Första provdagen för proven i realämnen

Studentexamen våren 2024 fortsatte idag med en del av proven i realämnena (religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap). Sammanlagt har 19821 examinander anmält sig till proven. Flest anmälningar har gjorts till proven i samhällslära (5449), kemi (4874) och hälsokunskap (4322). Särskilt provet i kemi tas ofta om i vårens examen.

Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Dagens prov har gått lugnt till. I några gymnasier förekom avbrott på ungefär 15–30 minuter på grund av problem med provlokalens server. Den tid som gick åt till avbrottet gottgjordes examinanderna. Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämndens tekniska stöd för att få aktuella instruktioner ifall tekniska störningar inträffar.