Aktuellt

På den här sidan hitter du Studentexamensnämdnens nyheter och bloggar samt evenemang vi ordnar eller deltar.

En kollage av studentmössor, Apollo-figurer och arkaiska saker.
Nyheter

Provet i modersmål och litteratur på samiska

Dagens prov har gått lugnt till. Nämndens tekniska stöd har kontaktats bara några enstaka gånger under dagen. Resultaten för vårens examen skickas till gymnasierna den 14 maj.
Nyheter Läs mer
Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Den andra provdagen för realämnen

Det är populärt att avlägga prov i realämnen. Nuförtiden innehåller ungefär 80 procent av examina minst två realämnesprov. Under de senaste tio åren har särskilt antalet examinander som…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Provdagen för det andra inhemska språket

Det andra inhemska språkets andel i studentexamen har stadigt minskat under de senaste femton åren. Endast avläggandet av provet i medellång finska har ökat. Av dem som ifjol fick sin…
Nyheter Läs mer
Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Nyheter

Första provdagen för proven i realämnen

Dagens prov har gått lugnt till. I några gymnasier förekom avbrott på ungefär 15–30 minuter på grund av problem med provlokalens server. Den tid som gick åt till avbrottet gottgjordes…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Fel i en av uppgifterna i provet i lång matematik

Ett fel har upptäckts i uppgiftsbeskrivningen för uppgift 5 Temperaturrutfält i gårdagens prov i lång matematik. Censormötet beaktar felet vid bedömningen av uppgiften. Nämnden har…
Nyheter Läs mer
Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Proven i matematik, kort och lång lärokurs

Antalet examinander som avlägger provet i lång matematik och de som avlägger provet i kort matematik varierar beroende på gymnasiets undervisningsspråk. I de svenskspråkiga gymnasierna är…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Provdagen för prov i främmande språk, lång lärokurs

Majoriteten, det vill säga 95 procent av anmälningarna har gjorts till provet i engelska. 41 % av anmälningarna till provet är omtagningar av godkända eller underkända pro v. Nästan alla…
Nyheter Läs mer
Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Provdagen för skrivkompetensprovet i modersmål och litteratur

Vitsordet i provet i modersmål och litteratur ges utifrån de sammanlagda poängen i provet i läskompetens och provet i skrivkompetens. Examinanden måste delta i och lämna in en provprestation…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Avbrott i Suomi.fi-identifikationen söndag 17.3.2024

Aktia Bank Abp Bonum Bank Abp Handelsbanken (Finland) Oma Säästöpankki Oyj POP Bankerna Sparbankerna Sparbankernas Centralbank Finland Abp Identifiering med övriga bankers nätbankskoder och…
Nyheter Läs mer
Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Nyheter

Provdagen för proven i främmande språk, kort lärokurs

Allt fler genomför provet i engelska, kort lärokurs och för andra våren i rad är provet i engelska det mest genomförda provet i främmande språk, kort lärokurs. Dagens prov har gått lugnt…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Provdagen för läskompetensprovet i modersmål och litteratur

Antalet anmälningar till provet i finska som andraspråk och litteratur började öka igen efter en liten nedgång förra våren. 1867 examinander har anmält sig till provet, vilket är nästan lika…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Responsblanketter för studentexamen våren 2024

Nämnden har öppnat två responsblanketter som berör studentexamen våren 2024. Den ena blanketten är ämnad för examinander och den andra för personal som deltagit i anordnandet av proven, till…
Nyheter Läs mer
En kollage av studentmössor, Apollo-figurer och arkaiska saker.
Mikko Salmi Blogg

Det här visste du (kanske) inte om studentexamen

Muntliga prov De "skrivningar" som ursprungligen fungerade som inträdesprov till universiteten ordnades som muntliga prov. De skriftliga proven infördes vid sidan av de muntliga 1852, då…
Blogg Läs mer
Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Vårens studentexamen inleds 12.3 – gymnasierna har anordnat studentexamen redan i 150 år

46 300 examinander har anmält sig till examen, vilket är ungefär 900 fler än på våren 2023. Det har gjorts cirka 136 700 anmälningar i olika ämnen och lärokurser, vilket är cirka 600 färre…
Nyheter Läs mer
Apollo-figuren och en kvinna med studentmössor.
Nyheter

Reformen av proven i svenska eller finska som andraspråk och litteratur bereds

Nämnden och ämnessektionernas representanter har i två år berett reformen. För att få olika synpunkter på reformen har man i beredningsskedet analyserat respons på proven och diskuterat med…
Nyheter Läs mer