Gamla prov (Examina)

Uppdaterad

De gamla studentexamensproven och det material som ingått i dem kan användas av lärare via Studentexamensnämndens webbtjänsten Examina. Lärarna kan söka och ladda ned prov och material i Examina-tjänsten och använda dem i sin undervisning.

Styrelsen uppmuntrar lärare att använda Examina-material i digitala kursprov för att ge eleverna så mycket övning som möjligt i att göra digitala prov.

Till Examina (www.examina.fi)

Prov och bifogat material på samma ställe

Examina innehåller prov i alla studentexamens ämnen. Från de ämnesspecifika sidorna hittar du följande filer:

  • Digitala prov (HTML)
  • Prov på papper (PDF)
  • Abitti-versioner av digitala prov (zip)
  • Beskrivningar av goda svar (HTML)
  • Inspelningar av hörförståelseuppgifter från prov på papper (mp3)
  • Ersättande uppgifter för synskadade (zip)

Logga in genom MPASSid-tjänsten

Man identifierar sig till Examina-tjänsten med hjälp av undervisnings- och kulturministeriets identifieringstjänsten MPASSid. Utbildningsanordnaren, till exempel kommunen, bör gå med i MPASSid-tjänsten, varefter lärarna kan logga in till Examina med sina egna identifieringsuppgifter för Wilma, OpinSys eller andra tjänster som är kompatibla med MPASSid. Mer information om MPASSid och hur man går med i den finns på här.

Studentexamensnämnden kan inte ge andra användarnamn till tjänsten. För forskningsbruk kan man få gamla prov genom forskningstillstånd.

En lärare har som Examina-användare rättighet att kopiera provens innehåll för bruk i undervsing, t.ex. för digitala kursprov. Användaren har rätt att måla och kopiera, spara bilder, videor och ljudfiler och ta skärmdumpar av godtykliga delar av proven.

Examina tjänstens innehåll och anvisningar

I den vänstra kolumnen i Examina-tjänsten hittar du en lista över alla ämnen. I den högra kolumnen visas en lista över prov och material för det valda ämnet från den senaste examensomgången.

Kuvakaappaus Examina-palvelusta.
I den allmänna vyn för Examina-tjänsten hittar du en lista över alla ämnen i den vänstra kolumnen. I den högra kolumnen visas en lista över prov och material för det valda ämnet, från och med den senaste examensomgången.

Du kan läsa villkoren för tjänsten innan du kopierar proven. Du hittar användarvillkoren här på inloggningssidan för Examina.

Digitala prov öppnas i HTML-format

Du kan identifiera det digitala provet genom följande:

Kuvakaappaus: näytä koe (FI) näytäkoe (SV).
Länken till den digitala studentexamen säger Visa examen. De flesta proven har en finsk och en svensk version.

Om du klickar på länken till provet kommer du till det digitala provet i HTML-format. Provmaterialet öppnas i en separat flik i början av provet och i länken till uppgifterna.

Du kan spara bilderna, videorna och ljudfilerna till din dator genom att välja Ladda ned i menyn eller genom att högerklicka på Spara som. Ta en skärmbild av tabellerna och graferna.

Alternativt kan du visa videon eller spela upp ljudfilen för hela undervisningsgruppen direkt från Examina-tjänsten på lärarens dator. Det finns ingen begränsning för hur många gånger du kan lyssna på ljudinspelningarna. Om du inte kan ladda ned en ljudfil kan du börja lyssna på filen, stoppa ljudet och sedan försöka spara igen (särskilt när du använder webbläsaren Microsoft Edge). Vissa webbläsare kan ha problem med att spela upp ljudfiler.

Du kan inte spara det digitala provet som en PDF-fil direkt från Examina. Det är inte heller möjligt att skriva in text i svarsfälten. Du kan skriva ut hela provet som en webbsida genom att välja Print (Skriv ut) i webbläsarens inställningar.

De digitala proven har konverterats till zip-filer som är lämpliga för Abitti

Examina har komprimerade zip-filer av alla digitala prov. Zip-filerna gör det möjligt att importera proven till Abitti och organisera dem till exempel som kursprov. Förhandsgranskningen av proven och återlämningsvyn för studerande visas inte helt korrekt och proven kan inte redigeras i onlinetjänsten.

Abitti-versionerna av proven i Examina ser ut så här:

Kuvakaappaus: HI_K18_abitti_transfer.zip.
Namnet på det abitti-kompatibla komprimerade provet innehåller provkoden, provförkortningen, provspråket och abitti_transfer.

Klicka på filnamnet för att ladda ned testet till din dator. Logga sedan in på oma.abitti.fi och ladda ned testfilen under Importera test (.zip). Ladda sedan ned testfrågorna (.meb) och du kan göra testet som ett vanligt Abitti-test.

Pappersprov och svar i lättanvända PDF-filer

Så här känner du igen ett pappersprov:

Kuvakaappaus Examinan paperikoenäkymästä.
I namnet på provet anges ämnet och examenstillfället på det språk som används vid provet.

Klicka på provets länk för att öppna provet. Du kan spara provet genom att högerklicka på Spara som. Du kan också ta en skärmbild av en del av provet. Det är möjligt att måla och kopiera text från vissa pappersprov.

Gör likadant när du använder beskrivningar av goda svar och de korrekta svaren i flervals- och produktiva uppgifter.

Inspelningar av gamla hörförståelsetest kan laddas ner som mp3-filer.

Du kan identifiera ljudinspelningen av hörförståelsetestet genom följande:

Esimerkki Examinan kuuntelun äänitteen näkymästä
Namnet på hörförståelseinspelningarna innehåller ämnet, kursplanen, fonogrammet och examenstillfället på finska och svenska.

Ljudspåret startar automatiskt när du öppnar länken. Du kan spara ljudfilen genom att välja Ladda ned i menyn eller högerklicka på Spara som. Vissa webbläsare kan ha problem med att spela upp ljudfilen.

Ersättningstesterna för synskadade är komprimerade i zip-format.

I provet finns också ersättningsuppgifter för synskadade kandidater. Övningarna är komprimerade i zip-filformat, som innehåller övningar i formaten docx, doc, rtf och txt. Vissa av proven finns endast i filformatet docx eller doc. Vissa prov på papper innehåller också ersättningsuppgifter för synskadade i pdf-format.

Läs mer om studentexamen och Examina

Meddelande: Lärarna får tillgång till gamla studentexamensprov och materialet i dem

Bekanta dig med det digitala kursprovet på Abitti-webbplatsen.

Titta på videor om hur du svarar på matematikprovet (YouTube)

Ge respons på Examina: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi.