Lautakunnan määräykset ja ohjeet on julkaistu html-verkkosivuina

Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa sekä kirjaimet Y, T ja L.
Kuva: Antti Heikkinen / Source.

Aiemmin pdf-tiedostoina julkaistut Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sekä koekohtaiset määräykset ja ohjeet ovat nyt luettavissa html-verkkosivuina. Koekohtaisiin määräyksiin on lisätty maininta laaja-alaisen osaamisen ja oppiainerajojen ylittämisen huomioon ottamisesta koetehtävien laadinnassa.  

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista ylioppilastutkinnossa koskevat määräykset julkaistaan html-sivuina lähipäivinä. Määräyksiin tulee muutoksia, joista tiedotetaan tarkemmin julkaisun yhteydessä. Lautakunta järjestää muutoksista myös infotilaisuuden myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

Julkaisuformaatin muutoksen tavoitteena on parantaa määräysten ja ohjeiden käytettävyyttä. Sivun vasemmassa laidassa on sisällysluettelo, jonka otsikoita klikkaamalla pääsee haluamaansa kohtaan määräyksissä. Haluttu määräysten kohta löytyy helposti myös sivuston hakutoiminnon kautta. 

Jatkossa määräyksiä ja ohjeita ei julkaista pdf-tiedostoina. Käyttäjä voi halutessaan tulostaa määräykset pdf-muotoon selaimen tulostustoiminnolla. Lautakunta ottaa mielellään vastaan palautetta uudistuksesta. 

Valvojan ohje päivitetty 

Yleisten määräysten ja ohjeiden liitteenä oleva valvojan ohje on päivitetty. Uusi ohje on voimassa jo kevään tutkinnosta alkaen. Ohjeessa on uudet määräykset ja ohjeet koskien kokelaan kokeen päättämistä. Lisäksi muistutetaan, että jos kokelas siirretään varakoneelle, varakoneen tulee olla saman koetilan palvelimen piirissä kuin aiempi kone.  

Valvojan ohje on verkkosivuilla kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa on kuvattu koepäivän kulku ja järjestelyt ja toisessa osassa mahdollisten ongelmatilanteiden hoito.  

Katso päivitetyt ohjeet: