Föreskrifter och anvisningar

Här hittar du lagar och förordningar som styr verkställandet av studentexamen, samt de allmänna och provspecifika föreskrifterna och anvisningarna.

Apollo-figuren, en studentmössa och en arkaiska kolonn.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Allmänna föreskrifter och anvisningar

Allmänna föreskrifter och anvisningar

Bilaga 1: Tekniska arrangemang i provlokalen

Bilaga 2: Anvisning gällande examinandens dator

Bilaga 3: Föreskrift gällande användning av trådlöst examensnät i studentexexamen

Bilaga 4 a: Övervakarens anvisningar – provdagen och arrangemangen 

Bilaga 4 b: Övervakarens anvisningar – problemsituationer

Provspecifika föreskrifter och anvisningar

Modersmål och litteratur

Svenska eller finska som andra språk och litteratur

Realämnena

Matematik

Det andra inhemska språket och främmande språk

Föreskrifter och anvisningar gällande specialarrangemang

Föreskrifter och anvisningar om hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen (6.2.2024)

Lagar och förordningar

I lagen om studentexamen (502/2019) och statsrådets förordning om studentexamen (612/2019) stadgas om studentexamen och frågor i anslutning till examen. Eftersom vissa av stadgarna i lagen om studentexamen (502/2019), som trädde i kraft 1.8.2019, tillämpas först på examinander som påbörjar sin examen våren 2022, tillämpas till vissa delar även stadgar ur den upphävda gymnasielagen (629/1998), stadgar ur den upphävda lagen om anordnande av studentexamen (672/2005) och stadgar ur den upphävda förordningen om studentexamen (915/2005).

Gymnasielagen (714/2018)

Lagen om studentexamen (502/2019)

Lagen om nationella studie-och examensregister (884/2017)

Statsrådets förordning om studentexamen (612/2019)

Lagen om anordnande av studentexamen (672/2005, upphävd)

Statsrådets förordning om studentexamen (915/2005, upphävd)

Gymnasielagen (629/1998, upphävd)