Provdagen för prov i främmande språk, lång lärokurs

Studentexamen våren 2024 fortsatte idag med proven i främmande språk, lång lärokurs. Man kan avlägga prov enligt lång lärokurs i engelska, tyska, franska, spanska och ryska. Sammanlagt hade 22 375 examinander anmält sig till dagens prov, vilket är 252 fler examinander än för ett år sedan.

Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Majoriteten, det vill säga 95 procent av anmälningarna har gjorts till provet i engelska. 41 % av anmälningarna till provet är omtagningar av godkända eller underkända prov. Nästan alla examinander utför provet i lång engelska som en del av sin examen, men antalet avlagda prov visar en sjunkande trend. De övriga proven i främmande språk, lång lärokurs, har de senaste åren ingått i högst en dryg procent av avlagda examina. 

Proven har huvudsakligen gått lugnt till. I några gymnasier försenades provstarten med 15–30 minuter på grund av problem med provlokalens servrar. Den tid som gick åt till att åtgärda felet gottgjordes examinanderna. Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden för att få aktuella instruktioner ifall tekniska störningar inträffar.   

Vårens studentexamen inleds -pressmeddelande