Toinen reaaliaineiden koepäivä

Syksyn 2023 ylioppilastutkinto jatkui tänään reaaliaineiden kokeilla (uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto). Yhteensä 18 859 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin. Eniten ilmoittautumisia on yhteiskuntaopin kokeeseen: 5 065.

Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Suurin osa kokelaista suorittaa tutkintonsa aikana vähintään kaksi reaaliaineiden koetta. Esimerkiksi viime keväänä valmistuneista ylioppilaista 63 prosentilla oli tutkinnossaan kaksi ja 19 prosentilla kolme reaaliaineen koetta. Yli kolmen reaaliaineen kokeen suorittaminen tutkinnon aikana on harvinaista. 

Päivän kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Yhdessä lukiossa kokeen aloitus viivästyi teknisen ongelman takia noin kaksi tuntia. Viivästys koski noin 40 kokelasta. Kokelaille hyvitettiin viivästykseen kulunut aika täysimääräisesti. Lautakunta kiittää lukiota ongelman asiantuntevasta ratkaisemisesta. Lukio tekee lautakunnalle ilmoituksen kokeen aikana tapahtuneesta häiriöstä, ja asia otetaan ilmoituksen perusteella huomioon kokelaiden koesuoritusten arvostelussa. 

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi. 

Syksyn tutkinto alkaa -lehdistötiedote