Tidtabeller

Anvisningarna och tidtabellerna på denna sida är avsedda för gymnasierna för verkställandet av examen. Examinanderna bör följa gymnasiernas anvisningar och tidtabeller.

Januari 2024

 • 31.1. Ansökan gällande trådlöst nät för examen våren 2024.

Februari 2024

 • Sportloven 19–25.2, 26.2–3.3, 4–10.3.
 • 9.2 Gymnasiet kontrollerar i examenstjänsten att de examinander som ämnar få sin examen klar och få studentexamensbetyg på vårens egentliga examensdatum (1.6) har anmält sig till eller innefattat alla de prov som krävs för examen.
 • 27.2 Provprotokollblanketterna för alla prov kan laddas ned i examenstjänsten. 
 • 27.2 De virtuella servrarna kan installeras.
 • Nämnden skickar provens USB-minnen, nyckeltalslistor och dekrypteringskoder till gymnasierna. Gymnasiet kontrollerar försändelsen och fyller i öppningsprotokollet. (Se Anvisningar: Materialbeställning och kontroll av försändelsen)

Mars 2024

 • Sportloven 19–25.2, 26.2–3.3, 4–10.3.
 • 4.3 Provuppgifterna för den första examensveckans prov kan laddas ned i examenstjänsten.
 • 5.3 Examensavgifterna betalas in på nämndens konto.
 • 8.3 Belastningstestet ska senast vara genomfört på alla servrar som
  - är nya eller på vilka det gjorts ändringar efter höstens examenstillfälle.
  - hade problem med prestandan på hösten 2023.
  - startas från USB-minne om de används i examensnät med fler än 10 examinander.
 • 11.3 Provuppgifterna för den andra examensveckans prov kan laddas ned i examenstjänsten.
 • Vårens provdagar 12.-27.3 (modersmålsprovet i samiska 3.4)
 • 12.3 Modersmål och litteratur (svenska och finska), provet i läskompetens | Svenska eller finska som andraspråk och litteratur 
  - De preliminära beskrivningarna av goda svar publiceras kl. 17.15.
  - Returnering av provprestationerna senast kl. 18.
 • 14.3 Främmande språk, kort lärokurs
  - De preliminära beskrivningarna av goda svar publiceras kl. 17.15. 
  - Returnering av provprestationerna senast kl. 18.
 • 15.3 Modersmål och litteratur, provet i skrivkompetens
  - Returnering av provprestationerna senast kl. 18.
  - Efter att provprestationerna överförts till examenstjänsten säkerhetskopieras och töms de virtuella provlokalsservrarna. Provlokalens reservserver säkerhetskopieras inte.
 • 18.3 Främmande språk, lång lärokurs 
  - De preliminära beskrivningarna av goda svar publiceras kl. 17.15.
  - Returnering av provprestationerna senast kl. 18.
 • 18.3 Provuppgifterna för den tredje examensveckans prov kan laddas ned i examenstjänsten.
 • 19.3 Sista returneringsdagen: svenska eller finska som andraspråk och litteratur.
 • 20.3 Matematik, lång och kort lärokurs 
  - De preliminära beskrivningarna av goda svar publiceras kl. 17.15.
  - Returnering av provprestationerna senast kl. 18.
 • 20.3 Sista returneringsdagen: svenska eller finska som andraspråk och litteratur.
 • 21.3 Sista returneringsdagen: främmande språk, kort lärokurs.
 • 22.3 Realämnen: religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap
  - De preliminära beskrivningarna av goda svar publiceras kl. 17.15.
  - Returnering av provprestationerna senast kl. 18.
  - Efter att provprestationerna överförts till examenstjänsten säkerhetskopieras och töms de virtuella provlokalsservrarna. Provlokalens reservserver säkerhetskopieras inte.
 • 22.3 Sista returneringsdagen: modersmål och litteratur. Tidtabellen för den preliminära bedömningen av provet i modersmålet ges separat av nämnden för varje examenstillfälle. 
 • 25.3 Det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
  - Preliminära beskrivningarna av goda svar publiceras kl. 17.15.
  - Returnering av provprestationerna senast kl. 18.
 • 25.3 Provuppgifterna för modersmålsprovet i samiska kan laddas ned i examenstjänsten.
 • 25.3 Sista returneringsdagen: främmande språk, lång lärokurs.
 • 27.3 Realämnen: psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
  - Preliminära beskrivningarna av goda svar publiceras kl. 17.15.
  - Returnering av provprestationerna senast kl. 18.
  - Efter att provprestationerna överförts till examenstjänsten säkerhetskopieras och töms de virtuella provlokalsservrarna. Provlokalens reservserver säkerhetskopieras inte.
 • 27.3 Sista returneringsdagen: matematik, lång och kort lärokurs.28.3 Gymnasiet lämnar in anmälan om examinander som inte uppfyller kraven på deltagande via nämndens e-tjänst (hakemukset.ylioppilastutkinto.fi).

April 2024

 • 2.4. Sista returneringsdagen: religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap.
 • 2.4 Sista returneringsdagen: modersmål och litteratur. Tidtabellen för den preliminära bedömningen av provet i modersmålet ges separat av nämnden för varje examenstillfälle. 
 • 3.4 Modersmålsprovet i samiska 
  - Returnering av provprestationerna senast kl. 18.
  - Efter att provprestationerna överförts till examenstjänsten säkerhetskopieras och töms de virtuella provlokalsservrarna. Provlokalens reservserver säkerhetskopieras inte.
 • 3.4 Sista returneringsdagen: det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs.
 • 3.4 Gymnasiet returnerar provprotokollen och USB-minnena samt sänder in läkarintyg och utlåtanden.
 • 4.4 Sista returneringsdagen: psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi.
 • 10.4 Sista returneringsdagen: Modersmålsprovet i samiska.
 • 11.4 Sista returneringsdagen: läkarintyg och utlåtanden.
 • 12.4 Sista returneringsdagen: modersmål och litteratur. Tidtabellen för den preliminära bedömningen av provet i modersmålet ges separat av nämnden för varje examenstillfälle. 
 • Ansökningar gällande specialarrangemang för höstens examen

Maj 2024

 • Senast 6.5 (måndag): Gymnasiet för in uppgiften om avlagda studier i Koski-informationsresursen. (Se Anvisningar: Utexaminering)
 • 8.5 Gymnasiet kontrollerar i nämndens examenstjänst (koe.ylioppilastutkinto.fi) att uppgifterna om avlagda studier säkert är korrekta. (Se Anvisningar: Utexaminering)
 • 14.5 Resultaten för vårens studentexamen skickas till gymnasierna.
 • 15.5 Provprestationerna i tjänsten Min Studieinfo.
 • 15–29.5 Begäran om omprövning.
 • 22.5 -> Gymnasiet kan kontrollera insändningen av anmälningsuppgifter hösten 2024 i examenstjänsten.

Juni 2024

 • 1.6 Egentligt examensdatum för våren 2024.
 • 5.6 Examinanderna anmäler sig skriftligt till höstens examen till gymnasiet enligt nämndens och gymnasiets tidtabell.
 • 6.6 Uppgiften om avlagda studier förs in i Koski-informationsresursen för examinander som önskar få sitt betyg daterat den 12.6 (sista examensdatumet för våren 2024).
 • 6–11.6 Anmälningsuppgifterna för höstens examen skickas till nämnden.
 • 12.6 Sista examensdatumet för våren 2024.

 

Juli 2024

 

Augusti 2024

 

September 2024

 • 2.9 Provprotokollblanketterna för alla höstens prov kan laddas ned i examenstjänsten. 
 • 2.9 De virtuella servrarna kan installeras.
 • 5.9 Höstens examensavgifter betalas in på nämndens konto.

Oktober 2024

 

November 2024

 • Senast 4.11: Gymnasiet för in uppgiften om avlagda studier i Koski-informationsresursen. (Se Anvisningar: Utexaminering)
 • 7.11 Gymnasiet kontrollerar i nämndens examenstjänst (koe.ylioppilastutkinto.fi) att uppgifterna om avlagda studier säkert är korrekta. (Se Anvisningar: Utexaminering)
 • 14.11 Resultaten för höstens studentexamen skickas till gymnasierna.
 • 15.11 Provprestationerna i tjänsten Min Studieinfo.
 • 30.11 Ansökningar gällande specialarrangemang för vårens examen

December 2024

 • 5.12 Egentligt examensdatum för hösten 2024.
 • 15.12 Uppgiften om avlagda studier förs in i Koski-informationsresursen för examinander som önskar få sitt betyg daterat den 21.12 (sista examensdatumet för hösten 2024).
 • 21.12 Sista examensdatumet för hösten 2024.