Provdagen för proven i främmande språk, kort lärokurs

Studentexamen våren 2024 fortsatte idag med proven i främmande språk, kort lärokurs. Sammanlagt har 3562 examinander anmält sig till dagens prov, vilket är hundra fler än för ett år sedan.

Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Allt fler genomför provet i engelska, kort lärokurs och för andra våren i rad är provet i engelska det mest genomförda provet i främmande språk, kort lärokurs. 

Dagens prov har gått lugnt till. Nämndens tekniska stöd har kontaktats endast några gånger. I några gymnasier försenades provstarten med 15–30 minuter på grund av problem med provlokalens servrar. 

Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden för att få aktuella instruktioner i fall tekniska störningar inträffar.