Den andra provdagen för realämnen

Studentexamen våren 2024 fortsatte idag med proven i realämnen (psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi). Sammanlagt har 24093 examinander anmält sig till proven. Flest anmälningar har gjorts till provet i fysik: 8118.

Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Det är populärt att avlägga prov i realämnen. Nuförtiden innehåller ungefär 80 procent av examina minst två realämnesprov. Under de senaste tio åren har särskilt antalet examinander som avlägger provet i biologi, fysik och kemi ökat.  

Proven har huvudsakligen gått lugnt till. I några gymnasier förekom avbrott på max 45 minuter på grund av problem med provlokalens server. Den tid som gick åt till avbrottet gottgjordes examinanderna. 

Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämndens tekniska stöd för att få aktuella instruktioner ifall tekniska störningar inträffar.