Belastningstestning

I denna anvisning beskrivs hur man kan testa provlokalens server, reservserver och provnätverk.

 • Innan den virtuella servern och reservservern används i studentprovet bör ett belastningstest genomföras.
 • Ett belastningstest bör genomföras på provlokalens server och reservserver som startas från ett USB-minne innan de används i studentexamensproven ifall fler än 10 examinander kopplas upp till provnätverket.

I testet kan du använda de nyaste servrarna för Abitti eller för studentexamensproven. Examinandernas USB-minnen ska beroende på server vara antingen sådana som används för Abitti eller för studentexamensproven och de ska motsvara serverns version.

Genomförande av belastningstestet

Bygg upp ett provnät och anslut till det en provlokalens server och en provlokalens reservserver. Anslut det antal examinanddatorer som ger önskad belastning till provnätet. En examinanddator genererar i belastningssimulationen en belastning som motsvarar belastningen av 50 examinander. Om 120 provdeltagare kommer att jobba i provnätet, behöver du tre datorer. Om du vill kan du placera examinanddatorerna på olika ställen i provnätet, till exempel under olika switchar.

Testa först nätanslutningen mellan servrarna och snabbheten i diskanvändningen:

 1. Om du använder virtuella servrar, kontrollera att du använder den nyaste versionen av Naksu.
 2. Kontrollera i övre högra hörnet att datumet är rätt inställt på serverdatorn.
 3. Starta provlokalens server och reservserver.
 4. Ange lösenordet till reservservern och vänta på att synkroniseringen startas.
 5. Öppna reservserverns sync-fönster uppe i rutan. Följ Finish-tiden som anger en uppskattning för synkroniseringens längd.
Sync-fönstret i reservservern.
 • Synkroniseringen av virtuella servrar borde ta mindre än 40 minuter.
 • Synkroniseringstiden för servrar som startats från Studentexamensnämndens serverpinnar är ungefär 15 minuter.

  Om tiden är betydligt längre (t.ex. flera timmar), kontakta SEN:s Abitti-stöd i enlighet med anvisningarna i slutet av denna sida.

     6. Vänta tills synkroniseringen är färdig före du går vidare.

Starta sedan belastningssimulationen:

 1. Ladda belastningssimulationstestet antingen till katalogen koe-jako eller till en överföringspinne.
   
 2. Starta alla examinanddatorer och vänta tills du är framme vid inloggningsskedet.

Observera, att alla examinanddatorer skall vara igång och kopplade till provnätet när du laddar ner belastningstestet i provlokalens server. Datorer som kopplas senare till provnätet ökar inte på antalet examinander i simulationen.

 1. Ladda belastningssimulationstestet till servern. Lösenordet till testet är kuormasimulaatio. Laddningen kan ta länge, eftersom storleken på provet i belastningssimulationen motsvarar storleken av ett prov i studentexamen. Om laddningstiden är över 10 minuter är det möjligt att något är fel och det lönar sig att kontakta Abitti-stödet.
 2.  Logga in på alla examinanddatorer med olika personnummer. Du kan använda testpersonnummer (010101A0101, 020202A0202, 030303A0303, ...). Välj "Belastningssimulation 1". Examinandernas namn spelar ingen roll. Bekräfta inloggningen med nyckeltalet "1234" och bekräftelsekoden "xx". Efter bekräftelsen borde texten "Vänta att övervakaren börjar provet" synas i skärmen.
 3. När du loggat in på alla examinanddatorer, vänta ännu ca. 2 minuter och kontrollera, att

  A. antalet examinander i provet motsvarar antalet testdatorer (51/testdator), och

  B. uppdateringen av det laddade belastningssimulationstestet på reservservern har slutat. Detta ser du genom att att det sista talet av mätresultatet för utgående nättrafik från servern i verkko/nätet-vyn har blivit 0 (0/ 0 Mbps):

  Skärmbild på provutrymmets server, som visar antalet inloggade användare.

Skärmbild av uppladdning av prov.
Bild: Ylioppilastutkintolautakunta.
I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  4% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  4% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
I/O:  4% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 19% | Ulk. lait.  2 |  0/ 46 Mbps
I/O: 17% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 43% | Ulk. lait.  2 |  1/213 Mbps
I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  4% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
 1. Gå till Starta och övervaka test -fliken och starta sedan testet genom att klicka på knappen Inled provet. Du behöver inte bekymra dig om övervakarens vy. Den fungerar inte i belastningssimulationen.
   
 2. Öppna verkko/nätet -fönstret uppe i rutan om det inte redan är öppet. I fönstret till höger ser du serverns status. En ny rad skrivs ut varje minut.

Vänta på att belastningssimulationen har kört i ungefär 15 minuter och tolka sedan resultaten från testet. Se tolkningsanvisningarna nedan.

Kör belastningssimulationen i minst en timme så att du märker om till exempel apparaternas uppvärmning eller den ökande datamängden har en inverkan på servrarnas eller provnätverkets prestationsförmåga.

Efter belastningstestet och tolkningen av resultaten tryck på Naksus Avlägsna proven -knapp så, att de som deltar i nästa provtillfälle inte ser belastningssimulationsprovet. Stäng även examinanddatorerna som använts i testet.

Minimikrav på belastningstestet

Minimikraven på belastningstestet presenteras i tabellen nedan. Gör de första observationerna av belastningstestet efter att testet kört i 15 minuter. Gör följande observationer efter att testet har fortsatt att köra i 60 minuter. Resultaten borde stämma överens med varandra.

 Krav på servern som virtuell maskinKrav på servern när den har startats från ett USB-minne
1) Provlokalens server synkroniseras med reservservernSynkroniseringstiden är högst 40 minuterSynkroniseringstiden är högst 30 minuter
2) Serverns utgående nättrafik per minut under synkroniseringenÖver 110 MbpsÖver 110 Mbps
3) Antalet upptagningar per sekund motsvarar det simulerade antalet examinander (se tabellen ovan)Skillnaden är högst 2 %Skillnaden är högst 2 %
4) Serverns oavbrutna genomsnittliga responstidHögst 300 msHögst 300 ms
5) Den oavbrutna användningskapaciteten på den virtuella maskinens processorHögst 70 %Högst 70 %
6) Serverns "största överföringshastighet" överskrids var fjärde minut under belastningstestet (se tabellen ovan samt tolkingsexempel)Mängden överförda data är i enlighet med tabellenMängden överförda data är i enlighet med tabellen

Om belastningstestet inte uppfyller alla sex minimikrav bör gymnasiet kontakta Abitti-stödet. För att påskynda utredningen av problemet ber vi gymnasiet skicka oss logguppgifterna på belastningstestet enligt anvisningar.

Tolkningsanvisningar

Förklaringar för verkko/nätet-vyn

Rader skrivs ut i verkko/nätet -vyn varje minut och de beskriver läget under den föregående minuten.

Exempel av utskriven rad för 100 simulerade examinander:

I/O: 3% | Tall.: 2840 kpl ( 47 / s) | x̄ 26 ms ( 4 - 356) | CPU: 42% | Ulk. lait. 1 | 5/180 Mbps
 • I/O: 3%-kolumnen visar andelen som går åt till väntande av diskoperationer.
 • Tall.: 2840 kpl ( 47 / s)-kolumnen visar antalet lagringar som servern mottagit under föregående minut och i genomsnitt per sekund.
 • x̄ 26 ms ( 4 - 356)-kolumnen visar hur snabbt servern i genomsnitt svarar åt examinandens dator.

  Talen mellan parenteserna (( 4 - 356)) berättar variationsintervallet av responstiden. Om övre gränsen växer, berättar det om att servern är långsam.

 • CPU: 42%-kolumnen visar belastningen på processorn. Om CPU-belastningen är kontinuerligt hög (över 70%), kan situationen vara oroväckande. Då skall man även observera belastningen av operativsystemet på värdmaskinen. Mera detaljerade instruktioner om detta fås från Abitti-stödet.
 • Ulk. lait. 1 -kolumnen visar antalet utomstående apparater som upptäckts i provnätverket.
 • 5/180 Mbps-kolumnen visar det genomsnittliga antalet data som överförts till provlokalens server och ut från servern per sekund under den föregående minuten. Från detta kan man analysera datahastigheten på servern och nätverket.

Uppskattat antal upptagningar och dataöverföring

Antalet datorerAntalet simulerade examinanderUppskattat antal sparningarUppskattat antal nerladdningarStörsta överföringshastighet
(st)(exam.)(sparn./s)(Mbps)(Mbps)
1512410051 Mbps
210248200102 Mbps
315372300152 Mbps
420496400203 Mbps
5255120500254 Mbps

Kontakt med Abitti-stödet

Om din serverapparatur inte klarar av belastningstestet enligt kraven skall du kontakta Abitti-stödet:

 1. Stäng inte av provlokalens server (virtuell maskin). Om den virtuella maskinen är avstängd, får inte Naksu logguppgifterna från den virtuella maskinen.
 2. Tryck på "Skicka logguppgifterna till Abitti-stödet" -knappen i Naksu.
 3. Spara koden du får från Naksu (t.ex. “2020-07-09_12-25-32.zip”).
 4. Kontakta Abitti-stödet helst per e-post. Berätta
  a) vilka tester servern klarade av och vilka som misslyckades, samt
  b) koden från Naksu. Berätta även om Naksu inte lyckades med att skicka logguppgifterna till Abitti-stödet.
 5. Med hjälp av koden kan Abitti-stödet betrakta servrarnas och de virtuella servrarnas uppgifter under belastningstestet och återkomma till saken.

Exempel och mer information

I slutet av detta dokument hittar du exempel på tre belastningstester som utförts med virtuella servrar:

 1. Exempel på ett gott resultat
 2. Exempel på situation där servern är överbelastad
 3. Exampel på acceptabelt mätresultat
 4. Tekniska bakgrundsuppgifter om belastningstestet har vi samlat in på GitHub-webbtjänsten (på finska).

Tolkningsexempel

Exempel på ett gott resultat

Detta belastningstest har utförts med två examinanddatorer, dvs. 100 examinanders belastning har simulerats.

För att underlätta avläsningen har man lagt till en kolumn till verkko/nätet-vyns data med radnummer som inte förekommer i den egentliga utskriften.

På raderna 2-26 ser man den första synkroniseringen av reservservern som har skett med över 300 Mbps hastighet.

Följande raders (29-30) pik har orsakats av att belastningstestet har laddats till servern (mer specifikt p.g.a. synkroniseringen av innehållet till reservservern).

Den egentliga belastningssimulationen börjar på rad 33.

Bursterna av nättrafik som orsakas av laddande av videomaterial syns på raderna 33-34, 37-38, 41-42, ..., 146-147, 150-151.

Tolkningsexempel:

 1. Provlokalens server synkroniseras med reservservern

  Enligt loggen har synkroniseringen slutat på rad 26. Per minut uppstår det en rad av loggen, vilket betyder att synkroniseringstiden underskrider kravet (högst 40 minuter).
   
 2. Serverns utgående nättrafik per minut under synkroniseringen

  Under synkroniseringen (raderna 3-26) har över 300 Mbps data skickats ut från servern per minut, vilket betyder att kravet (minst 110 Mbps) uppfylls.
   
 3. Antalet sparningar per sekund motsvarar det simulerade antalet examinander

  Testet har simulerat 100 examinanders belastning, vilket enligt tabellen borde resultera i 48 sparningar per minut. Sparningarna börjar på rad 34 och ända till slutet av testet görs det 47-49 sparningar per sekund. Kravet uppfylls.
   
 4. Serverns genomsnittliga responstid

  Serverns genomsnittliga responstid varierar mellan 13-31 ms. Helt i början på testet är responstiden 47 ms. Små överskridningar har ingen betydelse, vilket betyder att kravet (den genomsnittliga responstiden är under 300 ms) uppfylls.
   
 5. Den oavbrutna användningskapaciteten på den virtuella maskinens processor

  Användningskapaciteten på den virtuella maskinens processor varierar mellan 4-51 %, vilket betyder att kravet (under 70 %) uppfylls.
   
 6. Serverns "största överföringshastighet" överskrids var fjärde minut under belastningstestet

  Vi ser från tabellen att kravet på den största överföringshastigheten för 100 examinander är 102 Mbps. 

  Belastningstestets examinander flyttar på mediafiler var fjärde minut. I den första bursten (rad 30) skickar servern 213 Mbps per minut, i den andra (rad 34) 177 Mbps, i den tredje (rad 38) 193 Mbps osv. Dessa värden överskrider konstant det krävda värdet 102 Mbps, vilket betyder att kravet uppfylls. 

Sammanfattning: Alla sex krav uppfylls. Belastningstestet visar, att servern är tillräckligt effektiv för 100 examinander.
 

 1: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  7% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
 2: I/O:  2% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  8% | Ulk. lait.  2 |  0/ 92 Mbps
 3: I/O:  3% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 16% | Ulk. lait.  2 |  2/290 Mbps
 4: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 10% | Ulk. lait.  2 |  2/351 Mbps
 5: I/O:  2% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/319 Mbps
 6: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 11% | Ulk. lait.  2 |  2/320 Mbps
 7: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/334 Mbps
 8: I/O:  2% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/299 Mbps
 9: I/O:  2% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/311 Mbps
 10: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/332 Mbps
 11: I/O:  2% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/306 Mbps
 12: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 11% | Ulk. lait.  2 |  2/314 Mbps
 13: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/329 Mbps
 14: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/325 Mbps
 15: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/352 Mbps
 16: I/O:  2% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/312 Mbps
 17: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/316 Mbps
 18: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 11% | Ulk. lait.  2 |  2/309 Mbps
 19: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/336 Mbps
 20: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/316 Mbps
 21: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  1 |  2/306 Mbps
 22: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 11% | Ulk. lait.  1 |  2/317 Mbps
 23: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  1 |  2/318 Mbps
 24: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  1 |  2/325 Mbps
 25: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/304 Mbps
 26: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/272 Mbps
 27: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  4% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
 28: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  4% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
 29: I/O:  4% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 19% | Ulk. lait.  2 |  0/ 46 Mbps
 30: I/O: 17% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 43% | Ulk. lait.  2 |  1/213 Mbps
 31: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  4% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
 32: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 20% | Ulk. lait.  2 |  0/ 20 Mbps
 33: I/O:  5% | Tall.: 596 kpl (  9 / s) | x̄ 46 ms ( 6 - 394) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  1/106 Mbps
 34: I/O:  1% | Tall.: 2821 kpl ( 47 / s) | x̄ 27 ms ( 5 - 219) | CPU: 45% | Ulk. lait.  1 |  5/177 Mbps
 35: I/O:  0% | Tall.: 2915 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 236) | CPU: 32% | Ulk. lait.  2 |  2/ 3 Mbps
 36: I/O:  0% | Tall.: 2936 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 170) | CPU: 31% | Ulk. lait.  2 |  2/ 6 Mbps
 37: I/O:  0% | Tall.: 2938 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 149) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  2/ 27 Mbps
 38: I/O:  1% | Tall.: 2863 kpl ( 47 / s) | x̄ 18 ms ( 5 - 217) | CPU: 46% | Ulk. lait.  2 |  5/192 Mbps
 39: I/O:  0% | Tall.: 2942 kpl ( 49 / s) | x̄ 12 ms ( 5 - 168) | CPU: 32% | Ulk. lait.  2 |  2/ 7 Mbps
 40: I/O:  0% | Tall.: 2911 kpl ( 48 / s) | x̄ 12 ms ( 4 - 103) | CPU: 31% | Ulk. lait.  2 |  3/ 5 Mbps
 41: I/O:  0% | Tall.: 2930 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 259) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  2/ 27 Mbps
 42: I/O:  2% | Tall.: 2839 kpl ( 47 / s) | x̄ 24 ms ( 5 - 315) | CPU: 47% | Ulk. lait.  2 |  6/184 Mbps
 43: I/O:  1% | Tall.: 2905 kpl ( 48 / s) | x̄ 21 ms ( 4 - 913) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  4/ 23 Mbps
 44: I/O:  1% | Tall.: 2893 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 247) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  4/ 11 Mbps
 45: I/O:  0% | Tall.: 2893 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 5 - 140) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  4/ 27 Mbps
 46: I/O:  2% | Tall.: 2849 kpl ( 47 / s) | x̄ 20 ms ( 5 - 391) | CPU: 45% | Ulk. lait.  1 |  7/175 Mbps
 47: I/O:  1% | Tall.: 2886 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 183) | CPU: 36% | Ulk. lait.  1 |  5/ 35 Mbps
 48: I/O:  0% | Tall.: 2915 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 197) | CPU: 34% | Ulk. lait.  1 |  4/ 14 Mbps
 49: I/O:  0% | Tall.: 2906 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 5 - 200) | CPU: 35% | Ulk. lait.  1 |  4/ 30 Mbps
 50: I/O:  1% | Tall.: 2868 kpl ( 47 / s) | x̄ 21 ms ( 5 - 330) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 |  7/165 Mbps
 51: I/O:  1% | Tall.: 2901 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 400) | CPU: 36% | Ulk. lait.  2 |  4/ 38 Mbps
 52: I/O:  0% | Tall.: 2915 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 133) | CPU: 36% | Ulk. lait.  2 |  4/ 11 Mbps
 53: I/O:  0% | Tall.: 2897 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 5 - 183) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  4/ 30 Mbps
 54: I/O:  0% | Tall.: 2900 kpl ( 48 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 231) | CPU: 44% | Ulk. lait.  2 |  4/157 Mbps
 55: I/O:  1% | Tall.: 2902 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 5 - 270) | CPU: 39% | Ulk. lait.  2 |  4/ 48 Mbps
 56: I/O:  0% | Tall.: 2925 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 5 - 171) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  4/ 7 Mbps
 57: I/O:  2% | Tall.: 2878 kpl ( 47 / s) | x̄ 28 ms ( 5 - 964) | CPU: 44% | Ulk. lait.  2 |  4/ 48 Mbps
 58: I/O:  1% | Tall.: 2892 kpl ( 48 / s) | x̄ 19 ms ( 5 - 287) | CPU: 46% | Ulk. lait.  2 |  6/169 Mbps
 59: I/O:  1% | Tall.: 2871 kpl ( 47 / s) | x̄ 17 ms ( 4 - 245) | CPU: 38% | Ulk. lait.  2 |  5/ 59 Mbps
 60: I/O:  0% | Tall.: 2942 kpl ( 49 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 142) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  3/ 8 Mbps
 61: I/O:  0% | Tall.: 2913 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 5 - 181) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  4/ 25 Mbps
 62: I/O:  0% | Tall.: 2892 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 145) | CPU: 40% | Ulk. lait.  2 |  4/144 Mbps
 63: I/O:  4% | Tall.: 2885 kpl ( 48 / s) | x̄ 35 ms ( 5 - 891) | CPU: 50% | Ulk. lait.  2 |  5/111 Mbps
 64: I/O:  2% | Tall.: 2902 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 239) | CPU: 36% | Ulk. lait.  2 |  6/ 30 Mbps
 65: I/O:  1% | Tall.: 2923 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 141) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  3/ 27 Mbps
 66: I/O:  0% | Tall.: 2869 kpl ( 47 / s) | x̄ 22 ms ( 5 - 324) | CPU: 40% | Ulk. lait.  1 |  6/135 Mbps
 67: I/O:  1% | Tall.: 2880 kpl ( 48 / s) | x̄ 18 ms ( 5 - 265) | CPU: 38% | Ulk. lait.  2 |  5/ 73 Mbps
 68: I/O:  2% | Tall.: 2899 kpl ( 48 / s) | x̄ 23 ms ( 5 - 753) | CPU: 43% | Ulk. lait.  2 |  4/ 30 Mbps
 69: I/O:  1% | Tall.: 2897 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 4 - 358) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  4/ 32 Mbps
 70: I/O:  2% | Tall.: 2878 kpl ( 47 / s) | x̄ 20 ms ( 5 - 363) | CPU: 41% | Ulk. lait.  2 |  5/151 Mbps
 71: I/O:  0% | Tall.: 2879 kpl ( 47 / s) | x̄ 18 ms ( 5 - 466) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 |  5/ 75 Mbps
 72: I/O:  1% | Tall.: 2904 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 153) | CPU: 33% | Ulk. lait.  1 |  4/ 10 Mbps
 73: I/O:  0% | Tall.: 2923 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 5 - 522) | CPU: 34% | Ulk. lait.  1 |  3/ 24 Mbps
 74: I/O:  4% | Tall.: 2890 kpl ( 48 / s) | x̄ 21 ms ( 5 - 499) | CPU: 51% | Ulk. lait.  1 |  7/166 Mbps
 75: I/O:  2% | Tall.: 2885 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 5 - 256) | CPU: 40% | Ulk. lait.  2 |  4/ 91 Mbps
 76: I/O:  1% | Tall.: 2916 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 241) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  4/ 11 Mbps
 77: I/O:  0% | Tall.: 2884 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 240) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  4/ 23 Mbps
 78: I/O:  0% | Tall.: 2887 kpl ( 48 / s) | x̄ 20 ms ( 5 - 260) | CPU: 39% | Ulk. lait.  2 |  6/136 Mbps
 79: I/O:  3% | Tall.: 2895 kpl ( 48 / s) | x̄ 22 ms ( 4 - 575) | CPU: 47% | Ulk. lait.  2 |  6/ 99 Mbps
 80: I/O:  3% | Tall.: 2903 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 5 - 373) | CPU: 36% | Ulk. lait.  2 |  3/ 24 Mbps
 81: I/O:  1% | Tall.: 2903 kpl ( 48 / s) | x̄ 18 ms ( 5 - 450) | CPU: 34% | Ulk. lait.  1 |  5/ 26 Mbps
 82: I/O:  0% | Tall.: 2914 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 216) | CPU: 39% | Ulk. lait.  2 |  4/134 Mbps
 83: I/O:  1% | Tall.: 2884 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 206) | CPU: 38% | Ulk. lait.  2 |  5/ 80 Mbps
 84: I/O:  1% | Tall.: 2927 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 5 - 307) | CPU: 38% | Ulk. lait.  2 |  3/ 20 Mbps
 85: I/O:  3% | Tall.: 2888 kpl ( 48 / s) | x̄ 26 ms ( 4 - 975) | CPU: 40% | Ulk. lait.  2 |  5/ 36 Mbps
 86: I/O:  2% | Tall.: 2885 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 4 - 178) | CPU: 41% | Ulk. lait.  2 |  5/141 Mbps
 87: I/O:  2% | Tall.: 2922 kpl ( 48 / s) | x̄ 20 ms ( 5 - 511) | CPU: 39% | Ulk. lait.  2 |  5/ 83 Mbps
 88: I/O:  0% | Tall.: 2912 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 5 - 192) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  3/ 14 Mbps
 89: I/O:  0% | Tall.: 2911 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 172) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  4/ 26 Mbps
 90: I/O:  2% | Tall.: 2886 kpl ( 48 / s) | x̄ 18 ms ( 5 - 191) | CPU: 49% | Ulk. lait.  2 |  6/148 Mbps
 91: I/O:  2% | Tall.: 2912 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 163) | CPU: 40% | Ulk. lait.  2 |  5/ 92 Mbps
 92: I/O:  1% | Tall.: 2893 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 4 - 221) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  5/ 14 Mbps
 93: I/O:  0% | Tall.: 2917 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 408) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  2/ 23 Mbps
 94: I/O:  0% | Tall.: 2899 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 194) | CPU: 38% | Ulk. lait.  2 |  6/128 Mbps
 95: I/O:  2% | Tall.: 2877 kpl ( 47 / s) | x̄ 21 ms ( 5 - 526) | CPU: 48% | Ulk. lait.  2 |  5/ 99 Mbps
 96: I/O:  1% | Tall.: 2921 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 172) | CPU: 34% | Ulk. lait.  0 |  3/ 14 Mbps
 97: I/O:  3% | Tall.: 2846 kpl ( 47 / s) | x̄ 31 ms ( 5 - 869) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 |  4/ 47 Mbps
 98: I/O:  0% | Tall.: 2894 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 5 - 203) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 |  5/128 Mbps
 99: I/O:  0% | Tall.: 2878 kpl ( 47 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 370) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 |  5/ 90 Mbps
100: I/O:  1% | Tall.: 2914 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 5 - 153) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  4/ 10 Mbps
...
144: I/O:  4% | Tall.: 2885 kpl ( 48 / s) | x̄ 27 ms ( 5 - 643) | CPU: 47% | Ulk. lait.  2 |  5/ 67 Mbps
145: I/O:  4% | Tall.: 2919 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 256) | CPU: 37% | Ulk. lait.  1 |  3/ 25 Mbps
146: I/O:  1% | Tall.: 2862 kpl ( 47 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 213) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 |  5/122 Mbps
147: I/O:  1% | Tall.: 2926 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 5 - 140) | CPU: 36% | Ulk. lait.  1 |  4/ 81 Mbps
148: I/O:  0% | Tall.: 2878 kpl ( 47 / s) | x̄ 17 ms ( 5 - 186) | CPU: 35% | Ulk. lait.  1 |  5/ 42 Mbps
149: I/O:  4% | Tall.: 2885 kpl ( 48 / s) | x̄ 31 ms ( 5 - 740) | CPU: 43% | Ulk. lait.  1 |  4/ 31 Mbps
150: I/O:  4% | Tall.: 2884 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 5 - 203) | CPU: 41% | Ulk. lait.  2 |  5/133 Mbps
151: I/O:  1% | Tall.: 2886 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 5 - 146) | CPU: 36% | Ulk. lait.  2 |  5/ 84 Mbps
152: I/O:  1% | Tall.: 2907 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 5 - 150) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  6/ 42 Mbps
153: I/O:  1% | Tall.: 2917 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 5 - 382) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  4/ 12 Mbps


Exempel på situation där servern är överbelastad

I detta exempel har ca. 400 examinanders belastning simulerats.

För att underlätta avläsningen har man lagt till en kolumn till verkko/nätet-vyns data med radnummer som inte förekommer i den egentliga utskriften.

Tolkningsexempel:

 1. Provlokalens server synkroniseras med reservservern

   
 2. Serverns utgående nättrafik per minut under synkroniseringen

  Exempelloggen innehåller inte synkroniseringsuppgifter. Vi antar att dessa krav uppfylls.

   
 3. Antalet sparningar per sekund motsvarar det simulerade antalet examinander

  Testet har simulerat 400 examinanders belastning, vilket enligt tabellen borde resultera i 192 sparningar per sekund (200 examinander = 96 sparningar). Sparningarna börjar på rad 6 och antalet sparningar per sekund stiger inte till det krävda antalet 192 under en enda minut (+- 2%). Kravet uppfylls inte.

   
 4. Serverns genomsnittliga responstid

  Testet börjar på rad 6 när den genomsnittliga responstiden stiger upp till 729 millisekunder. Det här är inte ännu ett problem, men de genomsnittliga responstiderna överskrider det krävda 300 ms nästan varje minut. Kravet uppfylls inte.

   
 5. Den oavbrutna användningskapaciteten på den virtuella maskinens processor

  Den oavbrutna användningskapaciteten på den virtuella maskinens processor ligger ständigt vid 97-99 %, vilket tydligt överskrider det krävda 70 %. Kravet uppfylls inte.

   
 6. Serverns "maximivärde för överförda data" överskrids var fjärde minut

  Serverns "största överföringshastighet" överskrids var fjärde minut under belastningstestet. 

  Vi ser från tabellen att kravet på den största överföringshastigheten för 400 examinander är 102 Mbps (200 examinander = 203 Mbps).

  Den första bursten förekommer på raderna 7-9 och den största observerade överföringshastigheten under en minut är 116 Mbps. Detta upprepas även i senare burstar. Maximivärdena underskrider det krävda värdet 406 Mbps, vilket betyder att kravet inte uppfylls.

   

Sammanfattning: Eftersom servern inte uppfyllde testerna 4-6, är den inte tillräckligt effektiv för 400 examinander.

 

I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  7% | Ulk. lait.  0 |  0/ 0 Mbps
I/O:  5% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 43% | Ulk. lait.  0 |  0/ 0 Mbps
I/O: 11% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 50% | Ulk. lait.  0 |  0/ 0 Mbps
I/O:  3% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 54% | Ulk. lait.  1 |  0/ 0 Mbps
I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 34% | Ulk. lait.  1 |  0/ 0 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 1640 kpl ( 27 / s) | x̄ 729 ms ( 11 - 4061) | CPU: 67% | Ulk. lait.  1 |  2/ 54 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5564 kpl ( 92 / s) | x̄ 274 ms ( 8 - 2825) | CPU: 89% | Ulk. lait.  0 |  5/116 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4720 kpl ( 78 / s) | x̄ 189 ms ( 7 - 2177) | CPU: 79% | Ulk. lait.  0 |  6/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4145 kpl ( 69 / s) | x̄ 244 ms ( 7 - 5427) | CPU: 72% | Ulk. lait.  0 |  7/114 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5767 kpl ( 96 / s) | x̄ 282 ms ( 7 - 3590) | CPU: 79% | Ulk. lait.  0 |  6/ 40 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6517 kpl ( 108 / s) | x̄ 270 ms ( 7 - 1952) | CPU: 86% | Ulk. lait.  1 |  9/ 9 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6263 kpl ( 104 / s) | x̄ 304 ms ( 7 - 2081) | CPU: 90% | Ulk. lait.  1 |  8/ 22 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5638 kpl ( 93 / s) | x̄ 296 ms ( 8 - 1961) | CPU: 92% | Ulk. lait.  0 |  7/101 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6352 kpl ( 105 / s) | x̄ 250 ms ( 8 - 3629) | CPU: 88% | Ulk. lait.  0 |  8/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5401 kpl ( 90 / s) | x̄ 232 ms ( 8 - 1866) | CPU: 88% | Ulk. lait.  0 |  7/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4630 kpl ( 77 / s) | x̄ 269 ms ( 8 - 1974) | CPU: 80% | Ulk. lait.  0 |  8/ 92 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4505 kpl ( 75 / s) | x̄ 446 ms ( 8 - 3279) | CPU: 94% | Ulk. lait.  0 |  8/ 64 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5213 kpl ( 86 / s) | x̄ 355 ms ( 8 - 2274) | CPU: 92% | Ulk. lait.  1 |  8/ 29 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6096 kpl ( 101 / s) | x̄ 321 ms ( 8 - 2485) | CPU: 90% | Ulk. lait.  1 | 10/ 46 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5878 kpl ( 97 / s) | x̄ 360 ms ( 7 - 2298) | CPU: 90% | Ulk. lait.  1 |  9/116 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5938 kpl ( 98 / s) | x̄ 323 ms ( 9 - 3283) | CPU: 90% | Ulk. lait.  0 |  9/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6683 kpl ( 111 / s) | x̄ 236 ms ( 9 - 3108) | CPU: 88% | Ulk. lait.  0 |  9/114 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6848 kpl ( 114 / s) | x̄ 266 ms ( 8 - 3092) | CPU: 84% | Ulk. lait.  0 |  9/ 67 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4793 kpl ( 79 / s) | x̄ 352 ms ( 8 - 1809) | CPU: 95% | Ulk. lait.  0 |  8/ 51 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3903 kpl ( 65 / s) | x̄ 401 ms ( 9 - 2512) | CPU: 97% | Ulk. lait.  1 |  8/ 43 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4231 kpl ( 70 / s) | x̄ 416 ms ( 9 - 3361) | CPU: 97% | Ulk. lait.  1 |  9/ 77 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4072 kpl ( 67 / s) | x̄ 399 ms ( 10 - 2892) | CPU: 97% | Ulk. lait.  1 |  8/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4851 kpl ( 80 / s) | x̄ 404 ms ( 9 - 3066) | CPU: 94% | Ulk. lait.  1 |  7/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 7549 kpl ( 125 / s) | x̄ 277 ms ( 8 - 2630) | CPU: 85% | Ulk. lait.  0 |  9/103 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5943 kpl ( 99 / s) | x̄ 312 ms ( 8 - 1798) | CPU: 91% | Ulk. lait.  0 | 10/ 56 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6283 kpl ( 104 / s) | x̄ 282 ms ( 8 - 1842) | CPU: 88% | Ulk. lait.  0 | 10/ 30 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4605 kpl ( 76 / s) | x̄ 295 ms ( 8 - 2421) | CPU: 93% | Ulk. lait.  0 |  9/ 59 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3744 kpl ( 62 / s) | x̄ 329 ms ( 8 - 1902) | CPU: 96% | Ulk. lait.  1 |  8/116 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4141 kpl ( 69 / s) | x̄ 318 ms ( 8 - 1676) | CPU: 97% | Ulk. lait.  1 |  8/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5542 kpl ( 92 / s) | x̄ 380 ms ( 9 - 3559) | CPU: 93% | Ulk. lait.  1 |  7/114 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4077 kpl ( 67 / s) | x̄ 279 ms ( 8 - 3835) | CPU: 97% | Ulk. lait.  0 | 10/ 64 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4015 kpl ( 66 / s) | x̄ 283 ms ( 10 - 2270) | CPU: 98% | Ulk. lait.  0 | 10/ 42 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4557 kpl ( 75 / s) | x̄ 364 ms ( 9 - 4083) | CPU: 96% | Ulk. lait.  0 |  9/ 37 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 2963 kpl ( 49 / s) | x̄ 364 ms ( 9 - 2275) | CPU: 99% | Ulk. lait.  0 |  8/112 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5309 kpl ( 88 / s) | x̄ 440 ms ( 8 - 2535) | CPU: 92% | Ulk. lait.  0 |  8/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6034 kpl ( 100 / s) | x̄ 350 ms ( 8 - 2455) | CPU: 89% | Ulk. lait.  1 |  8/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6205 kpl ( 103 / s) | x̄ 457 ms ( 8 - 3413) | CPU: 88% | Ulk. lait.  1 | 10/ 83 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5906 kpl ( 98 / s) | x̄ 341 ms ( 8 - 3792) | CPU: 90% | Ulk. lait.  1 |  9/ 63 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5648 kpl ( 94 / s) | x̄ 255 ms ( 8 - 3844) | CPU: 92% | Ulk. lait.  0 |  8/ 31 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4127 kpl ( 68 / s) | x̄ 306 ms ( 9 - 2268) | CPU: 96% | Ulk. lait.  0 |  8/ 91 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3612 kpl ( 60 / s) | x̄ 306 ms ( 8 - 2535) | CPU: 98% | Ulk. lait.  0 |  8/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3457 kpl ( 57 / s) | x̄ 323 ms ( 8 - 1327) | CPU: 98% | Ulk. lait.  0 |  7/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4071 kpl ( 67 / s) | x̄ 258 ms ( 8 - 2784) | CPU: 96% | Ulk. lait.  0 |  7/101 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3440 kpl ( 57 / s) | x̄ 312 ms ( 8 - 1717) | CPU: 98% | Ulk. lait.  0 |  8/ 67 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3478 kpl ( 57 / s) | x̄ 322 ms ( 8 - 2601) | CPU: 98% | Ulk. lait.  1 |  8/ 39 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4138 kpl ( 68 / s) | x̄ 409 ms ( 9 - 3827) | CPU: 96% | Ulk. lait.  1 |  8/ 73 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3232 kpl ( 53 / s) | x̄ 312 ms ( 9 - 3176) | CPU: 98% | Ulk. lait.  0 |  9/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3495 kpl ( 58 / s) | x̄ 360 ms ( 9 - 2625) | CPU: 98% | Ulk. lait.  0 |  7/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4573 kpl ( 76 / s) | x̄ 292 ms ( 10 - 2571) | CPU: 96% | Ulk. lait.  0 |  8/107 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4085 kpl ( 68 / s) | x̄ 340 ms ( 9 - 1672) | CPU: 97% | Ulk. lait.  0 |  8/ 76 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6232 kpl ( 103 / s) | x̄ 441 ms ( 9 - 3273) | CPU: 89% | Ulk. lait.  0 | 10/ 49 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6121 kpl ( 102 / s) | x̄ 422 ms ( 8 - 3826) | CPU: 90% | Ulk. lait.  0 | 11/ 43 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5056 kpl ( 84 / s) | x̄ 385 ms ( 8 - 2689) | CPU: 92% | Ulk. lait.  0 |  9/111 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5800 kpl ( 96 / s) | x̄ 526 ms ( 9 - 3574) | CPU: 89% | Ulk. lait.  0 |  9/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5575 kpl ( 92 / s) | x̄ 319 ms ( 9 - 3290) | CPU: 89% | Ulk. lait.  1 |  7/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4242 kpl ( 70 / s) | x̄ 380 ms ( 10 - 2302) | CPU: 95% | Ulk. lait.  0 | 10/ 81 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3638 kpl ( 60 / s) | x̄ 351 ms ( 9 - 2501) | CPU: 98% | Ulk. lait.  0 |  9/ 30 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3289 kpl ( 54 / s) | x̄ 328 ms ( 10 - 2865) | CPU: 98% | Ulk. lait.  0 |  8/ 59 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3084 kpl ( 51 / s) | x̄ 304 ms ( 9 - 3460) | CPU: 98% | Ulk. lait.  0 |  9/114 Mbps


Exempel på acceptabelt mätresultat

I detta exempel har 250 examinanders belastning simulerats.

För att underlätta avläsningen har man lagt till en kolumn till verkko/nätet-vyns data med radnummer som inte förekommer i den egentliga utskriften.

Tolkningsexempel:

 1. Provlokalens server synkroniseras med reservservern

   
 2. Serverns utgående nättrafik per minut under synkroniseringen 

  Exempelloggen innehåller inte synkroniseringsuppgifter. Vi antar att dessa krav uppfylls.

   
 3. Antalet sparningar per sekund motsvarar det simulerade antalet examinander

  Testet har simulerat 250 examinanders belastning, vilket enligt tabellen borde resultera i 120 sparningar per sekund. Sparningarna börjar på rad 11 och ända till slutet av testet görs det 112-121 sparningar, men typiskt 117-120. Kravet uppfylls.

   
 4. Serverns genomsnittliga responstid

  Serverns genomsnittliga responstid varierar mellan 11-80 ms. Helt i början på testet är responstiden 47 ms. Små överskridningar eller överskridningar under några testminuter har ingen betydelse, vilket betyder att kravet (den genomsnittliga responstiden är under 300 ms) uppfylls. 

   
 5. Den oavbrutna användningskapaciteten på den virtuella maskinens processor

  Användningskapaciteten på den virtuella maskinens processor varierar mellan 2-68 %, vilket betyder att kravet (under 70 %) uppfylls.

   
 6. Serverns "största överföringshastighet" överskrids var fjärde minut under belastningstestet 

  Vi ser från tabellen att kravet på den största överföringshastigheten för 250 examinander är 254 Mbps.

  Vi ser från tabellen att maximivärdet för överförda data för 250 examinander är 254 Mbps.

  I den första bursten (raderna 1-3) skickar servern 113-341 Mbps per minut, i den andra (raderna 7-9) 103-371 Mbps, i den tredje (raderna 11-12) 273-294 Mbps osv. Maximivärdena överskrider konstant det krävda värdet 254 Mbps, vilket betyder att kravet uppfylls.


Sammanfattning: Alla sex krav uppfylls. Belastningstestet visar att servern är tillräckligt effektiv för 250 examinander.

Krav nummer 4 visade att man har nått prestandans övre gräns. Om även ett annat delområde av belastningstestet hade varit nära att misslyckas, hade det varit lönsamt att försäkra sig om serverns prestanda från Abitti-stödet.

Observera att Studentexamensnämnden alltid bör kontaktas vid planeringen av provnätverk med över 200 examinander.

 1: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 18% | Ulk. lait.  1 |  0/113 Mbps
 2: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 10% | Ulk. lait.  0 |  1/341 Mbps
 3: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  6% | Ulk. lait.  0 |  1/279 Mbps
 4: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  2% | Ulk. lait.  1 |  0/ 0 Mbps
 5: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  3% | Ulk. lait.  1 |  0/ 0 Mbps
 6: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  1 |  0/ 59 Mbps
 7: I/O:  5% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 17% | Ulk. lait.  1 |  0/103 Mbps
 8: I/O: 27% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 |  1/371 Mbps
 9: I/O: 14% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 29% | Ulk. lait.  0 |  0/184 Mbps
10: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  9% | Ulk. lait.  1 |  0/ 1 Mbps
11: I/O:  0% | Tall.: 3906 kpl ( 65 / s) | x̄ 33 ms ( 4 - 947) | CPU: 33% | Ulk. lait.  1 |  6/273 Mbps
12: I/O:  0% | Tall.: 7016 kpl ( 116 / s) | x̄ 20 ms ( 4 - 237) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 |  9/294 Mbps
13: I/O:  0% | Tall.: 7233 kpl ( 120 / s) | x̄ 11 ms ( 3 - 163) | CPU: 24% | Ulk. lait.  1 |  7/ 9 Mbps
14: I/O:  0% | Tall.: 7252 kpl ( 120 / s) | x̄ 11 ms ( 3 - 247) | CPU: 24% | Ulk. lait.  1 |  7/ 10 Mbps
15: I/O:  0% | Tall.: 7124 kpl ( 118 / s) | x̄ 15 ms ( 3 - 628) | CPU: 32% | Ulk. lait.  0 |  9/249 Mbps
16: I/O:  0% | Tall.: 6974 kpl ( 116 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 266) | CPU: 38% | Ulk. lait.  0 | 11/312 Mbps
17: I/O:  0% | Tall.: 7214 kpl ( 120 / s) | x̄ 11 ms ( 3 - 1103) | CPU: 25% | Ulk. lait.  1 |  9/ 25 Mbps
18: I/O:  0% | Tall.: 7157 kpl ( 119 / s) | x̄ 13 ms ( 3 - 204) | CPU: 25% | Ulk. lait.  1 |  9/ 13 Mbps
19: I/O:  0% | Tall.: 7137 kpl ( 118 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 572) | CPU: 32% | Ulk. lait.  0 | 10/237 Mbps
20: I/O:  0% | Tall.: 7112 kpl ( 118 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 292) | CPU: 37% | Ulk. lait.  1 | 14/297 Mbps
21: I/O:  0% | Tall.: 7117 kpl ( 118 / s) | x̄ 23 ms ( 3 - 546) | CPU: 32% | Ulk. lait.  1 | 12/ 67 Mbps
22: I/O:  0% | Tall.: 7198 kpl ( 119 / s) | x̄ 11 ms ( 4 - 567) | CPU: 26% | Ulk. lait.  0 |  9/ 28 Mbps
23: I/O:  0% | Tall.: 7137 kpl ( 118 / s) | x̄ 14 ms ( 3 - 338) | CPU: 32% | Ulk. lait.  1 | 11/224 Mbps
24: I/O:  0% | Tall.: 7116 kpl ( 118 / s) | x̄ 16 ms ( 4 - 224) | CPU: 36% | Ulk. lait.  1 | 12/300 Mbps
25: I/O:  0% | Tall.: 7117 kpl ( 118 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 705) | CPU: 32% | Ulk. lait.  1 | 11/ 80 Mbps
26: I/O:  0% | Tall.: 7162 kpl ( 119 / s) | x̄ 12 ms ( 4 - 1548) | CPU: 26% | Ulk. lait.  0 | 10/ 25 Mbps
27: I/O:  0% | Tall.: 7189 kpl ( 119 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 250) | CPU: 31% | Ulk. lait.  1 | 10/212 Mbps
28: I/O:  0% | Tall.: 7051 kpl ( 117 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 1104) | CPU: 37% | Ulk. lait.  1 | 12/306 Mbps
29: I/O:  0% | Tall.: 7145 kpl ( 119 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 431) | CPU: 31% | Ulk. lait.  0 | 12/ 86 Mbps
30: I/O:  0% | Tall.: 7121 kpl ( 118 / s) | x̄ 12 ms ( 4 - 144) | CPU: 26% | Ulk. lait.  1 | 10/ 23 Mbps
31: I/O:  0% | Tall.: 7057 kpl ( 117 / s) | x̄ 20 ms ( 4 - 575) | CPU: 40% | Ulk. lait.  1 | 14/213 Mbps
32: I/O:  1% | Tall.: 7070 kpl ( 117 / s) | x̄ 31 ms ( 4 - 594) | CPU: 45% | Ulk. lait.  1 | 12/331 Mbps
33: I/O:  0% | Tall.: 7171 kpl ( 119 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 295) | CPU: 33% | Ulk. lait.  0 | 10/115 Mbps
34: I/O:  0% | Tall.: 7293 kpl ( 121 / s) | x̄ 10 ms ( 4 - 102) | CPU: 25% | Ulk. lait.  1 |  9/ 21 Mbps
35: I/O:  0% | Tall.: 7176 kpl ( 119 / s) | x̄ 16 ms ( 4 - 536) | CPU: 33% | Ulk. lait.  1 | 10/198 Mbps
36: I/O:  0% | Tall.: 7166 kpl ( 119 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 327) | CPU: 41% | Ulk. lait.  1 | 11/309 Mbps
37: I/O:  1% | Tall.: 7086 kpl ( 118 / s) | x̄ 33 ms ( 4 - 635) | CPU: 46% | Ulk. lait.  0 | 11/170 Mbps
38: I/O:  1% | Tall.: 7148 kpl ( 119 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 887) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 | 11/ 60 Mbps
39: I/O:  1% | Tall.: 7094 kpl ( 118 / s) | x̄ 21 ms ( 4 - 563) | CPU: 32% | Ulk. lait.  1 | 10/205 Mbps
40: I/O:  1% | Tall.: 6986 kpl ( 116 / s) | x̄ 33 ms ( 4 - 598) | CPU: 43% | Ulk. lait.  0 | 12/327 Mbps
41: I/O:  1% | Tall.: 7098 kpl ( 118 / s) | x̄ 32 ms ( 4 - 755) | CPU: 36% | Ulk. lait.  1 | 11/157 Mbps
42: I/O:  1% | Tall.: 7202 kpl ( 120 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 359) | CPU: 26% | Ulk. lait.  1 |  9/ 43 Mbps
43: I/O:  0% | Tall.: 6932 kpl ( 115 / s) | x̄ 24 ms ( 4 - 696) | CPU: 39% | Ulk. lait.  1 | 12/193 Mbps
44: I/O:  1% | Tall.: 6992 kpl ( 116 / s) | x̄ 90 ms ( 4 - 1084) | CPU: 68% | Ulk. lait.  1 | 14/366 Mbps
45: I/O:  1% | Tall.: 7005 kpl ( 116 / s) | x̄ 54 ms ( 4 - 956) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 | 12/172 Mbps
46: I/O:  1% | Tall.: 7166 kpl ( 119 / s) | x̄ 16 ms ( 4 - 500) | CPU: 29% | Ulk. lait.  1 | 10/ 63 Mbps
47: I/O:  1% | Tall.: 7156 kpl ( 119 / s) | x̄ 22 ms ( 4 - 1109) | CPU: 33% | Ulk. lait.  0 | 11/195 Mbps
48: I/O:  1% | Tall.: 7123 kpl ( 118 / s) | x̄ 26 ms ( 4 - 513) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 | 12/342 Mbps
49: I/O:  0% | Tall.: 7118 kpl ( 118 / s) | x̄ 16 ms ( 4 - 425) | CPU: 33% | Ulk. lait.  1 | 13/133 Mbps
50: I/O:  1% | Tall.: 7180 kpl ( 119 / s) | x̄ 22 ms ( 4 - 604) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 | 10/ 83 Mbps
51: I/O:  1% | Tall.: 6998 kpl ( 116 / s) | x̄ 51 ms ( 4 - 1360) | CPU: 46% | Ulk. lait.  1 | 10/233 Mbps
52: I/O:  1% | Tall.: 7017 kpl ( 116 / s) | x̄ 33 ms ( 4 - 785) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 | 13/344 Mbps
53: I/O:  1% | Tall.: 7049 kpl ( 117 / s) | x̄ 26 ms ( 4 - 840) | CPU: 35% | Ulk. lait.  1 | 12/142 Mbps
54: I/O:  0% | Tall.: 7155 kpl ( 119 / s) | x̄ 12 ms ( 4 - 530) | CPU: 27% | Ulk. lait.  0 |  9/ 48 Mbps
55: I/O:  1% | Tall.: 7239 kpl ( 120 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 390) | CPU: 32% | Ulk. lait.  1 | 11/186 Mbps
56: I/O:  0% | Tall.: 7114 kpl ( 118 / s) | x̄ 28 ms ( 4 - 576) | CPU: 46% | Ulk. lait.  1 | 12/355 Mbps
57: I/O:  1% | Tall.: 6961 kpl ( 116 / s) | x̄ 59 ms ( 4 - 732) | CPU: 51% | Ulk. lait.  0 | 13/200 Mbps
58: I/O:  1% | Tall.: 7159 kpl ( 119 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 647) | CPU: 32% | Ulk. lait.  1 | 11/ 62 Mbps
59: I/O:  0% | Tall.: 7187 kpl ( 119 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 379) | CPU: 31% | Ulk. lait.  1 | 10/178 Mbps
60: I/O:  1% | Tall.: 7066 kpl ( 117 / s) | x̄ 36 ms ( 4 - 597) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 | 14/348 Mbps
61: I/O:  1% | Tall.: 7184 kpl ( 119 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 415) | CPU: 34% | Ulk. lait.  0 | 11/145 Mbps
62: I/O:  1% | Tall.: 7180 kpl ( 119 / s) | x̄ 17 ms ( 4 - 323) | CPU: 31% | Ulk. lait.  1 | 10/ 70 Mbps
63: I/O:  1% | Tall.: 6936 kpl ( 115 / s) | x̄ 43 ms ( 4 - 776) | CPU: 48% | Ulk. lait.  1 | 10/218 Mbps
64: I/O:  1% | Tall.: 7055 kpl ( 117 / s) | x̄ 45 ms ( 4 - 995) | CPU: 52% | Ulk. lait.  0 | 13/351 Mbps
65: I/O:  1% | Tall.: 7150 kpl ( 119 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 443) | CPU: 35% | Ulk. lait.  1 | 11/155 Mbps
66: I/O:  1% | Tall.: 7128 kpl ( 118 / s) | x̄ 17 ms ( 4 - 511) | CPU: 30% | Ulk. lait.  1 | 11/ 69 Mbps
67: I/O:  1% | Tall.: 7077 kpl ( 117 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 386) | CPU: 32% | Ulk. lait.  0 | 12/159 Mbps
68: I/O:  1% | Tall.: 7018 kpl ( 116 / s) | x̄ 39 ms ( 4 - 1402) | CPU: 45% | Ulk. lait.  0 | 13/339 Mbps
69: I/O:  1% | Tall.: 7022 kpl ( 117 / s) | x̄ 42 ms ( 4 - 914) | CPU: 43% | Ulk. lait.  1 | 13/180 Mbps
70: I/O:  1% | Tall.: 7032 kpl ( 117 / s) | x̄ 39 ms ( 4 - 756) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 | 11/121 Mbps
71: I/O:  1% | Tall.: 7212 kpl ( 120 / s) | x̄ 16 ms ( 4 - 1062) | CPU: 31% | Ulk. lait.  2 | 11/154 Mbps
72: I/O:  1% | Tall.: 6767 kpl ( 112 / s) | x̄ 72 ms ( 4 - 2400) | CPU: 51% | Ulk. lait.  1 | 14/339 Mbps
73: I/O:  1% | Tall.: 7177 kpl ( 119 / s) | x̄ 24 ms ( 4 - 656) | CPU: 33% | Ulk. lait.  1 | 10/139 Mbps
74: I/O:  1% | Tall.: 7089 kpl ( 118 / s) | x̄ 20 ms ( 4 - 569) | CPU: 31% | Ulk. lait.  0 | 13/ 84 Mbps
75: I/O:  1% | Tall.: 7121 kpl ( 118 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 633) | CPU: 35% | Ulk. lait.  0 | 11/161 Mbps
76: I/O:  0% | Tall.: 6792 kpl ( 113 / s) | x̄ 80 ms ( 5 - 1224) | CPU: 68% | Ulk. lait.  1 | 14/355 Mbps
77: I/O:  1% | Tall.: 7023 kpl ( 117 / s) | x̄ 45 ms ( 4 - 945) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 | 13/180 Mbps
78: I/O:  1% | Tall.: 7100 kpl ( 118 / s) | x̄ 22 ms ( 4 - 1215) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 | 11/ 93 Mbps