yleisiin määräyksiin ja ohjeisiin on täsmennetty mahdollisuutta käyttää kameroita valvonnassa. Päätöksen kameroiden käytöstä kokeiden valvonnassa tekee lukion rehtori. Kameravalvonnalla on tietyillä ehdoilla mahdollista vähentää valvojien määrää koetilassa yhdellä. Nämä tarkennetut määräykset ja ohjeet kameroiden käytöstä valvonnassa vastaavat käytännössä täysin keväällä 2022 annettua erillistä määräystä kameroiden käytöstä valvonnassa.
  • Ohjeita lukion rehtorin, opettajien ja muiden tutkinnon järjestämiseen osallistuvien esteellisyydestä on täydennetty ohjeella esteellisyydestä tapauksessa, jossa henkilö itse osallistuu tutkintoon.
  • Koetilaa, koetilannetta ja valvojia koskevia määräyksiä ja ohjeita (luvut 2.3.1–2.3.7) on selkeytetty ryhmittelemällä niissä olevia asioita selkeämmiksi kokonaisuuksiksi ja lisäämällä väliotsikoita. Määräykset ja toimintatavat pysyvät näiltä osin samanlaisina kuin aikaisemmin.
  • Määräyksissä ja ohjeissa on tarkennettu, mitä tietoja tulee ilmoittaa kokelaan hakemuksessa saada ilmoittautua tutkintoon määräajan jälkeen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mihin kokeisiin kokelas haluaa ilmoittautua, kokeiden taso ja tieto siitä, suorittaako kokelas kokeet maksuttomasti. Lisäksi tulee tarvittaessa käydä ilmi, suorittaako kokelas tutkintoa lukion oppimäärän, ammatillisen perustutkinnon vai muun koulutuksen pohjalta ja jos kokelas suorittaa kokeita maksuttomasti, myös tieto siitä, mitkä kokeet kokelas suorittaa maksuttomasti.
  • Määräyksissä ja ohjeissa on tarkennettu ohjeita kokelaan osallistumisoikeudesta kokeeseen tilanteessa, jossa sekä lukion oppimäärää että ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa suorittava kokelas siirtyy suorittamaan pelkästään ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa. Jos kokelas, joka suorittaa sekä lukion oppimäärää että ammatillista perustutkintoa, on aloittanut ylioppilastutkinnon suorittamisen ja saanut osallistumisoikeuden kokeeseen lukiossa suoritettujen pakollisten opintojen perusteella, hän ei menetä osallistumisoikeuttaan siirtyessään suorittamaan ainoastaan ammatillista perustutkintoa riippumatta siitä, onko hän koepäivään mennessä suorittanut osallistumiseen vaadittavan osaamisen.

Ylioppilastutkinnossa otetaan käyttöön digitaalinen tutkintotodistus paperisen todistuksen rinnalle keväällä 2023. Todistuksien antamista sekä todistusjäljennöksiä ja -käännöksiä koskevat määräykset ja ohjeet muuttuvat tämän johdosta kevään 2023 aikana. Määräykset tutkinnon suorittamisesta eivät muutu. Lisätietoa uusista todistuksista erillisessä tiedotteessa saat tiedotteesta

Voit ladata uudet yleiset määräykset ja ohjeet Määräykset ja ohjeet -sivulta

Versio yleisistä määräyksistä ja ohjeista, jossa muutetut kohdat on merkitty punaisella tekstillä on ladattavissa täältä:

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.