Ajankohtaista

Tältä sivulta löydät Ylioppilastutkintolautakunnan uutiset ja blogikirjoitukset sekä tapahtumat, joita järjestämme tai joissa olemme mukana.

Tiedote

Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeet

Tänä vuonna kymmenessä kokeessa on syksyllä enemmän ilmoittautuneita kuin keväällä. Lyhyen englannin koe on yksi niistä. Sen ilmoittautumismäärät ovat kasvussa myös keväällä. Kokeet ovat…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon koepäivä

Kokeisiin oli ilmoittautunut 9 929 kokelasta, joista 8 444 suomen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeeseen ja 636 ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden kokeeseen. Saamen äidinkielen ja…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Lautakunta pahoittelee psykologian kokeen tehtävänannon virhettä

Lautakunta pahoittelee virhettä. Ylioppilastutkintolautakunta ei pidä autismikirjoa tai ADHD:tä mielenterveyden häiriöinä. Tehtävässä pyydettiin valitsemaan yksi aineiston…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Toinen reaalikokeiden päivä

Noin puolet kokelaista ottaa tutkintoonsa kaksi reaalikoetta. Neljän tai useamman reaalikokeen suorittaminen on hyvin harvinaista. Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Lautakunnan…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Matematiikan lyhyen ja pitkän oppimäärän kokeet

Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut joitakin kymmeniä yhteydenottoja, mikä on tavanomainen määrä tutkintopäivinä. Lautakunta ohjeistaa lukioita…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Toisen kotimaisen kielen koepäivä

Toisen kotimaisen kielen sisällyttämisessä ylioppilastutkintoon on selkeä ero suomenkielisten ja ruotsinkielisten oppilaitosten välillä. Suomenkielisistä lukioista valmistuneista…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeiden koepäivä

Päivän kokeet ovat sujuneet rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut joitakin kymmeniä yhteydenottoja, mikä on tavanomainen määrä tutkintopäivinä. Lautakunta ohjeistaa lukioita…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Reaaliaineiden ensimmäinen koepäivä

Yhteensä 19 022 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin. Eniten ilmoittautumisia, 4 917, on terveystiedon kokeeseen, vaikka sen ilmoittautumismäärät vuositasolla ovat pienessä laskussa…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeen koepäivä

Kokeet ovat sujuneet pääosin rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen on tullut joitakin kymmeniä yhteydenottoja, mikä on tavanomainen määrä tutkintopäivinä. Kahdessa lukiossa kokeiden…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Syksyn ylioppilastutkinto alkaa 12.syyskuuta – kokeiden uusijoiden määrän lasku jatkuu

Lehdistötiedote, 7.9.2022 Ilmoittautumisia eri aineissa ja oppimäärissä on noin 91 000 eli noin tuhat vähemmän kuin vuosi sitten. Luvuissa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Ylioppilastutkinto täyttää 170 vuotta – ylioppilaiden määrä 300-kertaistunut

Alkuvuosina mahdollisuus päästä ylioppilaaksi oli vain harvalla. Ylioppilaalla oli oikeus opiskella Keisarillisen Aleksanterin Yliopistossa (nyk. Helsingin yliopisto) ja uusia ylioppilaita…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Ohjeita tietokoneen hankintaan

Kokelas saa lukiolta käyttöönsä tietokoneen, jota voi käyttää myös ylioppilastutkinnon kokeissa, jos hän on lukiokoulutukseen laajennetun oppivelvollisuuden piirissä. Oppivelvollisuuden…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Syksyn 2023 ylioppilastutkinnon koepäivät

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt syksyn 2023 ylioppilastutkinnon koepäivät. Syksyn 2023 ylioppilastutkinto järjestetään maanantain 11.9. ja keskiviikon 27.9. välisenä aikana.
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Abitti-koejärjestelmän hitaus ei johdu tietoturvahyökkäyksestä

“Hitaus koejärjestelmässä ei kohdistu mihinkään niistä toiminnoista, joihin paikatut tietoturva-aukot liittyvät. Ei ole myöskään mitään viitteitä siitä, että Abittiin kohdistuisi…
Tiedote Lue lisää
Tiedote

Matematiikan ylioppilaskokeiden rakenteita muutetaan syksyn 2024 tutkinnosta alkaen

Katso lausunnot Lausuntopalvelussa Pitkässä matematiikassa säilytetään B-osan jako B1- ja B2-osaan. Lyhyen matematiikan kokeessa on muutoksen jälkeen vain yksi B-osa, joka sisältää 12 ja 18…
Tiedote Lue lisää