Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Koetilan palvelimen kuormitustestaus

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka koetilan palvelimen ja varapalvelimen toiminta testataan. Ohje on tarkoitettu erityisesti tikuttomien koetilan palvelimien testaamiseen.

Käytä testissä ylioppilaskokeen tutkintoverkkoa tai rakenna erikseen tutkintoverkko, johon on liitetty koetilan palvelin ja koetilan varapalvelin. Liitä tutkintoverkkoon haluamaasi kuormaa vastaava määrä opiskelijan koneita. Yksi opiskelijan kone tuottaa kuormasimulaatiossa 50 opiskelijan käyttöä vastaavan kuorman. Jos tutkintoverkossa tulee työskentelemään 120 kokelasta, tarvitset kolme konetta. Voit halutessasi sijoittaa opiskelijoiden koneet tutkintoverkon eri osiin, esimerkiksi eri kytkimien alle.

Voit käyttää testissä joko lokakuussa 2018 julkaistuja tai uudempia Abitin tai ylioppilaskokeen palvelimia. Opiskelijoiden tikkujen on oltava palvelimista riippuen joko Abitissa tai ylioppilaskokeessa käytettäviä.

Testaa ensin palvelinten välinen verkkoyhteys ja levyn käytön nopeus:

 1. Käynnistä koetilan palvelin ja varapalvelin.
 2. Syötä varapalvelimen salasana ja odota, että synkronointi käynnistyy.
 3. Avaa varapalvelimen sync-ikkuna näytön yläreunasta. Seuraa Finish-kellonaikaa, joka näyttää arvion synkronoinnin kestosta.
  • Virtuaalikoneiden synkronoinnin tulisi kestää alle 60 minuuttia.
  • YTL:n palvelintikuilta käynnistettyjen palvelimien synkronointiaika on noin 15 minuuttia.

Jos aika on huomattavasti pidempi (esim. useita tunteja), ota yhteyttä YTL:n Abitti-tukeen.

Käynnistä seuraavaksi kuormasimulaatio:

 1. Lataa kuormasimulaatiokoe joko koe-jako -hakemistoon tai siirtotikulle.
 2. Käynnistä kaikki opiskelijoiden koneet ja odota, että koneet käynnistyvät kirjautumisvaiheeseen saakka. Älä tee tämän jälkeen mitään opiskelijoiden koneille.
 3. Lataa kuormasimulaatiokoe palvelimelle. Kokeen salasana on kuormasimulaatio. Lataus kestää kauan, koska kuormasimulaation koe vastaa kooltaan ylioppilastutkinnon koetta.
 4. Odota 30 sekuntia ja katso, että kokeeseen kirjautuneiden opiskelijoiden määrä vastaa testikoneiden määrää.
 5. Siirry Kokeiden aloitus ja valvonta -välilehdelle ja aloita koe. Älä kiinnitä huomiota valvojan näyttöön. Se ei toimi kuormasimulaatiossa oikein.
 6. Avaa näytön yläreunasta verkko/nätet-ikkuna. Oikeanpuoleinen ikkuna kertoo tietoja palvelimen tilasta. Uusi rivi tulostetaan minuutin välein.

Huomaa, että kaikkien opiskelijoiden koneiden on oltava käynnissä ja tutkintoverkkoon liitettynä kun käynnistät kuormasimulaatiokokeen. Koneita ei voi lisätä simulaation käynnistämisen jälkeen.

Odota noin 15 minuuttia ja tulkitse sen jälkeen testin tuloksia:

 • Jos kokeeseen kirjautuneiden testiopiskelijoiden määrä poikkeaa tavoitteena olleesta testiopiskelijoiden määrästä, palvelimessa tai verkossa on ongelmia. Palvelin voi olla niin hidas, ettei se ole ennättänyt kirjata kaikkia testiopiskelijoita sisään.
 • CPU-sarakkeessa näet prosessorin kuorman.
 • I/O-sarakkeessa näytetään levyoperaatioiden odotteluun kuluvan osuuden.
 • Tallennuksia-sarakkeessa näet palvelimen vastaanottamien tallennusten lukumäärän. Jokainen simuloitu opiskelija lähettää palvelimelle vastauspäivityksen kahden sekunnin välein. 150 opiskelijaa tuottaa siis sekunnissa 75 tallennusta ja minuutissa 4500 tallennusta. Raportoidut määrät voivat vaihdella 1-2% ilman että niihin tarvitsee reagoida.
 • Keskim.-sarake kertoo kuinka nopeasti palvelin keskimäärin vastaa kokelaan koneelle. Vasteaikojen tulisi pysyä alle 500 ms:n, mutta yksittäisiin ylityksiin ei tarvitse reagoida.
 • Sulkujen sisällä olevat numerot (esim. 5-135) kertovat vasteaikojen vaihteluvälin. Suureksi kasvava yläraja kertoo palvelimen hitaudesta.

Aja kuormasimulaatiota vähintään tunti, jotta näet vaikuttaako esimerkiksi laitteiden lämpeneminen tai lisääntyvä datamäärä merkittävästi palvelimien suorituskykyyn.