Toisen kotimaisen kielen koepäivä

Syksyn 2023 ylioppilastutkinto jatkui tänään toisen kotimaisen kielen kokeilla. Kokeisiin oli ilmoittautunut yhteensä 8 627 kokelasta. Näistä 6 967 kokelasta oli ilmoittautunut ruotsin pitkän tai keskipitkän oppimäärän kokeeseen ja 1 660 vastaaviin suomen kielen kokeisiin.

Apollo-, mies- ja naishamot sekä kirjaimet Y, T ja L.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Sekä ruotsin että suomen kielen kokeita uusitaan syksyllä suhteellisen harvoin. Uusintojen osuus ilmoittautumisista on alle 10 % kaikissa muissa kokeissa paitsi ruotsin pitkän oppimäärän kokeessa, jossa uusintojen osuus on 17 %. 

Päivän kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Muutamassa lukiossa koe keskeytyi noin 15 minuutiksi sähkökatkon tai koetilan palvelimen ongelmien takia. Kokelaille hyvitettiin viivästykseen kulunut aika täysimääräisesti. Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.   

Syksyn tutkinto alkaa -lehdistötiedote