Outi Talvitie

Studentexamen i siffror

Två gamla studentfotografier.

Har du någonsin tänkt på hur många kilogram examenspost studentexamensnämnden skickar ut i världen varje höst och vår? Har du räknat hur många timmar om året svärmen av finska abiturienter jobbar i provsalar? Exakt, det har nog inte många andra heller gjort. Som tur har vi på studentexamensnämnden tagit reda på de mest väsentliga talen och siffrorna i anknytning till examen.

13,5 kilometer

För hundra år sedan var studentexamen inträdesprovet till Helsingfors universitet, och de avgörande muntliga förhören hölls i landets huvudstad. Det innebar att alla godkända studenter fick sin studentmössa i Helsingfors. Om man fortfarande skulle följa denna sed skulle det, i enlighet med finländarnas kövanor, bildas en 13,5 kilometer lång kö framför Studentexamensnämndens dörr på vårarna.

42 olika prov

Efter att Finland blev självständigt hölls studentskrivningarna enbart på våren och alla var tvungna att delta i modersmålsprovet, provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande språk och matematikprovet. Senare har nya prov, spridning och valfria ämnen ökat flexibiliteten i examen. Idag finns det hela 42 olika prov i utbudet.

9 ton

I Studentexamensnämndens postrum är det stor trängsel och brådska på hösten och våren, när pappersproven packas in, förseglas och skickas ut till skolorna. Innan proven blev elektroniska kunde vårens provpaket väga sammanlagt över 9 ton, vilket motsvarar vikten på 10 fullvuxna bisonoxar. De inpackade proven tar även lika mycket plats som en mindre bisonflock.

16 godkända prov

För att avlägga studentexamen krävs det att man skriver i fyra obligatoriska ämnen. Därutöver kan examinanden skriva i ytterligare ämnen och vid behov även komplettera examen efter att man har blivit student. En stor andel av examinanderna har ansett att det är ett tillräckligt stort bestyr med fyra prov, medan andra tycker att mer är mer. Det högsta antalet prov som blivit godkända i en och samma examen är 16.

30 000 examinander

På 1930-talet var man orolig för det ökande antalet studenter, då man befarade att det skulle leda till inflation i studentexamens värde, en ökning av universitetsstudierna och i slutändan akademisk arbetslöshet. I slutet av årtiondet talade man redan om en studentflod, då 2 659 studenter fick sin studentmössa. Numera är det över 30 000 examinander som får godkänt på examen varje år.

89 år

Att gå i skolan och studera är en tidskrävande satsning på såväl individens som Finlands framtid. Det går även åt många timmar att förbereda sig inför studentskrivningarna, att organisera dem och naturligtvis till själva provtillfällena. Om varje examinand lägger ner i genomsnitt fyra timmar på de prov de anmält sig till lägger examinanderna tillsammans ner över 780 000 timmar, det vill säga 89 år, på skrivningarna.

2000 insekter

Om en examinand blir underkänd på ett valt prov som är obligatoriskt kan examinanden få studentmössan genom kompensationspoäng som räknas ut utifrån vitsorden från de övriga proven. I början av 1900-talet var det en pappa som försökte gottgöra sonens misslyckade prestationer genom att erbjuda sin insektssamling med 2 000 insekter som kompensation. Historien förtäljer inte vilket beslut nämnden fattade till slut, men man har inte (trots idogt letande) hittat några insekter.

1 689 470 examinander

Fram till jubileumsåret för Finlands självständighet har finsk studentexamen avlagts av sammanlagt 1 689 470 examinander.

Gamla bilder: Elina Jänttis hemarkiv

 

Suomi Finland 100