Specialarrangemang

Här hittar du föreskrifter och anvisningar gällande läs- och skrivsvårigheter, sjukdom, funktionshinder, synnerligen svår livssituation samt beaktande av främmande språk som modersmål.

Hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen

Sjukdom, funktionshinder och synnerligen svår livssituation, läs- och skrivsvårigheter samt bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket hos examinander med främmande språk som modersmål kan på ansökan beaktas i studentexamen.

Föreskrifter och anvisningar om hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen (6.2.2024; tillämpas första gången på den examen som genomförs hösten 2024)

Tekniska arrangemang för specialarrangemang som förutsätter en separat dator 

Nämnden rekommenderar att gymnasierna använder e-tjänsterna. Ansökningar och utlåtanden upprättas i e-tjänsterna och rektorn skickar dem till nämnden via tjänsten.

E-tjänsternas anvisningar

Blanketterna på papper

Ansökningsblanketterna nedan bör användas endast ifall ansökan av någon orsak inte kan lämnas in via e-tjänsterna. Blanketterna har uppdaterats 22.4.2021.

Läs- och skrivsvårigheter

Sjukdom, funktionshinder eller synnerligen svår livssituation

Bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket hos examinander med främmande språk som modersmål och deltaganderätt i provet i svenska eller finska som andraspråk och litteratur