Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Koetilan palvelimen ja tutkintoverkon kuormitustestaus

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka koetilan palvelimen, varapalvelimen ja tutkintoverkon toiminta testataan.

Rakenna tutkintoverkko, johon on liitetty koetilan palvelin ja koetilan varapalvelin. Liitä tutkintoverkkoon haluamaasi kuormaa vastaava määrä kokelaiden koneita. Yksi kokelaan kone tuottaa kuormasimulaatiossa 50 kokelaan käyttöä vastaavan kuorman. Jos tutkintoverkossa tulee työskentelemään 120 kokelasta, tarvitset kolme konetta. Voit halutessasi sijoittaa kokelaiden koneet tutkintoverkon eri osiin, esimerkiksi eri kytkimien alle.

Voit käyttää testissä joko elokuussa 2019 julkaistuja tai uudempia Abitin tai ylioppilaskokeen palvelimia. Ylioppilastutkintoa varten tehtävä kuormitustestaus on tehtävä lautakunnan toimittamilla yo-tikuilla ja virtuaalikoneella. Opiskelijoiden tikkujen on oltava palvelimista riippuen joko Abitissa tai ylioppilaskokeessa käytettäviä.

Testaa ensin palvelinten välinen verkkoyhteys ja levyn käytön nopeus:

 1. Käynnistä koetilan palvelin ja varapalvelin.
 2. Syötä varapalvelimen salasana ja odota, että synkronointi käynnistyy.
 3. Avaa varapalvelimen sync-ikkuna näytön yläreunasta. Seuraa Finish-kellonaikaa, joka näyttää arvion synkronoinnin kestosta.
  • Virtuaalipalvelimien synkronoinnin tulisi kestää alle 60 minuuttia.
  • YTL:n palvelintikuilta käynnistettyjen palvelimien synkronointiaika on noin 15 minuuttia.

Jos aika on huomattavasti pidempi (esim. useita tunteja), ota yhteyttä YTL:n Abitti-tukeen.

Käynnistä seuraavaksi kuormasimulaatio:

 1. Lataa kuormasimulaatiokoe joko koe-jako -hakemistoon tai siirtotikulle.
 2. Käynnistä kaikki kokelaiden koneet ja odota, että koneet käynnistyvät kirjautumisvaiheeseen saakka. Älä tee tämän jälkeen mitään kokelaiden koneille.
 3. Lataa kuormasimulaatiokoe palvelimelle. Kokeen salasana on kuormasimulaatio. Lataus kestää kauan, koska kuormasimulaation koe vastaa kooltaan ylioppilastutkinnon koetta.
 4. Odota 30 sekuntia ja katso, että kokeeseen kirjautuneiden kokelaiden määrä vastaa testikoneiden määrää.
 5. Siirry Kokeiden aloitus ja valvonta -välilehdelle ja aloita koe. Älä kiinnitä huomiota valvojan näyttöön. Se ei toimi kuormasimulaatiossa oikein.
 6. Avaa näytön yläreunasta verkko/nätet-ikkuna. Oikeanpuoleinen ikkuna kertoo tietoja palvelimen tilasta. Uusi rivi tulostetaan minuutin välein.

Huomaa, että kaikkien kokelaiden koneiden on oltava käynnissä ja tutkintoverkkoon liitettynä kun käynnistät kuormasimulaatiokokeen. Koneita ei voi lisätä simulaation käynnistämisen jälkeen.

Odota noin 15 minuuttia ja aloita sen jälkeen testin tuloksien tulkinta. Katso tulkintaohjeet alla.

Aja kuormasimulaatiota yhteensä vähintään tunti, jotta näet vaikuttaako esimerkiksi laitteiden lämpeneminen tai lisääntyvä datamäärä merkittävästi palvelimien tai tutkintoverkon suorituskykyyn.

Kuormatestin jälkeen paina Naksun Poista kokeet -nappia, jotta seuraavan koetilanteeseen ei jää kuormatestikoetta näkyviin.

Tulkintaohjeet

verkko/nätet-ikkuna

Rivejä tulostetaan ikkunaan kerran minuutissa, ja ne kertovat tilanteesta edellisen minuutin aikana.

Esimerkkituloste:

I/O: 3% | Tall.: 2840 kpl ( 47 / s) | x̄ 26 ms ( 4 - 356) | CPU: 42% | Ulk. lait. 1 | 5/180 Mbps
 • I/O: 3%-sarakkeessa näytetään levyoperaatioiden odotteluun kuluva osuus.

 • Tall.: 2840 kpl ( 47 / s)-sarakkeessa näet palvelimen vastaanottamien tallennusten lukumäärän minuutin aikana ja keskimäärin sekunnissa.

  Jokainen simuloitu kokelas lähettää palvelimelle vastauspäivityksen kahden sekunnin välein. Koska tallentaminenkin kestää jonkin aikaa, 100 kokelasta tuottaa käytännössä n. 48 tallennusta sekunnissa, eli n. 2880 tallennusta minuutissa. Raportoidut määrät voivat vaihdella 1-2% ilman että niihin tarvitsee reagoida.

 • x̄ 26 ms ( 4 - 356)-sarake kertoo kuinka nopeasti palvelin keskimäärin vastaa kokelaan koneelle.

  Sulkujen sisällä olevat luvut (( 4 - 356)) kertovat vasteaikojen vaihteluvälin. Suureksi kasvava yläraja kertoo palvelimen hitaudesta.

  Keskimääräisen vasteajan tulisi pysyä lähes koko ajan alle 300 ms:n. Mikäli keskimääräinen vasteaika on 300-500 ms ja vasteaikojen vaihteluväli on korkea (yläraja on 2000-5000ms säännöllisesti), järjestelmässä voi olla suorituskykyongelma. Langattomien verkkojen luonteesta johtuen vasteaikojen vaihteluväli voi niissä olla suurempi kuin langallisissa verkoissa.

 • CPU: 42%-sarakkeessa näet prosessorin kuorman.

 • Ulk. lait. 1 -sarakkeessa näet koeverkossa havaittujen ulkopuolisten laitteiden lukumäärän.

  Virtuaalinen palvelin näyttäytyy verkon ulkopuolisena laitteena, joten jos verkossa käytetään virtuaalipalvelinta ja varapalvelinta, voi ulkopuolisten laitteiden määrä näkyä lkm 2. Lisäksi jotkut kytkinlaitteet saattavat näkyä ulkopuolisina laitteina. Tämän määrän saat helpoimmin selville kun ajat kuormitustestausta verkossa, jossa tiedät, että ulkopuolisia laitteita ei ole.

 • 5/180 Mbps-sarakkeessa näkyy koetilapalvelimelle siirtyneen ja sieltä ulos siirtyneen datan määrä sekunnissa keskimäärin edellisen minuutin aikana.

  Tästä voi analysoida palvelimen ja verkon tiedonsiirtonopeutta. Olennaisinta on, että jälkimmäinen, kauttaviivan jälkeinen, luku on purskeinen: videoiden lataus käynnistetään 4 minuutin välein, ja hyvin toimivassa koeverkossa niiden pitäisi latautua reilussa minuutissa, eli luvun pitää välillä päätyä 0:aan.

  Jos kuormitustestausta on tehty tarpeeksi suurella kokelasmäärällä (150 tai enemmän), niin käytännössä jälkkimmäisen luvun maksimilukemasta voi päätellä myös verkon tai palvelimen tiedonsiirron kapasiteettia: esim. 100Mbps verkossa ei lukema koskaan nouse yli n. 110Mbps:n, kun taas 1Gbps verkossa pitäisi pitäisi esiintyä selkeästi suurempia lukuja.

  Teknisesti: Ulos palvelimelta siirtyneen lukeman suuruus vaihtelee, koska videoiden ja suurten liitetiedostojen lataamista simuloidaan purskeittain 4 minuutin välein. Purskeessa siirtyvän datan määrä on 10 Mt / kokelas (4 minuutin välein). Käytännössä tämä tarkoittaa, että laskutoimituksella kokelaiden määrä × 10 / 60 × 12 saadaan suurin piirtein yhden purskeen Mbps-lukemien summa, joka voi jakautua parin lokirivin sisälle. Esimerkiksi 100 simuloidulla kokelaalla kahdella peräkkäisellä lokirivillä voi esiintyä luvut 199 ja 10 (summa 209), tai vaihtoehtoisesti esim. 104 ja 105 (edelleen summa 209), jotka ovat kumpikin n. 100 * 10 / 60 * 12 = 200.

  Tärkeintä on, että ulos siirtyvän datan määrän pitäisi 4 min (= 4 rivin) sekvenssissä vajota välillä lähes nollaan, ja välillä nousta maksimipurskeeseen.

Esimerkki hyvästä lopputuloksesta

Tässä kuormatestiä on ajettu 2 kokelaskoneella, eli simuloitu n. 100 kokelaan aiheuttamaa
kuormaa.

Testin aiheuttama kuorma:

Tiedonsiirron piikki: 100 kok × 10 / 60 × 12 ≈ 200 Mbps
Tallennusten määrä: 100 kok × 0,48 tall./kok./s ≈ 48 tall/s (tallennus 2 s välein + tallennukseen kulunut aika)

Huomaa, että tiedonsiirtonopeus on maksimissaan ollut lähes 200 Mbps (viimeinen luku). Jos palvelimen
verkkoyhteys olisi vain 100Mbps (eikä 1Gbps), tämä ei olisi mahdollista.

I/O: 3% | Tall.: 0 kpl ( 0 / s) | x̄ 0 ms ( 0 - 0) | CPU: 36% | Ulk. lait. 1 | 0/ 0 Mbps
I/O: 13% | Tall.: 0 kpl ( 0 / s) | x̄ 0 ms ( 0 - 0) | CPU: 51% | Ulk. lait. 1 | 0/ 0 Mbps
I/O: 12% | Tall.: 0 kpl ( 0 / s) | x̄ 0 ms ( 0 - 0) | CPU: 62% | Ulk. lait. 1 | 0/ 0 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2805 kpl ( 46 / s) | x̄ 32 ms ( 5 - 443) | CPU: 49% | Ulk. lait. 1 | 3/199 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2884 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 5 - 142) | CPU: 40% | Ulk. lait. 1 | 3/ 10 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2899 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 119) | CPU: 33% | Ulk. lait. 1 | 2/ 0 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2901 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 5 - 161) | CPU: 35% | Ulk. lait. 1 | 3/ 0 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2857 kpl ( 47 / s) | x̄ 20 ms ( 5 - 188) | CPU: 40% | Ulk. lait. 1 | 4/196 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2914 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 5 - 520) | CPU: 33% | Ulk. lait. 1 | 2/ 12 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2904 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 5 - 153) | CPU: 32% | Ulk. lait. 1 | 4/ 0 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2907 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 186) | CPU: 32% | Ulk. lait. 0 | 3/ 0 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2876 kpl ( 47 / s) | x̄ 19 ms ( 5 - 207) | CPU: 39% | Ulk. lait. 1 | 4/196 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2898 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 171) | CPU: 29% | Ulk. lait. 1 | 4/ 12 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2912 kpl ( 48 / s) | x̄ 11 ms ( 4 - 111) | CPU: 29% | Ulk. lait. 1 | 3/ 0 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2924 kpl ( 48 / s) | x̄ 12 ms ( 4 - 182) | CPU: 28% | Ulk. lait. 1 | 3/ 0 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2855 kpl ( 47 / s) | x̄ 20 ms ( 4 - 358) | CPU: 39% | Ulk. lait. 1 | 5/195 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2896 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 4 - 256) | CPU: 30% | Ulk. lait. 1 | 4/ 13 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2906 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 241) | CPU: 29% | Ulk. lait. 1 | 4/ 0 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2917 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 212) | CPU: 29% | Ulk. lait. 1 | 3/ 0 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2877 kpl ( 47 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 272) | CPU: 36% | Ulk. lait. 1 | 4/190 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2905 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 324) | CPU: 30% | Ulk. lait. 1 | 4/ 18 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2923 kpl ( 48 / s) | x̄ 12 ms ( 4 - 161) | CPU: 30% | Ulk. lait. 1 | 3/ 0 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2899 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 150) | CPU: 30% | Ulk. lait. 1 | 4/ 0 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2856 kpl ( 47 / s) | x̄ 19 ms ( 5 - 309) | CPU: 39% | Ulk. lait. 1 | 5/190 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2887 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 5 - 200) | CPU: 31% | Ulk. lait. 1 | 5/ 19 Mbps
I/O: 1% | Tall.: 2909 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 187) | CPU: 44% | Ulk. lait. 1 | 3/ 0 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2904 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 5 - 261) | CPU: 31% | Ulk. lait. 0 | 3/ 0 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2881 kpl ( 48 / s) | x̄ 20 ms ( 5 - 433) | CPU: 38% | Ulk. lait. 1 | 5/182 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2887 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 145) | CPU: 31% | Ulk. lait. 1 | 4/ 26 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2915 kpl ( 48 / s) | x̄ 12 ms ( 4 - 144) | CPU: 29% | Ulk. lait. 1 | 4/ 0 Mbps
I/O: 1% | Tall.: 2892 kpl ( 48 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 492) | CPU: 41% | Ulk. lait. 1 | 4/ 0 Mbps
I/O: 3% | Tall.: 2840 kpl ( 47 / s) | x̄ 26 ms ( 4 - 356) | CPU: 42% | Ulk. lait. 1 | 5/180 Mbps
I/O: 1% | Tall.: 2901 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 323) | CPU: 31% | Ulk. lait. 1 | 4/ 29 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2916 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 200) | CPU: 28% | Ulk. lait. 1 | 4/ 0 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2907 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 214) | CPU: 29% | Ulk. lait. 1 | 4/ 0 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2872 kpl ( 47 / s) | x̄ 17 ms ( 4 - 250) | CPU: 38% | Ulk. lait. 1 | 4/175 Mbps
...
I/O: 0% | Tall.: 2898 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 220) | CPU: 30% | Ulk. lait. 0 | 3/ 71 Mbps
I/O: 2% | Tall.: 2891 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 358) | CPU: 36% | Ulk. lait. 1 | 4/ 0 Mbps
I/O: 3% | Tall.: 2887 kpl ( 48 / s) | x̄ 39 ms ( 4 - 1188) | CPU: 36% | Ulk. lait. 1 | 3/ 9 Mbps
I/O: 5% | Tall.: 2774 kpl ( 46 / s) | x̄ 26 ms ( 4 - 731) | CPU: 41% | Ulk. lait. 1 | 5/129 Mbps

Esimerkki tilanteesta, jossa palvelin on ylikuormittunut

Tässä esimerkissä on yritetty simuloida n. 400 kokelasta.

Testin aiheuttama kuorma:

Tiedonsiirron piikki: 400 kok × 10 / 60 × 12 ≈ 400 Mbps.
Tallennusten määrä: 400 kok × 0,48 tall./kok./s ≈ 192 tall/s.

Tuloksista näkyy ainakin seuraavia ongelmia:

 1. Tällä simuloidulla kokelasmäärällä tuotetaan ( 192 / s) tallennuspyyntöä joka sekunti, jotka palvelimen
  tulisi ehtiä käsitellä. Datan mukaan vaihtelu on kuitenkin suurta (( 60 / s) - ( 120 / s)), eli
  palvelin ehtii käsitellä keskimäärin alle puolet tallennuspyynnöistä. Koska arvo on jatkuvasti alle
  tavoitemäärän, kokelaalle tämä näkyisi jossain vaiheessa tallennusvirheinä.
 2. Verkon tiedonsiirtonopeus (viimeinen sarake) ei ole noussut maksimissaan kuin n. 116Mbps:iin. Tämä tarkoittaa, että verkko on luultavasti vain 100Mbps nopeuksinen, eikä 1Gbps.
  Lisäksi kuorma on jakautunut koko 4 minuutin (= 4 rivin) alueelle, jolloin palvelin ei ole kyennyt tarjoamaan liitevideota kokelaille 
 3. CPU-kuorma on lähes 100% koko ajan, eli palvelin on ylikuormittunut.

Yksikin ylläoleva huomio voi aiheuttaa huomattavia ongelmia kokeessa ja vaatii yhteydenottoa Abitti-tukeen!


I/O: 0% | Tall.: 0 kpl ( 0 / s) | x̄ 0 ms ( 0 - 0) | CPU: 7% | Ulk. lait. 0 | 0/ 0 Mbps
I/O: 5% | Tall.: 0 kpl ( 0 / s) | x̄ 0 ms ( 0 - 0) | CPU: 43% | Ulk. lait. 0 | 0/ 0 Mbps
I/O: 11% | Tall.: 0 kpl ( 0 / s) | x̄ 0 ms ( 0 - 0) | CPU: 50% | Ulk. lait. 0 | 0/ 0 Mbps
I/O: 3% | Tall.: 0 kpl ( 0 / s) | x̄ 0 ms ( 0 - 0) | CPU: 54% | Ulk. lait. 1 | 0/ 0 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 0 kpl ( 0 / s) | x̄ 0 ms ( 0 - 0) | CPU: 34% | Ulk. lait. 1 | 0/ 0 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 1640 kpl ( 27 / s) | x̄ 729 ms ( 11 - 4061) | CPU: 67% | Ulk. lait. 1 | 2/ 54 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 5564 kpl ( 92 / s) | x̄ 274 ms ( 8 - 2825) | CPU: 89% | Ulk. lait. 0 | 5/116 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 4720 kpl ( 78 / s) | x̄ 189 ms ( 7 - 2177) | CPU: 79% | Ulk. lait. 0 | 6/115 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 4145 kpl ( 69 / s) | x̄ 244 ms ( 7 - 5427) | CPU: 72% | Ulk. lait. 0 | 7/114 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 5767 kpl ( 96 / s) | x̄ 282 ms ( 7 - 3590) | CPU: 79% | Ulk. lait. 0 | 6/ 40 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 6517 kpl ( 108 / s) | x̄ 270 ms ( 7 - 1952) | CPU: 86% | Ulk. lait. 1 | 9/ 9 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 6263 kpl ( 104 / s) | x̄ 304 ms ( 7 - 2081) | CPU: 90% | Ulk. lait. 1 | 8/ 22 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 5638 kpl ( 93 / s) | x̄ 296 ms ( 8 - 1961) | CPU: 92% | Ulk. lait. 0 | 7/101 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 6352 kpl ( 105 / s) | x̄ 250 ms ( 8 - 3629) | CPU: 88% | Ulk. lait. 0 | 8/115 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 5401 kpl ( 90 / s) | x̄ 232 ms ( 8 - 1866) | CPU: 88% | Ulk. lait. 0 | 7/115 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 4630 kpl ( 77 / s) | x̄ 269 ms ( 8 - 1974) | CPU: 80% | Ulk. lait. 0 | 8/ 92 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 4505 kpl ( 75 / s) | x̄ 446 ms ( 8 - 3279) | CPU: 94% | Ulk. lait. 0 | 8/ 64 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 5213 kpl ( 86 / s) | x̄ 355 ms ( 8 - 2274) | CPU: 92% | Ulk. lait. 1 | 8/ 29 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 6096 kpl ( 101 / s) | x̄ 321 ms ( 8 - 2485) | CPU: 90% | Ulk. lait. 1 | 10/ 46 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 5878 kpl ( 97 / s) | x̄ 360 ms ( 7 - 2298) | CPU: 90% | Ulk. lait. 1 | 9/116 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 5938 kpl ( 98 / s) | x̄ 323 ms ( 9 - 3283) | CPU: 90% | Ulk. lait. 0 | 9/115 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 6683 kpl ( 111 / s) | x̄ 236 ms ( 9 - 3108) | CPU: 88% | Ulk. lait. 0 | 9/114 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 6848 kpl ( 114 / s) | x̄ 266 ms ( 8 - 3092) | CPU: 84% | Ulk. lait. 0 | 9/ 67 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 4793 kpl ( 79 / s) | x̄ 352 ms ( 8 - 1809) | CPU: 95% | Ulk. lait. 0 | 8/ 51 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 3903 kpl ( 65 / s) | x̄ 401 ms ( 9 - 2512) | CPU: 97% | Ulk. lait. 1 | 8/ 43 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 4231 kpl ( 70 / s) | x̄ 416 ms ( 9 - 3361) | CPU: 97% | Ulk. lait. 1 | 9/ 77 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 4072 kpl ( 67 / s) | x̄ 399 ms ( 10 - 2892) | CPU: 97% | Ulk. lait. 1 | 8/115 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 4851 kpl ( 80 / s) | x̄ 404 ms ( 9 - 3066) | CPU: 94% | Ulk. lait. 1 | 7/115 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 7549 kpl ( 125 / s) | x̄ 277 ms ( 8 - 2630) | CPU: 85% | Ulk. lait. 0 | 9/103 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 5943 kpl ( 99 / s) | x̄ 312 ms ( 8 - 1798) | CPU: 91% | Ulk. lait. 0 | 10/ 56 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 6283 kpl ( 104 / s) | x̄ 282 ms ( 8 - 1842) | CPU: 88% | Ulk. lait. 0 | 10/ 30 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 4605 kpl ( 76 / s) | x̄ 295 ms ( 8 - 2421) | CPU: 93% | Ulk. lait. 0 | 9/ 59 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 3744 kpl ( 62 / s) | x̄ 329 ms ( 8 - 1902) | CPU: 96% | Ulk. lait. 1 | 8/116 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 4141 kpl ( 69 / s) | x̄ 318 ms ( 8 - 1676) | CPU: 97% | Ulk. lait. 1 | 8/115 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 5542 kpl ( 92 / s) | x̄ 380 ms ( 9 - 3559) | CPU: 93% | Ulk. lait. 1 | 7/114 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 4077 kpl ( 67 / s) | x̄ 279 ms ( 8 - 3835) | CPU: 97% | Ulk. lait. 0 | 10/ 64 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 4015 kpl ( 66 / s) | x̄ 283 ms ( 10 - 2270) | CPU: 98% | Ulk. lait. 0 | 10/ 42 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 4557 kpl ( 75 / s) | x̄ 364 ms ( 9 - 4083) | CPU: 96% | Ulk. lait. 0 | 9/ 37 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 2963 kpl ( 49 / s) | x̄ 364 ms ( 9 - 2275) | CPU: 99% | Ulk. lait. 0 | 8/112 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 5309 kpl ( 88 / s) | x̄ 440 ms ( 8 - 2535) | CPU: 92% | Ulk. lait. 0 | 8/115 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 6034 kpl ( 100 / s) | x̄ 350 ms ( 8 - 2455) | CPU: 89% | Ulk. lait. 1 | 8/115 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 6205 kpl ( 103 / s) | x̄ 457 ms ( 8 - 3413) | CPU: 88% | Ulk. lait. 1 | 10/ 83 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 5906 kpl ( 98 / s) | x̄ 341 ms ( 8 - 3792) | CPU: 90% | Ulk. lait. 1 | 9/ 63 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 5648 kpl ( 94 / s) | x̄ 255 ms ( 8 - 3844) | CPU: 92% | Ulk. lait. 0 | 8/ 31 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 4127 kpl ( 68 / s) | x̄ 306 ms ( 9 - 2268) | CPU: 96% | Ulk. lait. 0 | 8/ 91 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 3612 kpl ( 60 / s) | x̄ 306 ms ( 8 - 2535) | CPU: 98% | Ulk. lait. 0 | 8/115 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 3457 kpl ( 57 / s) | x̄ 323 ms ( 8 - 1327) | CPU: 98% | Ulk. lait. 0 | 7/115 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 4071 kpl ( 67 / s) | x̄ 258 ms ( 8 - 2784) | CPU: 96% | Ulk. lait. 0 | 7/101 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 3440 kpl ( 57 / s) | x̄ 312 ms ( 8 - 1717) | CPU: 98% | Ulk. lait. 0 | 8/ 67 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 3478 kpl ( 57 / s) | x̄ 322 ms ( 8 - 2601) | CPU: 98% | Ulk. lait. 1 | 8/ 39 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 4138 kpl ( 68 / s) | x̄ 409 ms ( 9 - 3827) | CPU: 96% | Ulk. lait. 1 | 8/ 73 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 3232 kpl ( 53 / s) | x̄ 312 ms ( 9 - 3176) | CPU: 98% | Ulk. lait. 0 | 9/115 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 3495 kpl ( 58 / s) | x̄ 360 ms ( 9 - 2625) | CPU: 98% | Ulk. lait. 0 | 7/115 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 4573 kpl ( 76 / s) | x̄ 292 ms ( 10 - 2571) | CPU: 96% | Ulk. lait. 0 | 8/107 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 4085 kpl ( 68 / s) | x̄ 340 ms ( 9 - 1672) | CPU: 97% | Ulk. lait. 0 | 8/ 76 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 6232 kpl ( 103 / s) | x̄ 441 ms ( 9 - 3273) | CPU: 89% | Ulk. lait. 0 | 10/ 49 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 6121 kpl ( 102 / s) | x̄ 422 ms ( 8 - 3826) | CPU: 90% | Ulk. lait. 0 | 11/ 43 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 5056 kpl ( 84 / s) | x̄ 385 ms ( 8 - 2689) | CPU: 92% | Ulk. lait. 0 | 9/111 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 5800 kpl ( 96 / s) | x̄ 526 ms ( 9 - 3574) | CPU: 89% | Ulk. lait. 0 | 9/115 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 5575 kpl ( 92 / s) | x̄ 319 ms ( 9 - 3290) | CPU: 89% | Ulk. lait. 1 | 7/115 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 4242 kpl ( 70 / s) | x̄ 380 ms ( 10 - 2302) | CPU: 95% | Ulk. lait. 0 | 10/ 81 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 3638 kpl ( 60 / s) | x̄ 351 ms ( 9 - 2501) | CPU: 98% | Ulk. lait. 0 | 9/ 30 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 3289 kpl ( 54 / s) | x̄ 328 ms ( 10 - 2865) | CPU: 98% | Ulk. lait. 0 | 8/ 59 Mbps
I/O: 0% | Tall.: 3084 kpl ( 51 / s) | x̄ 304 ms ( 9 - 3460) | CPU: 98% | Ulk. lait. 0 | 9/114 Mbps