Föreskrifter och anvisningar

Här hittar du lagar och förordningar som styr verkställandet av studentexamen, samt de allmänna och provspecifika föreskrifterna och anvisningarna.

Apollo-figuren, en studentmössa och en arkaiska kolonn.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Allmänna föreskrifter och anvisningar

Provspecifika föreskrifter och anvisningar

Realämnena (25.4.2022) (pdf, 639.38 KB)
Matematik (27.5.2022) (pdf, 602.93 KB)

Föreskrifter och anvisningar gällande specialarrangemang

Lagar och förordningar

I lagen om studentexamen (502/2019) och statsrådets förordning om studentexamen (612/2019) stadgas om studentexamen och frågor i anslutning till examen. Eftersom vissa av stadgarna i lagen om studentexamen (502/2019), som trädde i kraft 1.8.2019, tillämpas först på examinander som påbörjar sin examen våren 2022, tillämpas till vissa delar även stadgar ur den upphävda gymnasielagen (629/1998), stadgar ur den upphävda lagen om anordnande av studentexamen (672/2005) och stadgar ur den upphävda förordningen om studentexamen (915/2005).

Gymnasielagen (714/2018)

Lagen om studentexamen (502/2019)

Lagen om nationella studie-och examensregister (884/2017)

Statsrådets förordning om studentexamen (612/2019)

Lagen om anordnande av studentexamen (672/2005, upphävd)

Statsrådets förordning om studentexamen (915/2005, upphävd)

Gymnasielagen (629/1998, upphävd)