Ajankohtaista

Tältä sivulta löydät Ylioppilastutkintolautakunnan uutiset ja blogikirjoitukset sekä tapahtumat, joita järjestämme tai joissa olemme mukana.

Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Tiedote

Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeiden koepäivä

Lyhyen oppimäärän englantia kirjoitetaan yhä enemmän, ja se on jo toista kevättä eniten suoritettu lyhyen oppimäärän kielen koe. Päivän kokeet ovat sujuneet rauhallisesti. Lautakunnan…
Tiedote Lue lisää
Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa sekä kirjaimet Y, T ja L.
Tiedote

Äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeen koepäivä

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeen ilmoittautumismäärät lähtivät jälleen nousuun viime kevään pienen laskun jälkeen. Kokeeseen on ilmoittautunut 1867 kokelasta eli lähes yhtä…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Palautekyselyt kevään 2024 tutkinnosta

Lautakunta on avannut kaksi palautekyselyä kevään 2024 tutkinnosta. Toinen kysely on tarkoitettu kokelaille ja toinen kokeiden järjestämiseen osallistuneelle henkilökunnalle, esimerkiksi…
Tiedote Lue lisää
Kollaasikuvassa ylioppilastutkinnon tunnuksia: lakki, Apollo-patsas ja pylväitä.
Mikko Salmi Blogi

Tätä et (ehkä) tiennyt ylioppilastutkinnosta

Suulliset kokeet Alun perin yliopistojen pääsykokeina toimineet ”kirjoitukset” järjestettiin suullisina kokeina. Kirjalliset kokeet tulivat suullisten rinnalle vuonna 1852, mistä hetkestä…
Blogi Lue lisää
Apollo-, mies- ja naishamot sekä kirjaimet Y, T ja L.
Tiedote

Kevään ylioppilastutkinto alkaa 12.3. – lukiot ovat järjestäneet tutkintoja jo 150 vuotta

Tutkintoon on ilmoittautunut 46 300 kokelasta, mikä on noin 900 enemmän kuin keväällä 2023. Ilmoittautumisia eri aineissa ja oppimäärissä on noin 136 700 eli noin 600 vähemmän kuin vuosi…
Tiedote Lue lisää
Apollo- ja naishahmot ylioppilaslakkeineen.
Tiedote

Lausuntopyyntö suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeiden uudistuksesta

Lautakunta ja ainejaosten edustajat ovat valmistelleet muutosta kahden vuoden ajan. Valmistelussa on perehdytty kokeista annettuun palautteeseen ja käyty vuoropuhelua oppiaineen opettajien…
Tiedote Lue lisää
Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Tiedote

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamista koskevat määräykset ja ohjeet on päivitetty

Muutosten tavoite on kuvata ja sujuvoittaa ylioppilaaksi valmistuneiden ja muiden kuin lukion opiskelijoiden hakemusmenettelyä kuvata ja yhtenäistää useiden kokelaiden ja lukioiden hakema…
Tiedote Lue lisää
Pitkien kielten kirjoitustehtävän mahdolliset pisteet: 99, 94, 84, 74, 64, 54, 44, 28, 14 ja 0.
Pasi Pirttisaari Blogi

Pitkien kielten kirjoitussuoritusten uusien arvostelukriteerien vaikutus yo-kokeessa 

Tavoitteena ei ollut muuttaa arvostelulinjaa ankarammaksi tai lievemmäksi. Kielitaitokäsitys pysyi ennallaan eli pääkriteeri arvostelussa on edelleen kommunikatiivisuus eli viestin…
Blogi Lue lisää
Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa sekä kirjaimet Y, T ja L.
Tiedote

Lautakunnan määräykset ja ohjeet on julkaistu html-verkkosivuina

Aiemmin pdf-tiedostoina julkaistut Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sekä koekohtaiset määräykset ja ohjeet ovat nyt luettavissa html-verkkosivuina . Koekohtaisiin…
Tiedote Lue lisää
Apollo-hahmo, ylioppilaslakki, antiikkinen pylväs.
Tiedote

Ylioppilastutkintolautakunnan maksut muuttuvat syksyn 2024 tutkinnosta alkaen

Hintamuutokset vastaavat palkka- ja elinkustannusindeksin nousua. Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä ylioppilastutkintomaksut poistuivat oppivelvollisilta viiden ensimmäisen kokeen…
Tiedote Lue lisää
Apollo-, mies- ja naishamot sekä kirjaimet Y, T ja L.
Tiedote

Kevään 2025 ylioppilastutkinnon koepäivät

Kevään 2025 koepäivät Koepäivien aikataulun laadinnassa otetaan huomioon muun muassa opiskelijoiden jaksaminen, koejärjestelyiden toteuttaminen ja suurten kokeiden arvostelun vaatima aika…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Häiriö ohi: Abitissa toimintahäiriö – ongelmaa selvitetään

Päivitys klo 11.54: Ongelma on ratkaistu ja oma.abitti.fi toimii taas. --- Oma.abitti.fi-palvelussa on toimintahäiriö, eikä palvelussa näy tällä hetkellä koetehtäviä tai niiden vastauksia…
Tiedote Lue lisää
Mikko Salmi Blogi

Abitti 2 tulikokeessa – ensimmäinen testi lukiolaisten kanssa onnistuneesti läpi

Lokakuiseen yhteiskuntaopin ja historian kokeeseen oli kokoontunut runsaat 20 lukiolaista. Käytössä oli erillinen, yleensä näkövammaisten kokeissa käytettävä tietokone pienin lisävirityksin…
Blogi Lue lisää
Abitti-logo
Tiedote

Abitti2025 on nyt Abitti 2 – ensimmäinen kenttätesti onnistuneesti läpi

Toisen sukupolven Abitin ensimmäinen, vielä riisuttu, versio tulee lukioiden testikäyttöön viikolla 47. "Kyseessä on vielä kaikkein innokkaimmille Abitti-teknologiafriikeille tarkoitettu…
Tiedote Lue lisää
Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa sekä kirjaimet Y, T ja L.
Tiedote

Kokelaiden maksuttomuustietojen tarkistaminen

Ylioppilastutkintolautakunnan yleisten määräysten ja ohjeiden luvun 2.2.1 mukaan oppivelvollisuuslain mukaiseen maksuttomaan koulutukseen oikeutetut kokelaat voivat suorittaa myös…
Tiedote Lue lisää