Toisen kotimaisen kielen koepäivä

Kevään 2024 ylioppilastutkinto jatkui tänään toisen kotimaisen kielen kokeilla. Kokeisiin oli ilmoittautunut yhteensä 7362 kokelasta. Jokaiseen päivän kokeeseen on enemmän ilmoittautuneita kuin viime keväänä. Määrällisesti suurin kasvu on keskipitkän ruotsin kokeeseen ja suhteellisesti keskipitkän suomen kokeeseen.

Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa sekä kirjaimet Y, T ja L.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Viimeisen viidentoista vuoden aikana toisen kotimaisen kielen osuus ylioppilastutkinnoissa on laskenut tasaisesti. Vain keskipitkän suomen kokeen suorittaminen on lisääntynyt. Viime vuonna reilussa kolmanneksessa valmistuneita tutkintoja oli mukana toisen kotimaisen kielen koe.   

Kokeet ovat sujuneet rauhallisesti. Muutamassa lukiossa oli lyhyitä katkoksia koetilan palvelinten ongelmien takia. Katkoihin kulunut aika hyvitettiin kokelaille. Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi. 

Kevään tutkinto alkaa -tiedote