Toinen reaaliaineiden koepäivä

Kevään 2024 ylioppilastutkinto jatkui tänään reaaliaineiden kokeilla (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia). Kokeisiin oli ilmoittautunut yhteensä 24093 kokelasta. Eniten ilmoittautumisia oli fysiikan kokeeseen: 8118.

Apollo-, mies- ja naishamot sekä kirjaimet Y, T ja L.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Reaaliaineiden kokeita suoritetaan paljon. Noin 80 prosentissa tutkintoja on nykyään vähintään kaksi reaaliaineiden koetta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana suoritusmäärät ovat lisääntyneet erityisesti biologian, fysiikan ja kemian kokeissa.  

Päivän kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Muutamassa lukiossa oli enintään 45 minuutin katkoksia koetilan palvelimen ongelmien takia. Katkoihin kulunut aika hyvitettiin kokelaille. 

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakunnan tekniseen tukeen ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi. 

Kevään tutkinto alkaa -tiedote