Provdagen för det andra inhemska språket

Studentexamen hösten 2023 fortsatte idag med proven i det andra inhemska språket. Sammanlagt hade 8 627 examinander anmält sig till dagens prov. 6 967 av dem hade anmält sig till provet i svenska, lång eller medellång lärokurs, och 1 660 till motsvarande prov i finska.

Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Både provet på svenska och finska tas om relativt sällan i höst. Andelen omtagningar av alla anmälningar är under 10 % till alla andra prov förutom provet i svenska, lång lärokurs. Av anmälningarna till detta prov är andelen omtagningar 17 %. 

Dagens prov har huvudsakligen gått lugnt till. I några gymnasier avbröts provet i 15 minuter på grund av ett elavbrott eller problem med provlokalens server. Den tid som gick åt till fördröjningen och avbrottet gottgjordes examinanderna. Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden för att få aktuella instruktioner ifall tekniska störningar inträffar. 

Höstens studentexamen inleds -pressmeddelande