Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeiden koepäivä

Kevään 2024 ylioppilastutkinto jatkui tänään vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeilla. Kokeita järjestetään kymmenessä eri kielessä, ja niihin on ilmoittautunut yhteensä 3652 kokelasta eli sata enemmän kuin vuosi sitten.

Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Lyhyen oppimäärän englantia kirjoitetaan yhä enemmän, ja se on jo toista kevättä eniten suoritettu lyhyen oppimäärän kielen koe. 

Päivän kokeet ovat sujuneet rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut vain vähän yhteydenottoja. Muutamassa lukiossa kokeen aloitus viivästyi 15–30 minuuttia koetilan palvelimen ongelmien takia.  

Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.