Vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeiden koepäivä

Kevään 2024 ylioppilastutkinto jatkui tänään vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeilla. Pitkänä vieraana kielenä voi kirjoittaa englannin, saksan, ranskan, espanjan ja venäjän. Yhteensä 22375 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin, mikä on 252 kokelasta enemmän kuin vuosi sitten.

Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa sekä kirjaimet Y, T ja L.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Valtaosa eli 95 % ilmoittautumisista oli englannin kokeeseen. 41 % kokeen ilmoittautumisista on joko hyväksytyn tai hylätyn kokeen uusintoja. Lähes kaikki kokelaat suorittavat pitkän englannin kokeen tutkintonsa aikana. Sen määrä tutkinnoissa on kuitenkin laskussa. Muut vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeet ovat viime vuosina olleet mukana korkeintaan reilussa prosentissa tutkintoja.

Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Muutamassa lukiossa kokeen aloitus viivästyi 15–30 minuuttia koetilan palvelimen ongelmien takia. Viivästykseen kulunut aika hyvitetiin kokelaille. Lautakunta ohjeistaa lukioita ottamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa aina yhteyttä lautakuntaan ajantasaisten toimintaohjeiden saamiseksi.

Kevään tutkinto alkaa -tiedote