Anvisningar och tidtabeller för gymnasierna

Anvisningarna och tidtabellerna på denna sida är avsedda för gymnasierna för verkställandet av examen. Examinanderna bör följa gymnasiernas anvisningar och tidtabeller.

Anvisningarna och tidtabellerna på denna sida är avsedda för gymnasierna i följande situationer: 

  • Anmälningar
  • Före provdagarna
  • Under och efter provdagarna   
  • Utexaminering

Nämndens anvisningar till examinanderna: www.ylioppilastutkinto.fi/sv > Utförandet av examen > Information till examinanderna