Matematiikan lyhyen ja pitkän oppimäärän kokeet

Kevään 2024 ylioppilastutkinto jatkui tänään matematiikan kokeilla. Lyhyen oppimäärän kokeeseen oli ilmoittautunut yhteensä 13406 kokelasta ja pitkän oppimäärän kokeeseen 14407. Yhteensä ilmoittautumisia on 389 vähemmän kuin vuosi sitten.

Apollo-, mies- ja naishamot sekä kirjaimet Y, T ja L.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Matematiikan kokeiden eri oppimäärien suorittamismäärissä on eroja opetuskielen mukaan. Suomenkielisissä lukioissa pitkän ja lyhyen oppimäärän koetta kirjoitetaan nykyään lähes yhtä paljon. Ruotsinkielisistä lukioista valmistuneiden tutkinnoissa lyhyen oppimäärän matematiikan koe on pitkän oppimäärän koetta yleisempi. Opetuskielestä riippumatta vain noin joka kymmenennessä tutkinnossa ei ole viime vuosina ollut lainkaan matematiikan koetta. 

Kokeet ovat sujuneet rauhallisesti. Muutamassa lukiossa oli lyhyitä katkoksia koetilan palvelinten ongelmien takia. Katkoihin kulunut aika hyvitettiin kokelaille. Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi. 

Kevään tutkinto alkaa -tiedote