Aktuellt

På den här sidan hitter du Studentexamensnämdnens nyheter och bloggar samt evenemang vi ordnar eller deltar i.

Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Provdagarna för studentexamen hösten 2025

Se provdagarna hösten 2025 Då tidtabellen för provdagarna görs upp beaktas bland annat studerandenas arbetsbelastning, genomförandet av provarrangemangen och tiden som krävs för bedömningen…
Nyheter Läs mer
Abitti-loggan
Nyheter

Ny information om ibruktagandet av Abitti 2-provsystemet

Den största förändringen för examinanderna och lärarna är att de nuvarande tilläggsprogrammen i Abitti 1 inte överförs som sådana till Abitti 2. En del av de nuvarande programmen kan ingå i…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Beskrivningen av goda svar för provet i kemi har korrigerats

Korrigeringen har ingen inverkan på bedömningen av uppgiften. Censorerna har bedömt uppgiften enligt de korrigerade och nu publicerade beskrivningarna av goda svar. De korrigerade…
Nyheter Läs mer
Apollo-figuren och en kvinna med studentmössor.
Nyheter

Påminnelse om att strukturen för proven i matematik ändras från och med examen hösten 2024

Den centralaste förändringen är att vikten av del A i bägge lärokursers prov kommer att ökas och valfria uppgifter läggs till. Dessutom kommer provet i kort matematik att innehålla bredare…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Beskrivningarna av goda svar för provet i fysik har korrigerats – tidsfristen för begäran om omprövning förlängs

Till följd av korrigeringarna förlängs tidsfristen för begäran om omprövning för alla prov. Begäran om omprövning kan göras i examinandernas webbtjänst fram till 30.5.2024. Se d e…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur och en människa med glasögon och studentmössor.
Nyheter

Den bristfälliga uppgiftsbeskrivningen i provet i lång matematik sänkte poänggränserna

I uppgiftsbeskrivningen för uppgift 5 i provet i lång matematik fanns ett fel. Uppgiftens ramberättelse var bristfällig och motsvarade inte den matematiska uppgiftsbeskrivningen…
Nyheter Läs mer
En illustration av fyra nya studenter.
Nyheter

På våren blir ungefär 25000 studenter – majoriteten har avlagt gymnasiestudierna avgiftsfritt

Pressmeddelande, Helsingfors 14 maj 2024. Sammanlagt anmälde sig 46300 examinander till vårens studentexamen. I siffran ingår både examinander som är i olika stadier med att avlägga sin…
Nyheter Läs mer
Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Nyheter

Välkommen att höra om aktuellt inom studentexamen 20.5.2024 kl. 16

Infotillfällets innehåll: Information om vårens examen Utvecklingen av studentexamen Utvecklingen av Abitti 2-provsystemet Muntligt språkprov Utveckling av proven Studentexamen på engelska…
Nyheter Läs mer
Abitti-loggan
Nyheter

Från studentexamens provsystemsystem avlägsnas bifogade program senast efter examen våren 2025

Underhållet av programmet Logger Pro, som används för analys av mätdata, har upphört enligt leverantörens meddelande den 12.20.2023 . Logger Pro kommer att avlägsnas från Abitti senast efter…
Nyheter Läs mer
Apollo-figuren, en studentmössa och en arkaiska kolonn.
Nyheter

Anvisningar och tidtabeller för gymnasierna finns nu på webbplats

Anvisningssidan kräver inte separata användarrättigheter eller inloggning. Examinanderna bör följa gymnasiernas anvisningar och tidtabeller.
Nyheter Läs mer
Apollo-figuren och en kvinna med studentmössor.
Nyheter

Resultaten från vårens studentexamen publiceras den 14 maj

Gymnasiet kan genast meddela resultaten till examinanderna. Varje examinand får veta sina resultat från sitt eget gymnasium från och med den tidpunkt som gymnasiet angett. Ifall…
Nyheter Läs mer
En kollage av studentmössor, Apollo-figurer och arkaiska saker.
Nyheter

Provet i modersmål och litteratur på samiska

Dagens prov har gått lugnt till. Nämndens tekniska stöd har kontaktats bara några enstaka gånger under dagen. Resultaten för vårens examen skickas till gymnasierna den 14 maj.
Nyheter Läs mer
Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Den andra provdagen för realämnen

Det är populärt att avlägga prov i realämnen. Nuförtiden innehåller ungefär 80 procent av examina minst två realämnesprov. Under de senaste tio åren har särskilt antalet examinander som…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Provdagen för det andra inhemska språket

Det andra inhemska språkets andel i studentexamen har stadigt minskat under de senaste femton åren. Endast avläggandet av provet i medellång finska har ökat. Av dem som ifjol fick sin…
Nyheter Läs mer
Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Nyheter

Första provdagen för proven i realämnen

Dagens prov har gått lugnt till. I några gymnasier förekom avbrott på ungefär 15–30 minuter på grund av problem med provlokalens server. Den tid som gick åt till avbrottet gottgjordes…
Nyheter Läs mer