Nämndens föreskrifter och anvisningar har publicerats som html-webbsidor

Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar samt de provspecifika föreskrifterna och anvisningarna, som tidigare publicerats som pdf-filer, finns nu tillgängliga i html-format. De provspecifika föreskrifterna har uppdaterats gällande beaktande av mångsidig kompetens och överskridande av läroämnesgränser vid utformningen av provuppgifterna. 

Föreskrifterna om hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen kommer att publiceras som html-sidor med några förändringar under de kommande dagarna. Mer information om ändringarna ges då föreskrifterna publiceras. Nämnden kommer att ordna ett infotillfälle om ändringarna. Tidpunkten meddelas senare. 

Syftet med ändringen av publiceringsformatet är att förbättra föreskrifternas och anvisningarnas användbarhet. Till vänster på sidan finns en innehållsförteckning. Genom att klicka på rubrikerna i innehållsförteckningen kommer man direkt till önskat kapitel i föreskrifterna. Med hjälp av sidans sökfunktion är det också enkelt att hitta det önskade avsnittet i föreskrifterna. 

I fortsättningen publiceras föreskrifterna och anvisningarna inte som pdf-filer. Om du så önskar, kan du skriva ut föreskrifterna i pdf-format med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. 

Nämnden tar gärna emot respons gällande förnyelsen. 

Övervakarens anvisningar har uppdaterats 

De allmänna föreskrifternas och anvisningarnas bilaga Övervakarens anvisningar har uppdaterats. Den nya anvisningen gäller redan vårens examen. Anvisningen innehåller nya föreskrifter och anvisningar om hur man avslutar en examinands prov. Dessutom påminner vi om att om en examinand måste flytta till en reservdator, måste reservdatorn kopplas upp till samma server som den tidigare datorn var uppkopplad till.  

Övervakarens anvisningar finns på webbplatsen i två delar. I den första delen beskrivs provarrangemangen och hur provdagen fortskrider och i den andra delen hur eventuella problemsituationer löses. 

Se de uppdaterade anvisningarna: