Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Koetilan palvelimen ja koeverkon kuormitustestaus

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka koetilan palvelimen, varapalvelimen ja koeverkon toiminta testataan.

 • Virtualisoidulle koetilan palvelimelle ja varapalvelimelle on tehtävä kuormitustestaus ennen niiden käyttöä ylioppilaskokeessa.
 • USB-muistilta käynnistettävälle koetilan palvelimelle ja varapalvelimelle on tehtävä kuormitustestaus ennen niiden käyttöä ylioppilaskokeessa, jos koeverkkoon liitetään enemmän kuin 10 kokelasta.

Voit käyttää testissä joko tammikuussa 2020 julkaistuja tai uudempia Abitin tai ylioppilaskokeen palvelimia. Kokelastikkujen on oltava palvelimista riippuen joko Abitissa tai ylioppilaskokeessa käytettäviä ja vastattava palvelimen versiota. Ylioppilastutkintoa varten tehtävä kuormitustestaus on tehtävä lautakunnan toimittamilla yo-tikuilla ja jos virtualisoituja palvelimia käytetään, lautakunnan toimittamalla virtuaalikoneella.

Kuormasimulaation suorittaminen

Rakenna koeverkko, johon on liitetty koetilan palvelin ja koetilan varapalvelin. Liitä koeverkkoon haluamaasi kuormaa vastaava määrä kokelaiden tietokoneita. Yksi kokelaan tietokone tuottaa kuormasimulaatiossa 50 kokelaan käyttöä vastaavan kuorman. Jos koeverkossa tulee työskentelemään 120 kokelasta, tarvitset kolme tietokonetta. Voit halutessasi sijoittaa kokelaiden tietokoneet koeverkon eri osiin, esimerkiksi eri kytkimien alle.

Testaa ensin palvelinten välinen verkkoyhteys ja levyn käytön nopeus:

 1. Käynnistä koetilan palvelin ja varapalvelin.
 2. Syötä varapalvelimen salasana ja odota, että synkronointi käynnistyy.
 3. Avaa varapalvelimen sync-ikkuna näytön yläreunasta. Seuraa Finish-kellonaikaa, joka näyttää arvion synkronoinnin kestosta.

 • Virtuaalipalvelimien synkronoinnin tulisi kestää alle 60 minuuttia.
 • YTL:n palvelintikuilta käynnistettyjen palvelimien synkronointiaika on noin 15 minuuttia.

Jos aika on huomattavasti pidempi (esim. useita tunteja), ota yhteyttä YTL:n Abitti-tukeen.

 1. Odota synkronoinnin valmistumista ennenkuin jatkat eteenpäin.

Käynnistä seuraavaksi kuormasimulaatio:

 1. Lataa kuormasimulaatiokoe joko koe-jako -hakemistoon tai siirtotikulle.
 2. Käynnistä kaikki kokelaiden tietokoneet ja odota, että tietokoneet käynnistyvät kirjautumisvaiheeseen saakka. Älä tee tämän jälkeen mitään kokelaiden tietokoneille.

Huomaa, että kaikkien kokelaiden tietokoneiden on oltava käynnissä ja koeverkkoon liitettynä kun kuormasimulaatiokoe ladataan koetilan palvelimelle. Myöhemmin koeverkkoon lisätyt tietokoneet eivät kasvata simulaation kokelaiden määrää.

 1. Lataa kuormasimulaatiokoe palvelimelle. Kokeen salasana on kuormasimulaatio. Lataus voi kestää kauan, koska kuormasimulaation koe vastaa kooltaan ylioppilastutkinnon koetta. Jos lataamisaika on yli 10 minuuttia, on jotain mahdollisesti vialla, ota yhteyttä Abitti-tukeen.

 2. Kun koe on ladattu, odota vielä n. 2 minuuttia ja katso, että

  A. kokeeseen kirjautuneiden kokelaiden määrä vastaa testikoneiden määrää, ja

  B. ladatun kuormasimulaatiokokeen päivittäminen varapalvelimelle on päättynyt. Tämän näet siitä, että verkko/nätet-ikkunassa viimeinen palvelimelta ulos siirtyvää verkkoliikennettä mittaava lukema on päätynyt 0:aan (0/ 0 Mbps):

I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  4% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  4% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
I/O:  4% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 19% | Ulk. lait.  2 |  0/ 46 Mbps
I/O: 17% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 43% | Ulk. lait.  2 |  1/213 Mbps
I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  4% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
 1. Siirry Kokeiden aloitus ja valvonta -välilehdelle ja aloita koe. Simulaation vuoksi valvojan näyttö ei näytä oikeita tietoja eikä siihen tarvitse kiinnittää huomiota.
 2. Avaa näytön yläreunasta verkko/nätet-ikkuna, jos se ei ole jo auki. Oikeanpuoleinen ikkuna kertoo tietoja palvelimen tilasta. Uusi rivi tulostetaan minuutin välein.

Kun kuormasimulaatiota on ajettu noin 15 minuuttia, voit aloittaa testin tuloksien tulkinnan. Katso tulkintaohjeet alla.

Aja kuormasimulaatiota yhteensä vähintään tunnin ajan, jotta näet vaikuttaako esimerkiksi laitteiden lämpeneminen tai lisääntyvä datamäärä merkittävästi palvelimien tai koeverkon suorituskykyyn.

Kuormatestin ja tulosten tulkinnan jälkeen paina Naksun Poista kokeet -nappia, jotta seuraavan koetilanteeseen ei jää kuormatestikoetta näkyviin. Sammuta myös testissä käytetyt kokelaskoneet.

Tulkintaohjeet

verkko/nätet-ikkunan selitteet

Rivejä tulostetaan verkko/nätet -ikkunaan kerran minuutissa, ja ne kertovat tilanteesta edellisen minuutin aikana.

Esimerkkituloste 100 simuloidulla kokelaalla:

I/O: 3% | Tall.: 2840 kpl ( 47 / s) | x̄ 26 ms ( 4 - 356) | CPU: 42% | Ulk. lait. 1 | 5/180 Mbps
 • I/O: 3%-sarakkeessa näytetään levyoperaatioiden odotteluun kuluva osuus.

 • Tall.: 2840 kpl ( 47 / s)-sarakkeessa näet palvelimen vastaanottamien tallennusten lukumäärän minuutin aikana ja keskimäärin sekunnissa.

  Jokainen simuloitu kokelas lähettää palvelimelle vastauspäivityksen kahden sekunnin välein. Koska tallentaminenkin kestää jonkin aikaa, 100 kokelasta tuottaa käytännössä n. 48 tallennusta sekunnissa, eli n. 2880 tallennusta minuutissa. Raportoidut määrät voivat vaihdella 1-2% ilman että niihin tarvitsee reagoida.

 • x̄ 26 ms ( 4 - 356)-sarake kertoo kuinka nopeasti palvelin keskimäärin vastaa kokelaan tietokoneelle.

  Sulkujen sisällä olevat luvut (( 4 - 356)) kertovat vasteaikojen vaihteluvälin. Suureksi kasvava yläraja kertoo palvelimen hitaudesta.

  Keskimääräisen vasteajan tulisi pysyä lähes koko ajan alle 300 ms:n. Mikäli keskimääräinen vasteaika on 300-500 ms ja vasteaikojen vaihteluväli on korkea (yläraja on 2000-5000ms säännöllisesti), järjestelmässä voi olla suorituskykyongelma.

  Jos käytät kuormatestausta Abitti-verkon testaamiseen, huomioi, että langattomien verkkojen luonteesta johtuen vasteaikojen vaihteluväli voi niissä olla suurempi kuin langallisissa verkoissa.

 • CPU: 42%-sarakkeessa näet prosessorin kuorman. Jos CPU-kuorma on korkea (yli 70%) jatkuvasti, tilanne voi olla huolestuttava. Tällöin kuormaa joudutaan tarkkailemaan myös isäntäkoneen käyttöjärjestelmässä. Tarkemmat ohjeet saat Abitti-tuesta.

 • Ulk. lait. 1 -sarakkeessa näet koeverkossa havaittujen ulkopuolisten laitteiden lukumäärän.

  Virtuaalinen palvelin näyttäytyy verkon ulkopuolisena laitteena, joten jos verkossa käytetään virtuaalipalvelinta ja varapalvelinta, voi ulkopuolisten laitteiden määrä näkyä lkm 2. Lisäksi jotkut kytkinlaitteet saattavat näkyä ulkopuolisina laitteina. Tämän määrän saat helpoimmin selville kun ajat kuormitustestausta verkossa, jossa tiedät, että ulkopuolisia laitteita ei ole.

 • 5/180 Mbps-sarakkeessa näkyy koetilapalvelimelle siirtyneen ja sieltä ulos siirtyneen datan määrä sekunnissa keskimäärin edellisen minuutin aikana. Tästä voi analysoida palvelimen ja verkon tiedonsiirtonopeutta.

  Jos kuormitustestausta on tehty tarpeeksi suurella kokelasmäärällä (150 tai enemmän), niin käytännössä jälkimmäisen luvun maksimilukemasta voi päätellä myös verkon tai palvelimen tiedonsiirron kapasiteettia: esim. 100Mbps verkossa ei lukema koskaan nouse yli n. 110Mbps:n, kun taas 1Gbps verkossa pitäisi esiintyä selkeästi suurempia lukuja.

  Varapalvelimen alkusynkronoinnin aikana jälkimmäisen lukeman pitäisi nousta selvästi yli 110Mbps:n.

  Olennaisinta tulkinnan kannalta on, että jälkimmäinen kauttaviivan jälkeinen luku on purskeinen. Videoiden lataus käynnistetään 4 minuutin välein, ja hyvin toimivassa koeverkossa niiden pitäisi latautua reilussa minuutissa, eli luvun pitää välillä päätyä selvästi alempaan lukemaan.

  Luku sisältää myös varapalvelimen jatkuvan synkronoinnin aiheuttaman verkkoliikenteen: siksi luku ei kuormatestin aikana koskaan laske 0:aan asti videolatauspurskeiden välissäkään. Varapalvelimen jatkuvan synkronoinnin aiheuttaman verkkoliikenteen määrä on myös vaihtelevaa ja riippuu simuloitujen kokelaiden määrästä. 100 simuloidulla kokelaalla vaihtelua tapahtuu n. 3 Mbps - 40 Mbps välillä. 250 simuloidulla kokelaalla vaihteluväli on 2,5 kertaa suurempi. eli n. 7 Mbps - 100 Mbps. Tämän synkronoinnin aiheuttaman verkkoliikenteen määrä on kuormasimulaation alussa vähäisempää ja kasvaa n. tunnissa maksimilukemiinsa. Vastaavasti verkkoliikenteen huippumäärä kasvaa alarajasta kohti ylärajaa testin edetessä.

  Tärkeintä on, että ulos siirtyvän datan määrän pitäisi 4 min (= 4 rivin) sekvenssissä vajota välillä pieneen lukemaan (=pienin oletettu verkkoliikenteen kuorma), ja välillä nousta maksimipurskeeseen, joka on vähintään tasoitettu verkkoliikenteen huippumäärä.

Tallennuksien ja tiedonsiirron odotetut määrät

Tietokoneiden määräSimuloitujen kokelaiden määräOdotettujen tallennusten määräOdotettu latauksien määräVarapalvelimen synkroinointikuorma/Pienin oletettu verkkoliikenteen kuormaOdotettu ulosmenevän verkkoliikenteen huippumääräTasoitettu verkkoliikenteen huippumäärä
(kpl) (kok) (tall/s) (Mbps) (Mbps) (Mbps) (Mbps)
1 50 24 100 1-20 Mbps 101-120 Mbps 51-60 Mbps
2 100 48 200 3-40 Mbps 203-240 Mbps 102-120 Mbps
3 150 72 300 4-60 Mbps 304-360 Mbps 152-180 Mbps
4 200 96 400 6-80 Mbps 406-480 Mbps 203-240 Mbps
5 250 120 500 7-100 Mbps 507-600 Mbps 254-300 Mbps

Ulos palvelimelta siirtyneen lukeman suuruus vaihtelee, koska videoiden ja suurten liitetiedostojen lataamista simuloidaan purskeittain 4 minuutin välein. Purskeessa siirtyvän datan määrä on 10 Mt / kokelas (4 minuutin välein). Käytännössä tämä tarkoittaa, että laskutoimituksella kokelaiden määrä × 10 / 60 × 12 saadaan suurin piirtein yhden purskeen Mbps-lukemien summa, joka voi jakautua parin lokirivin sisälle. Tämän vuoksi jakamalla maksimimäärä kahdella, saadaan tasoitettu määrä, joka pitää ylittyä.

Esim. tallennuksien määrä saadaan laskettua esimerkiksi 100 kokelaalle 100 kok × 0,48 tall./kok./s ≈ 48 tall/s ja odotettu latauksien määrä 100 kok × 10 / 60 × 12 ≈ 200 Mbps. Kun tiedonsiirron piikkiin lisätään varapalvelimen synkronointikuorma 3-40 Mbps, saadaan tiedonsiirron huippumäärä 203-240 Mbps. Huippumäärä voi jakautua kahdelle minuutille, jolloin tasoitettu vähimmäishuippumäärä on 102-120Mbps.

Miten taulukon tietoja tulisi tulkita?

 • Palvelimen tallennuksien määrä ei saisi poiketa merkittävästi tavoitemäärästä.
 • Testin alussa tiedonsiirron määrän tulisi 4 minuutin purskeissa ylittää tasoitetun verkkoliikenteen huippumäärän alaraja ja laskea lähelle pienimmän oletetun verkkoliikenteen kuorman alarajaa.
 • Testin jatkuessa pidempään, vähintään tunnin, tulisi tiedonsiirron olla 4 minuutin purskeissa tasoitetun verkkoliikenteen huippumäärän ylärajalla tai ylittää se ja laskea edelleen pienimmän oletetun verkkoliikenteen kuorman ylärajaan.

Esimerkki hyvästä lopputuloksesta

Tässä kuormatestiä on ajettu 2 kokelaskoneella, eli simuloitu n. 100 kokelaan aiheuttamaa kuormaa.

Lukemisen helpottamiseksi verkko/nätet-ikkunan tulosteisiin on lisätty rivinumerot, joita ei esiinny oikeassa tulosteessa.

Riveillä 2-26 näkyy varapalvelimen alkusynkronointi, joka on tapahtunut reilun 300 Mbps -nopeudella.

Seuraava rivien 29-30 tiedonsiirtopiikki on syntynyt kuormasimulaatiokokeen tuomisesta palvelimelle, tarkemmin sen sisällön synkronoinnista varapalvelimelle.

Varsinainen kuormasimulaatio alkaa riviltä 33.

Videolatauksen aiheuttamat verkkoliikennepurskeet näkyvät riveillä 33-34, 37-38, 41-42, ..., 146-147, 150-151

Testin aiheuttama kuorma:

Ylläolevasta taulukosta luetaan seuraavat tavoitelukemat:

 1. Tallennusten määrä: 100 kok: 48 tall/s
 2. Pienimmän oletetun verkkoliikenteen kuorman alin vaihe: 100 kok: 3-40 Mbps
 3. Tasoitettu verkkoliikenteen huippumäärä vähintään: 100 kok: 102-120 Mbps.

Testin tuloksiin vertailu:

 1. Testin tuloksissa tallennusten määrät vaihtelevat välillä 47/s - 49/s. Tallennusten määrässä pysytään erittäin hyvin.
 2. Testin tuloksissa alimman vaiheen lukemat purskeiden välissä ovat 3 Mbps (rivi 35), 5 Mbps (rivi 40), 11 Mbps (rivi 44), 14 Mbps (rivi 48) ja edelleen 11, 7, 8, 27, 30, 10 Mbps, ... . Nämä ovat taulukosta luetun pienimmän oletetun verkkoliikenteen kuorman 3-40 Mbps haarukassa.
 3. Testin tuloksissa verkkoliikenteen huippumäärät purskeissa ovat 177 Mbps (rivi 34), 192 Mbps (rivi 38), 184 (rivi 42) ja edelleeen 175 Mbps, 165 Mbps, 157 Mbps, 169 Mbps, 144 Mbps, 135 Mbps, 151 Mbps, ... . Nämä ylittävät taulukosta luetun tasoitetun verkkoliikenteen huippumäärän 102-120 Mbps.

Huomaa myös, että tiedonsiirtonopeus on maksimissaan ollut simulaation aikanakin lähes 200 Mbps (viimeinen luku). Jos palvelimen verkkoyhteys olisi vain 100Mbps (eikä 1Gbps), tämä ei olisi mahdollista.

 1: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  7% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
 2: I/O:  2% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  8% | Ulk. lait.  2 |  0/ 92 Mbps
 3: I/O:  3% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 16% | Ulk. lait.  2 |  2/290 Mbps
 4: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 10% | Ulk. lait.  2 |  2/351 Mbps
 5: I/O:  2% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/319 Mbps
 6: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 11% | Ulk. lait.  2 |  2/320 Mbps
 7: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/334 Mbps
 8: I/O:  2% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/299 Mbps
 9: I/O:  2% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/311 Mbps
 10: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/332 Mbps
 11: I/O:  2% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/306 Mbps
 12: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 11% | Ulk. lait.  2 |  2/314 Mbps
 13: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/329 Mbps
 14: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/325 Mbps
 15: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/352 Mbps
 16: I/O:  2% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/312 Mbps
 17: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/316 Mbps
 18: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 11% | Ulk. lait.  2 |  2/309 Mbps
 19: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/336 Mbps
 20: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/316 Mbps
 21: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  1 |  2/306 Mbps
 22: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 11% | Ulk. lait.  1 |  2/317 Mbps
 23: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  1 |  2/318 Mbps
 24: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  1 |  2/325 Mbps
 25: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/304 Mbps
 26: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  2 |  2/272 Mbps
 27: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  4% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
 28: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  4% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
 29: I/O:  4% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 19% | Ulk. lait.  2 |  0/ 46 Mbps
 30: I/O: 17% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 43% | Ulk. lait.  2 |  1/213 Mbps
 31: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  4% | Ulk. lait.  2 |  0/ 0 Mbps
 32: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 20% | Ulk. lait.  2 |  0/ 20 Mbps
 33: I/O:  5% | Tall.: 596 kpl (  9 / s) | x̄ 46 ms ( 6 - 394) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  1/106 Mbps
 34: I/O:  1% | Tall.: 2821 kpl ( 47 / s) | x̄ 27 ms ( 5 - 219) | CPU: 45% | Ulk. lait.  1 |  5/177 Mbps
 35: I/O:  0% | Tall.: 2915 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 236) | CPU: 32% | Ulk. lait.  2 |  2/ 3 Mbps
 36: I/O:  0% | Tall.: 2936 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 170) | CPU: 31% | Ulk. lait.  2 |  2/ 6 Mbps
 37: I/O:  0% | Tall.: 2938 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 149) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  2/ 27 Mbps
 38: I/O:  1% | Tall.: 2863 kpl ( 47 / s) | x̄ 18 ms ( 5 - 217) | CPU: 46% | Ulk. lait.  2 |  5/192 Mbps
 39: I/O:  0% | Tall.: 2942 kpl ( 49 / s) | x̄ 12 ms ( 5 - 168) | CPU: 32% | Ulk. lait.  2 |  2/ 7 Mbps
 40: I/O:  0% | Tall.: 2911 kpl ( 48 / s) | x̄ 12 ms ( 4 - 103) | CPU: 31% | Ulk. lait.  2 |  3/ 5 Mbps
 41: I/O:  0% | Tall.: 2930 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 259) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  2/ 27 Mbps
 42: I/O:  2% | Tall.: 2839 kpl ( 47 / s) | x̄ 24 ms ( 5 - 315) | CPU: 47% | Ulk. lait.  2 |  6/184 Mbps
 43: I/O:  1% | Tall.: 2905 kpl ( 48 / s) | x̄ 21 ms ( 4 - 913) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  4/ 23 Mbps
 44: I/O:  1% | Tall.: 2893 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 247) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  4/ 11 Mbps
 45: I/O:  0% | Tall.: 2893 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 5 - 140) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  4/ 27 Mbps
 46: I/O:  2% | Tall.: 2849 kpl ( 47 / s) | x̄ 20 ms ( 5 - 391) | CPU: 45% | Ulk. lait.  1 |  7/175 Mbps
 47: I/O:  1% | Tall.: 2886 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 183) | CPU: 36% | Ulk. lait.  1 |  5/ 35 Mbps
 48: I/O:  0% | Tall.: 2915 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 197) | CPU: 34% | Ulk. lait.  1 |  4/ 14 Mbps
 49: I/O:  0% | Tall.: 2906 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 5 - 200) | CPU: 35% | Ulk. lait.  1 |  4/ 30 Mbps
 50: I/O:  1% | Tall.: 2868 kpl ( 47 / s) | x̄ 21 ms ( 5 - 330) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 |  7/165 Mbps
 51: I/O:  1% | Tall.: 2901 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 400) | CPU: 36% | Ulk. lait.  2 |  4/ 38 Mbps
 52: I/O:  0% | Tall.: 2915 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 133) | CPU: 36% | Ulk. lait.  2 |  4/ 11 Mbps
 53: I/O:  0% | Tall.: 2897 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 5 - 183) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  4/ 30 Mbps
 54: I/O:  0% | Tall.: 2900 kpl ( 48 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 231) | CPU: 44% | Ulk. lait.  2 |  4/157 Mbps
 55: I/O:  1% | Tall.: 2902 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 5 - 270) | CPU: 39% | Ulk. lait.  2 |  4/ 48 Mbps
 56: I/O:  0% | Tall.: 2925 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 5 - 171) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  4/ 7 Mbps
 57: I/O:  2% | Tall.: 2878 kpl ( 47 / s) | x̄ 28 ms ( 5 - 964) | CPU: 44% | Ulk. lait.  2 |  4/ 48 Mbps
 58: I/O:  1% | Tall.: 2892 kpl ( 48 / s) | x̄ 19 ms ( 5 - 287) | CPU: 46% | Ulk. lait.  2 |  6/169 Mbps
 59: I/O:  1% | Tall.: 2871 kpl ( 47 / s) | x̄ 17 ms ( 4 - 245) | CPU: 38% | Ulk. lait.  2 |  5/ 59 Mbps
 60: I/O:  0% | Tall.: 2942 kpl ( 49 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 142) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  3/ 8 Mbps
 61: I/O:  0% | Tall.: 2913 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 5 - 181) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  4/ 25 Mbps
 62: I/O:  0% | Tall.: 2892 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 145) | CPU: 40% | Ulk. lait.  2 |  4/144 Mbps
 63: I/O:  4% | Tall.: 2885 kpl ( 48 / s) | x̄ 35 ms ( 5 - 891) | CPU: 50% | Ulk. lait.  2 |  5/111 Mbps
 64: I/O:  2% | Tall.: 2902 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 239) | CPU: 36% | Ulk. lait.  2 |  6/ 30 Mbps
 65: I/O:  1% | Tall.: 2923 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 141) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  3/ 27 Mbps
 66: I/O:  0% | Tall.: 2869 kpl ( 47 / s) | x̄ 22 ms ( 5 - 324) | CPU: 40% | Ulk. lait.  1 |  6/135 Mbps
 67: I/O:  1% | Tall.: 2880 kpl ( 48 / s) | x̄ 18 ms ( 5 - 265) | CPU: 38% | Ulk. lait.  2 |  5/ 73 Mbps
 68: I/O:  2% | Tall.: 2899 kpl ( 48 / s) | x̄ 23 ms ( 5 - 753) | CPU: 43% | Ulk. lait.  2 |  4/ 30 Mbps
 69: I/O:  1% | Tall.: 2897 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 4 - 358) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  4/ 32 Mbps
 70: I/O:  2% | Tall.: 2878 kpl ( 47 / s) | x̄ 20 ms ( 5 - 363) | CPU: 41% | Ulk. lait.  2 |  5/151 Mbps
 71: I/O:  0% | Tall.: 2879 kpl ( 47 / s) | x̄ 18 ms ( 5 - 466) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 |  5/ 75 Mbps
 72: I/O:  1% | Tall.: 2904 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 153) | CPU: 33% | Ulk. lait.  1 |  4/ 10 Mbps
 73: I/O:  0% | Tall.: 2923 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 5 - 522) | CPU: 34% | Ulk. lait.  1 |  3/ 24 Mbps
 74: I/O:  4% | Tall.: 2890 kpl ( 48 / s) | x̄ 21 ms ( 5 - 499) | CPU: 51% | Ulk. lait.  1 |  7/166 Mbps
 75: I/O:  2% | Tall.: 2885 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 5 - 256) | CPU: 40% | Ulk. lait.  2 |  4/ 91 Mbps
 76: I/O:  1% | Tall.: 2916 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 241) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  4/ 11 Mbps
 77: I/O:  0% | Tall.: 2884 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 240) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  4/ 23 Mbps
 78: I/O:  0% | Tall.: 2887 kpl ( 48 / s) | x̄ 20 ms ( 5 - 260) | CPU: 39% | Ulk. lait.  2 |  6/136 Mbps
 79: I/O:  3% | Tall.: 2895 kpl ( 48 / s) | x̄ 22 ms ( 4 - 575) | CPU: 47% | Ulk. lait.  2 |  6/ 99 Mbps
 80: I/O:  3% | Tall.: 2903 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 5 - 373) | CPU: 36% | Ulk. lait.  2 |  3/ 24 Mbps
 81: I/O:  1% | Tall.: 2903 kpl ( 48 / s) | x̄ 18 ms ( 5 - 450) | CPU: 34% | Ulk. lait.  1 |  5/ 26 Mbps
 82: I/O:  0% | Tall.: 2914 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 216) | CPU: 39% | Ulk. lait.  2 |  4/134 Mbps
 83: I/O:  1% | Tall.: 2884 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 206) | CPU: 38% | Ulk. lait.  2 |  5/ 80 Mbps
 84: I/O:  1% | Tall.: 2927 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 5 - 307) | CPU: 38% | Ulk. lait.  2 |  3/ 20 Mbps
 85: I/O:  3% | Tall.: 2888 kpl ( 48 / s) | x̄ 26 ms ( 4 - 975) | CPU: 40% | Ulk. lait.  2 |  5/ 36 Mbps
 86: I/O:  2% | Tall.: 2885 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 4 - 178) | CPU: 41% | Ulk. lait.  2 |  5/141 Mbps
 87: I/O:  2% | Tall.: 2922 kpl ( 48 / s) | x̄ 20 ms ( 5 - 511) | CPU: 39% | Ulk. lait.  2 |  5/ 83 Mbps
 88: I/O:  0% | Tall.: 2912 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 5 - 192) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  3/ 14 Mbps
 89: I/O:  0% | Tall.: 2911 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 172) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  4/ 26 Mbps
 90: I/O:  2% | Tall.: 2886 kpl ( 48 / s) | x̄ 18 ms ( 5 - 191) | CPU: 49% | Ulk. lait.  2 |  6/148 Mbps
 91: I/O:  2% | Tall.: 2912 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 163) | CPU: 40% | Ulk. lait.  2 |  5/ 92 Mbps
 92: I/O:  1% | Tall.: 2893 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 4 - 221) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  5/ 14 Mbps
 93: I/O:  0% | Tall.: 2917 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 408) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  2/ 23 Mbps
 94: I/O:  0% | Tall.: 2899 kpl ( 48 / s) | x̄ 16 ms ( 5 - 194) | CPU: 38% | Ulk. lait.  2 |  6/128 Mbps
 95: I/O:  2% | Tall.: 2877 kpl ( 47 / s) | x̄ 21 ms ( 5 - 526) | CPU: 48% | Ulk. lait.  2 |  5/ 99 Mbps
 96: I/O:  1% | Tall.: 2921 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 4 - 172) | CPU: 34% | Ulk. lait.  0 |  3/ 14 Mbps
 97: I/O:  3% | Tall.: 2846 kpl ( 47 / s) | x̄ 31 ms ( 5 - 869) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 |  4/ 47 Mbps
 98: I/O:  0% | Tall.: 2894 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 5 - 203) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 |  5/128 Mbps
 99: I/O:  0% | Tall.: 2878 kpl ( 47 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 370) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 |  5/ 90 Mbps
100: I/O:  1% | Tall.: 2914 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 5 - 153) | CPU: 35% | Ulk. lait.  2 |  4/ 10 Mbps
...
144: I/O:  4% | Tall.: 2885 kpl ( 48 / s) | x̄ 27 ms ( 5 - 643) | CPU: 47% | Ulk. lait.  2 |  5/ 67 Mbps
145: I/O:  4% | Tall.: 2919 kpl ( 48 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 256) | CPU: 37% | Ulk. lait.  1 |  3/ 25 Mbps
146: I/O:  1% | Tall.: 2862 kpl ( 47 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 213) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 |  5/122 Mbps
147: I/O:  1% | Tall.: 2926 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 5 - 140) | CPU: 36% | Ulk. lait.  1 |  4/ 81 Mbps
148: I/O:  0% | Tall.: 2878 kpl ( 47 / s) | x̄ 17 ms ( 5 - 186) | CPU: 35% | Ulk. lait.  1 |  5/ 42 Mbps
149: I/O:  4% | Tall.: 2885 kpl ( 48 / s) | x̄ 31 ms ( 5 - 740) | CPU: 43% | Ulk. lait.  1 |  4/ 31 Mbps
150: I/O:  4% | Tall.: 2884 kpl ( 48 / s) | x̄ 17 ms ( 5 - 203) | CPU: 41% | Ulk. lait.  2 |  5/133 Mbps
151: I/O:  1% | Tall.: 2886 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 5 - 146) | CPU: 36% | Ulk. lait.  2 |  5/ 84 Mbps
152: I/O:  1% | Tall.: 2907 kpl ( 48 / s) | x̄ 14 ms ( 5 - 150) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 |  6/ 42 Mbps
153: I/O:  1% | Tall.: 2917 kpl ( 48 / s) | x̄ 13 ms ( 5 - 382) | CPU: 33% | Ulk. lait.  2 |  4/ 12 Mbps

Esimerkki tilanteesta, jossa palvelin on selvästi ylikuormittunut

Tässä esimerkissä on yritetty simuloida n. 400 kokelasta.

Testin aiheuttama kuorma:

Tavoitelukemat:

 • Tallennusten määrä: 400 kok: 192 tall/s.
 • Pienimmän oletetun verkkoliikenteen kuorman alin vaihe: 400 kok: 10-200Mbps.
 • Tasoitettu verkkoliikenteen huippumäärä vähintään: 400 kok: 405-485 Mbps.

Tuloksista näkyy ainakin seuraavia ongelmia:

 1. Tällä simuloidulla kokelasmäärällä tuotetaan ( 192 / s) tallennuspyyntöä joka sekunti, jotka palvelimen tulisi ehtiä käsitellä. Datan mukaan vaihtelu on kuitenkin suurta (( 60 / s) - ( 120 / s)), eli palvelin ehtii käsitellä keskimäärin alle puolet tallennuspyynnöistä. Koska arvo on jatkuvasti alle tavoitemäärän, kokelaalle tämä näkyisi jossain vaiheessa tallennusvirheinä. Tallennusten määrä ei saisi poiketa tavoitearvosta kuin pari prosenttia.
 2. Verkon tiedonsiirtonopeus (viimeinen sarake) ei ole noussut maksimissaan kuin n. 116Mbps:iin. Tämä tarkoittaa, että verkko on luultavasti vain 100Mbps nopeuksinen, eikä 1Gbps.
 3. Lisäksi kuorma on jakautunut koko 4 minuutin (= 4 rivin) alueelle, eikä yksikään arvo yllä lähellekään 405Mbps alarajaa, jolloin palvelin ei ole kyennyt tarjoamaan liitevideota kokelaille.
 4. CPU-kuorma on lähes 100% koko ajan, eli palvelin on ylikuormittunut.

Yksikin ylläoleva huomio voi aiheuttaa huomattavia ongelmia kokeessa ja vaatii yhteydenottoa Abitti-tukeen!

I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  7% | Ulk. lait.  0 |  0/ 0 Mbps
I/O:  5% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 43% | Ulk. lait.  0 |  0/ 0 Mbps
I/O: 11% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 50% | Ulk. lait.  0 |  0/ 0 Mbps
I/O:  3% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 54% | Ulk. lait.  1 |  0/ 0 Mbps
I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 34% | Ulk. lait.  1 |  0/ 0 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 1640 kpl ( 27 / s) | x̄ 729 ms ( 11 - 4061) | CPU: 67% | Ulk. lait.  1 |  2/ 54 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5564 kpl ( 92 / s) | x̄ 274 ms ( 8 - 2825) | CPU: 89% | Ulk. lait.  0 |  5/116 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4720 kpl ( 78 / s) | x̄ 189 ms ( 7 - 2177) | CPU: 79% | Ulk. lait.  0 |  6/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4145 kpl ( 69 / s) | x̄ 244 ms ( 7 - 5427) | CPU: 72% | Ulk. lait.  0 |  7/114 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5767 kpl ( 96 / s) | x̄ 282 ms ( 7 - 3590) | CPU: 79% | Ulk. lait.  0 |  6/ 40 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6517 kpl ( 108 / s) | x̄ 270 ms ( 7 - 1952) | CPU: 86% | Ulk. lait.  1 |  9/ 9 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6263 kpl ( 104 / s) | x̄ 304 ms ( 7 - 2081) | CPU: 90% | Ulk. lait.  1 |  8/ 22 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5638 kpl ( 93 / s) | x̄ 296 ms ( 8 - 1961) | CPU: 92% | Ulk. lait.  0 |  7/101 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6352 kpl ( 105 / s) | x̄ 250 ms ( 8 - 3629) | CPU: 88% | Ulk. lait.  0 |  8/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5401 kpl ( 90 / s) | x̄ 232 ms ( 8 - 1866) | CPU: 88% | Ulk. lait.  0 |  7/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4630 kpl ( 77 / s) | x̄ 269 ms ( 8 - 1974) | CPU: 80% | Ulk. lait.  0 |  8/ 92 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4505 kpl ( 75 / s) | x̄ 446 ms ( 8 - 3279) | CPU: 94% | Ulk. lait.  0 |  8/ 64 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5213 kpl ( 86 / s) | x̄ 355 ms ( 8 - 2274) | CPU: 92% | Ulk. lait.  1 |  8/ 29 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6096 kpl ( 101 / s) | x̄ 321 ms ( 8 - 2485) | CPU: 90% | Ulk. lait.  1 | 10/ 46 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5878 kpl ( 97 / s) | x̄ 360 ms ( 7 - 2298) | CPU: 90% | Ulk. lait.  1 |  9/116 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5938 kpl ( 98 / s) | x̄ 323 ms ( 9 - 3283) | CPU: 90% | Ulk. lait.  0 |  9/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6683 kpl ( 111 / s) | x̄ 236 ms ( 9 - 3108) | CPU: 88% | Ulk. lait.  0 |  9/114 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6848 kpl ( 114 / s) | x̄ 266 ms ( 8 - 3092) | CPU: 84% | Ulk. lait.  0 |  9/ 67 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4793 kpl ( 79 / s) | x̄ 352 ms ( 8 - 1809) | CPU: 95% | Ulk. lait.  0 |  8/ 51 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3903 kpl ( 65 / s) | x̄ 401 ms ( 9 - 2512) | CPU: 97% | Ulk. lait.  1 |  8/ 43 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4231 kpl ( 70 / s) | x̄ 416 ms ( 9 - 3361) | CPU: 97% | Ulk. lait.  1 |  9/ 77 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4072 kpl ( 67 / s) | x̄ 399 ms ( 10 - 2892) | CPU: 97% | Ulk. lait.  1 |  8/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4851 kpl ( 80 / s) | x̄ 404 ms ( 9 - 3066) | CPU: 94% | Ulk. lait.  1 |  7/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 7549 kpl ( 125 / s) | x̄ 277 ms ( 8 - 2630) | CPU: 85% | Ulk. lait.  0 |  9/103 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5943 kpl ( 99 / s) | x̄ 312 ms ( 8 - 1798) | CPU: 91% | Ulk. lait.  0 | 10/ 56 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6283 kpl ( 104 / s) | x̄ 282 ms ( 8 - 1842) | CPU: 88% | Ulk. lait.  0 | 10/ 30 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4605 kpl ( 76 / s) | x̄ 295 ms ( 8 - 2421) | CPU: 93% | Ulk. lait.  0 |  9/ 59 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3744 kpl ( 62 / s) | x̄ 329 ms ( 8 - 1902) | CPU: 96% | Ulk. lait.  1 |  8/116 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4141 kpl ( 69 / s) | x̄ 318 ms ( 8 - 1676) | CPU: 97% | Ulk. lait.  1 |  8/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5542 kpl ( 92 / s) | x̄ 380 ms ( 9 - 3559) | CPU: 93% | Ulk. lait.  1 |  7/114 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4077 kpl ( 67 / s) | x̄ 279 ms ( 8 - 3835) | CPU: 97% | Ulk. lait.  0 | 10/ 64 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4015 kpl ( 66 / s) | x̄ 283 ms ( 10 - 2270) | CPU: 98% | Ulk. lait.  0 | 10/ 42 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4557 kpl ( 75 / s) | x̄ 364 ms ( 9 - 4083) | CPU: 96% | Ulk. lait.  0 |  9/ 37 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 2963 kpl ( 49 / s) | x̄ 364 ms ( 9 - 2275) | CPU: 99% | Ulk. lait.  0 |  8/112 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5309 kpl ( 88 / s) | x̄ 440 ms ( 8 - 2535) | CPU: 92% | Ulk. lait.  0 |  8/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6034 kpl ( 100 / s) | x̄ 350 ms ( 8 - 2455) | CPU: 89% | Ulk. lait.  1 |  8/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6205 kpl ( 103 / s) | x̄ 457 ms ( 8 - 3413) | CPU: 88% | Ulk. lait.  1 | 10/ 83 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5906 kpl ( 98 / s) | x̄ 341 ms ( 8 - 3792) | CPU: 90% | Ulk. lait.  1 |  9/ 63 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5648 kpl ( 94 / s) | x̄ 255 ms ( 8 - 3844) | CPU: 92% | Ulk. lait.  0 |  8/ 31 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4127 kpl ( 68 / s) | x̄ 306 ms ( 9 - 2268) | CPU: 96% | Ulk. lait.  0 |  8/ 91 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3612 kpl ( 60 / s) | x̄ 306 ms ( 8 - 2535) | CPU: 98% | Ulk. lait.  0 |  8/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3457 kpl ( 57 / s) | x̄ 323 ms ( 8 - 1327) | CPU: 98% | Ulk. lait.  0 |  7/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4071 kpl ( 67 / s) | x̄ 258 ms ( 8 - 2784) | CPU: 96% | Ulk. lait.  0 |  7/101 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3440 kpl ( 57 / s) | x̄ 312 ms ( 8 - 1717) | CPU: 98% | Ulk. lait.  0 |  8/ 67 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3478 kpl ( 57 / s) | x̄ 322 ms ( 8 - 2601) | CPU: 98% | Ulk. lait.  1 |  8/ 39 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4138 kpl ( 68 / s) | x̄ 409 ms ( 9 - 3827) | CPU: 96% | Ulk. lait.  1 |  8/ 73 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3232 kpl ( 53 / s) | x̄ 312 ms ( 9 - 3176) | CPU: 98% | Ulk. lait.  0 |  9/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3495 kpl ( 58 / s) | x̄ 360 ms ( 9 - 2625) | CPU: 98% | Ulk. lait.  0 |  7/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4573 kpl ( 76 / s) | x̄ 292 ms ( 10 - 2571) | CPU: 96% | Ulk. lait.  0 |  8/107 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4085 kpl ( 68 / s) | x̄ 340 ms ( 9 - 1672) | CPU: 97% | Ulk. lait.  0 |  8/ 76 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6232 kpl ( 103 / s) | x̄ 441 ms ( 9 - 3273) | CPU: 89% | Ulk. lait.  0 | 10/ 49 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 6121 kpl ( 102 / s) | x̄ 422 ms ( 8 - 3826) | CPU: 90% | Ulk. lait.  0 | 11/ 43 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5056 kpl ( 84 / s) | x̄ 385 ms ( 8 - 2689) | CPU: 92% | Ulk. lait.  0 |  9/111 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5800 kpl ( 96 / s) | x̄ 526 ms ( 9 - 3574) | CPU: 89% | Ulk. lait.  0 |  9/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 5575 kpl ( 92 / s) | x̄ 319 ms ( 9 - 3290) | CPU: 89% | Ulk. lait.  1 |  7/115 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 4242 kpl ( 70 / s) | x̄ 380 ms ( 10 - 2302) | CPU: 95% | Ulk. lait.  0 | 10/ 81 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3638 kpl ( 60 / s) | x̄ 351 ms ( 9 - 2501) | CPU: 98% | Ulk. lait.  0 |  9/ 30 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3289 kpl ( 54 / s) | x̄ 328 ms ( 10 - 2865) | CPU: 98% | Ulk. lait.  0 |  8/ 59 Mbps
I/O:  0% | Tall.: 3084 kpl ( 51 / s) | x̄ 304 ms ( 9 - 3460) | CPU: 98% | Ulk. lait.  0 |  9/114 Mbps

Esimerkki tyydyttävästä lopputuloksesta

Tässä esimerkissä on simuloitu 250 kokelasta.

Lukemisen helpottamiseksi verkko/nätet-ikkunan tulosteisiin on lisätty rivinumerot, joita ei esiinny oikeassa tulosteessa.

Testin aiheuttama kuorma:

Tavoitelukemat:

 • Tallennusten määrä: 250 kok: 120 tall/s.
 • Pienimmän oletetun verkkoliikenteen kuorman alin vaihe: 250 kok: 7-100 Mbps.
 • Tasoitettu verkkoliikenteen huippumäärä vähintään: 250 kok: 254-300 Mbps.

Itse kuormitustestaus on käynnistetty rivillä 6.

 • Palvelin pystyy selvästikin vastaamaan kokelaan tallennuspyyntöihin. Lisäksi sekä IO, CPU että muistinkäyttö, jota pystyy tarkkailemaan isäntäkäyttöjärjestelmästä pysyivät hallinnassa.
 • Pari alkuriviä on varapalvelimen synkronointia. Verkko on selkeästi 1 Gbps verkko.
 • Tiedonsiirron nopeus ylittää tiedonsiirron piikin koko ajan (yli 254-300 Mbps, neljän rivin jaksoissa).
 • Aluksi palvelin pystyy vastaamaan kokelaskoneiden tiedonsiirto pyyntöihin (esim. rivit 11-14 jatkuen riville n. 28). mutta kun koe etenee ja varapalvelinsynkronoinnin verkkokuorma kasvaa, verkkoliikenteen piikki leviää kolmelle minuutille (esim. 41-45, 46-50).
 • Verkkokuormituksessa näkyy kuitenkin edelleen jaksollisuutta. Tiedonsiirron nopeus käy Pienimmän oletetun verkkoliikenteen kuorman (7-100 Mbps) tasolla.

Verkkoliikenne vaikuttaa rajoittavalta tekijältä. Jos verkkoa pitäisi parantaa mahdollisuuksia voisivat olla

 • virtualisoidun verkkosovittimen vaihto VIRTIO/muu,
 • verkon aktiivilaitteiden suorituskyvyn tarkistus, erityisesti palvelinta lähinnä olevien laitteiden osalta,
 • palvelimen ja varapalvelimen lähiverkkojohdotuksen ja rasioiden tarkistus,
 • palvelimen verkkosovitin

Huomaa, että yli 200 kokelaan koeverkkojen suunniteltaessa tulee aina ottaa yhteyttä YTL:ään.

 1: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 18% | Ulk. lait.  1 |  0/113 Mbps
 2: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 10% | Ulk. lait.  0 |  1/341 Mbps
 3: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  6% | Ulk. lait.  0 |  1/279 Mbps
 4: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  2% | Ulk. lait.  1 |  0/ 0 Mbps
 5: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  3% | Ulk. lait.  1 |  0/ 0 Mbps
 6: I/O:  1% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 12% | Ulk. lait.  1 |  0/ 59 Mbps
 7: I/O:  5% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 17% | Ulk. lait.  1 |  0/103 Mbps
 8: I/O: 27% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 |  1/371 Mbps
 9: I/O: 14% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU: 29% | Ulk. lait.  0 |  0/184 Mbps
10: I/O:  0% | Tall.:  0 kpl (  0 / s) | x̄  0 ms ( 0 -  0) | CPU:  9% | Ulk. lait.  1 |  0/ 1 Mbps
11: I/O:  0% | Tall.: 3906 kpl ( 65 / s) | x̄ 33 ms ( 4 - 947) | CPU: 33% | Ulk. lait.  1 |  6/273 Mbps
12: I/O:  0% | Tall.: 7016 kpl ( 116 / s) | x̄ 20 ms ( 4 - 237) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 |  9/294 Mbps
13: I/O:  0% | Tall.: 7233 kpl ( 120 / s) | x̄ 11 ms ( 3 - 163) | CPU: 24% | Ulk. lait.  1 |  7/ 9 Mbps
14: I/O:  0% | Tall.: 7252 kpl ( 120 / s) | x̄ 11 ms ( 3 - 247) | CPU: 24% | Ulk. lait.  1 |  7/ 10 Mbps
15: I/O:  0% | Tall.: 7124 kpl ( 118 / s) | x̄ 15 ms ( 3 - 628) | CPU: 32% | Ulk. lait.  0 |  9/249 Mbps
16: I/O:  0% | Tall.: 6974 kpl ( 116 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 266) | CPU: 38% | Ulk. lait.  0 | 11/312 Mbps
17: I/O:  0% | Tall.: 7214 kpl ( 120 / s) | x̄ 11 ms ( 3 - 1103) | CPU: 25% | Ulk. lait.  1 |  9/ 25 Mbps
18: I/O:  0% | Tall.: 7157 kpl ( 119 / s) | x̄ 13 ms ( 3 - 204) | CPU: 25% | Ulk. lait.  1 |  9/ 13 Mbps
19: I/O:  0% | Tall.: 7137 kpl ( 118 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 572) | CPU: 32% | Ulk. lait.  0 | 10/237 Mbps
20: I/O:  0% | Tall.: 7112 kpl ( 118 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 292) | CPU: 37% | Ulk. lait.  1 | 14/297 Mbps
21: I/O:  0% | Tall.: 7117 kpl ( 118 / s) | x̄ 23 ms ( 3 - 546) | CPU: 32% | Ulk. lait.  1 | 12/ 67 Mbps
22: I/O:  0% | Tall.: 7198 kpl ( 119 / s) | x̄ 11 ms ( 4 - 567) | CPU: 26% | Ulk. lait.  0 |  9/ 28 Mbps
23: I/O:  0% | Tall.: 7137 kpl ( 118 / s) | x̄ 14 ms ( 3 - 338) | CPU: 32% | Ulk. lait.  1 | 11/224 Mbps
24: I/O:  0% | Tall.: 7116 kpl ( 118 / s) | x̄ 16 ms ( 4 - 224) | CPU: 36% | Ulk. lait.  1 | 12/300 Mbps
25: I/O:  0% | Tall.: 7117 kpl ( 118 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 705) | CPU: 32% | Ulk. lait.  1 | 11/ 80 Mbps
26: I/O:  0% | Tall.: 7162 kpl ( 119 / s) | x̄ 12 ms ( 4 - 1548) | CPU: 26% | Ulk. lait.  0 | 10/ 25 Mbps
27: I/O:  0% | Tall.: 7189 kpl ( 119 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 250) | CPU: 31% | Ulk. lait.  1 | 10/212 Mbps
28: I/O:  0% | Tall.: 7051 kpl ( 117 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 1104) | CPU: 37% | Ulk. lait.  1 | 12/306 Mbps
29: I/O:  0% | Tall.: 7145 kpl ( 119 / s) | x̄ 14 ms ( 4 - 431) | CPU: 31% | Ulk. lait.  0 | 12/ 86 Mbps
30: I/O:  0% | Tall.: 7121 kpl ( 118 / s) | x̄ 12 ms ( 4 - 144) | CPU: 26% | Ulk. lait.  1 | 10/ 23 Mbps
31: I/O:  0% | Tall.: 7057 kpl ( 117 / s) | x̄ 20 ms ( 4 - 575) | CPU: 40% | Ulk. lait.  1 | 14/213 Mbps
32: I/O:  1% | Tall.: 7070 kpl ( 117 / s) | x̄ 31 ms ( 4 - 594) | CPU: 45% | Ulk. lait.  1 | 12/331 Mbps
33: I/O:  0% | Tall.: 7171 kpl ( 119 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 295) | CPU: 33% | Ulk. lait.  0 | 10/115 Mbps
34: I/O:  0% | Tall.: 7293 kpl ( 121 / s) | x̄ 10 ms ( 4 - 102) | CPU: 25% | Ulk. lait.  1 |  9/ 21 Mbps
35: I/O:  0% | Tall.: 7176 kpl ( 119 / s) | x̄ 16 ms ( 4 - 536) | CPU: 33% | Ulk. lait.  1 | 10/198 Mbps
36: I/O:  0% | Tall.: 7166 kpl ( 119 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 327) | CPU: 41% | Ulk. lait.  1 | 11/309 Mbps
37: I/O:  1% | Tall.: 7086 kpl ( 118 / s) | x̄ 33 ms ( 4 - 635) | CPU: 46% | Ulk. lait.  0 | 11/170 Mbps
38: I/O:  1% | Tall.: 7148 kpl ( 119 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 887) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 | 11/ 60 Mbps
39: I/O:  1% | Tall.: 7094 kpl ( 118 / s) | x̄ 21 ms ( 4 - 563) | CPU: 32% | Ulk. lait.  1 | 10/205 Mbps
40: I/O:  1% | Tall.: 6986 kpl ( 116 / s) | x̄ 33 ms ( 4 - 598) | CPU: 43% | Ulk. lait.  0 | 12/327 Mbps
41: I/O:  1% | Tall.: 7098 kpl ( 118 / s) | x̄ 32 ms ( 4 - 755) | CPU: 36% | Ulk. lait.  1 | 11/157 Mbps
42: I/O:  1% | Tall.: 7202 kpl ( 120 / s) | x̄ 15 ms ( 4 - 359) | CPU: 26% | Ulk. lait.  1 |  9/ 43 Mbps
43: I/O:  0% | Tall.: 6932 kpl ( 115 / s) | x̄ 24 ms ( 4 - 696) | CPU: 39% | Ulk. lait.  1 | 12/193 Mbps
44: I/O:  1% | Tall.: 6992 kpl ( 116 / s) | x̄ 90 ms ( 4 - 1084) | CPU: 68% | Ulk. lait.  1 | 14/366 Mbps
45: I/O:  1% | Tall.: 7005 kpl ( 116 / s) | x̄ 54 ms ( 4 - 956) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 | 12/172 Mbps
46: I/O:  1% | Tall.: 7166 kpl ( 119 / s) | x̄ 16 ms ( 4 - 500) | CPU: 29% | Ulk. lait.  1 | 10/ 63 Mbps
47: I/O:  1% | Tall.: 7156 kpl ( 119 / s) | x̄ 22 ms ( 4 - 1109) | CPU: 33% | Ulk. lait.  0 | 11/195 Mbps
48: I/O:  1% | Tall.: 7123 kpl ( 118 / s) | x̄ 26 ms ( 4 - 513) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 | 12/342 Mbps
49: I/O:  0% | Tall.: 7118 kpl ( 118 / s) | x̄ 16 ms ( 4 - 425) | CPU: 33% | Ulk. lait.  1 | 13/133 Mbps
50: I/O:  1% | Tall.: 7180 kpl ( 119 / s) | x̄ 22 ms ( 4 - 604) | CPU: 38% | Ulk. lait.  1 | 10/ 83 Mbps
51: I/O:  1% | Tall.: 6998 kpl ( 116 / s) | x̄ 51 ms ( 4 - 1360) | CPU: 46% | Ulk. lait.  1 | 10/233 Mbps
52: I/O:  1% | Tall.: 7017 kpl ( 116 / s) | x̄ 33 ms ( 4 - 785) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 | 13/344 Mbps
53: I/O:  1% | Tall.: 7049 kpl ( 117 / s) | x̄ 26 ms ( 4 - 840) | CPU: 35% | Ulk. lait.  1 | 12/142 Mbps
54: I/O:  0% | Tall.: 7155 kpl ( 119 / s) | x̄ 12 ms ( 4 - 530) | CPU: 27% | Ulk. lait.  0 |  9/ 48 Mbps
55: I/O:  1% | Tall.: 7239 kpl ( 120 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 390) | CPU: 32% | Ulk. lait.  1 | 11/186 Mbps
56: I/O:  0% | Tall.: 7114 kpl ( 118 / s) | x̄ 28 ms ( 4 - 576) | CPU: 46% | Ulk. lait.  1 | 12/355 Mbps
57: I/O:  1% | Tall.: 6961 kpl ( 116 / s) | x̄ 59 ms ( 4 - 732) | CPU: 51% | Ulk. lait.  0 | 13/200 Mbps
58: I/O:  1% | Tall.: 7159 kpl ( 119 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 647) | CPU: 32% | Ulk. lait.  1 | 11/ 62 Mbps
59: I/O:  0% | Tall.: 7187 kpl ( 119 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 379) | CPU: 31% | Ulk. lait.  1 | 10/178 Mbps
60: I/O:  1% | Tall.: 7066 kpl ( 117 / s) | x̄ 36 ms ( 4 - 597) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 | 14/348 Mbps
61: I/O:  1% | Tall.: 7184 kpl ( 119 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 415) | CPU: 34% | Ulk. lait.  0 | 11/145 Mbps
62: I/O:  1% | Tall.: 7180 kpl ( 119 / s) | x̄ 17 ms ( 4 - 323) | CPU: 31% | Ulk. lait.  1 | 10/ 70 Mbps
63: I/O:  1% | Tall.: 6936 kpl ( 115 / s) | x̄ 43 ms ( 4 - 776) | CPU: 48% | Ulk. lait.  1 | 10/218 Mbps
64: I/O:  1% | Tall.: 7055 kpl ( 117 / s) | x̄ 45 ms ( 4 - 995) | CPU: 52% | Ulk. lait.  0 | 13/351 Mbps
65: I/O:  1% | Tall.: 7150 kpl ( 119 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 443) | CPU: 35% | Ulk. lait.  1 | 11/155 Mbps
66: I/O:  1% | Tall.: 7128 kpl ( 118 / s) | x̄ 17 ms ( 4 - 511) | CPU: 30% | Ulk. lait.  1 | 11/ 69 Mbps
67: I/O:  1% | Tall.: 7077 kpl ( 117 / s) | x̄ 18 ms ( 4 - 386) | CPU: 32% | Ulk. lait.  0 | 12/159 Mbps
68: I/O:  1% | Tall.: 7018 kpl ( 116 / s) | x̄ 39 ms ( 4 - 1402) | CPU: 45% | Ulk. lait.  0 | 13/339 Mbps
69: I/O:  1% | Tall.: 7022 kpl ( 117 / s) | x̄ 42 ms ( 4 - 914) | CPU: 43% | Ulk. lait.  1 | 13/180 Mbps
70: I/O:  1% | Tall.: 7032 kpl ( 117 / s) | x̄ 39 ms ( 4 - 756) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 | 11/121 Mbps
71: I/O:  1% | Tall.: 7212 kpl ( 120 / s) | x̄ 16 ms ( 4 - 1062) | CPU: 31% | Ulk. lait.  2 | 11/154 Mbps
72: I/O:  1% | Tall.: 6767 kpl ( 112 / s) | x̄ 72 ms ( 4 - 2400) | CPU: 51% | Ulk. lait.  1 | 14/339 Mbps
73: I/O:  1% | Tall.: 7177 kpl ( 119 / s) | x̄ 24 ms ( 4 - 656) | CPU: 33% | Ulk. lait.  1 | 10/139 Mbps
74: I/O:  1% | Tall.: 7089 kpl ( 118 / s) | x̄ 20 ms ( 4 - 569) | CPU: 31% | Ulk. lait.  0 | 13/ 84 Mbps
75: I/O:  1% | Tall.: 7121 kpl ( 118 / s) | x̄ 19 ms ( 4 - 633) | CPU: 35% | Ulk. lait.  0 | 11/161 Mbps
76: I/O:  0% | Tall.: 6792 kpl ( 113 / s) | x̄ 80 ms ( 5 - 1224) | CPU: 68% | Ulk. lait.  1 | 14/355 Mbps
77: I/O:  1% | Tall.: 7023 kpl ( 117 / s) | x̄ 45 ms ( 4 - 945) | CPU: 44% | Ulk. lait.  1 | 13/180 Mbps
78: I/O:  1% | Tall.: 7100 kpl ( 118 / s) | x̄ 22 ms ( 4 - 1215) | CPU: 34% | Ulk. lait.  2 | 11/ 93 Mbps

Lisää analyysityökaluja

Jos haluat seurata tarkemmin varapalvelimen synkronoinnin aiheuttamaa verkkoliikennettä, voit käynnistää kuormasimulaation monitorin myös siellä. HUOM: Nämä lukemat eivät suoraan korreloi palvelimen lokirivien kanssa, koska minuutin aikahaarukat eivät osu samaan kohtaan.

 1. Avaa sync-välilehti
 2. Avaa siihen uusi terminaali-ikkuna painamalla Ctrl-Shift-T
 3. Käynnistä komento performance-monitor