Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Määräykset ja ohjeet

Tähän osioon on koottu ylioppilastutkinnon järjestämiseen ja toimeenpanoon liittyvät lait ja asetukset sekä yleiset ja koekohtaiset määräykset ja ohjeet. Lisäksi löydät täältä määräykset, jotka koskevat lukihäiriön, sairauden, vamman, kuulovamman ja vieraskielisyyden huomioon ottamista ylioppilastutkinnossa. 

Yleiset määräykset ja ohjeet
Yleiset määräykset ja ohjeet

Täältä löydät

 

Koekohtaiset määräykset ja ohjeet separator

Täältä löydät koekohtaiset määräykset ja ohjeet, joissa kerrotaan mm. kokeen rakenne ja toimeenpano-ohjeet sekä arvosteluperusteet.

Tiedote kokelaalle separator

Tähän tiedotteeseen on koottu ylioppilaskokelaan kannalta keskeisimmät asiat, jotka koskevat ylioppilastutkintoon osallistumista.