Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Studentexamen

Gymnasieutbildningen avslutas med en studentexamen. Med hjälp av studentexamen klarläggs om de studerande har tillägnat sig de kunskaper och färdigheter som anges i gymnasiets läroplan samt uppnått tillräcklig mognad enligt målen för gymnasieutbildningen. I examen ingår prov i modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, matematik och realämnena.

  • Allmän presentation av studentexamen
  • Studentexamens historia
  • Studentexamensämndens ordinarie medlemmar
  • Förklaring till utländska läroanstalter
  • Plan för utveckling och verkställande av studentexamen 2019-2022
  • Planerings- och styrdokument för studentexamen