Provlokalens server

Det finns två servrar i provlokalen, den egentliga provlokalens server och reservserver. Den egentliga servern i provlokalen delar ut provuppgifterna till examinanderna, lagrar provprestationerna och utövar bland annat teknisk övervakning på examinandernas datorer. Provlokalens server och reservserver är anslutna till varandra via examensnätet. Om provlokalens server får ett fel kan reservservern startas på nytt som server för provlokalen.

Servrarna i provlokalen startas antingen som virtuella maskiner eller från USB-minnepinnar.

Med värdmaskin menas en fysisk dator, med vilken man använder program för att skapa en virtuell maskin i den. En virtuell provlokalsserver fungerar på värdmaskinens operativsystem inom en virtualiseringsmiljö. För att starta och hantera den används ett program med namnet Naksu.

I studentexamen bör man använda en virtuell provlokalsserver om provnätet är större än 50 examinander.