Reaaliaineiden ensimmäinen koepäivä

Kevään 2024 ylioppilastutkinto jatkui tänään reaaliaineiden kokeilla (uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto). Kokeisiin oli ilmoittautunut yhteensä 19821 kokelasta. Eniten ilmoittautumisia oli yhteiskuntaopin (5449), kemian (4874) ja terveystiedon (4322) kokeisiin. Erityisesti kemian koetta uusitaan paljon kevään tutkinnossa.

Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Päivän kokeet ovat sujuneet rauhallisesti. Muutamassa lukiossa oli 15–30 minuutin katkoksia koetilan palvelinten ongelmien takia. Kokelaille hyvitettiin katkoihin kulunut aika. Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakunnan tekniseen tukeen ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi. 

Kevään tutkinto alkaa -tiedote