Förklaring av de finska studentexamensbetygen till utländska läroanstalter

Uppdaterad

Vid behov kan följande förklaring av de finska studentexamensbetygen presenteras för en utländsk läroanstalt.

In English

Certificate of the Matriculation Examination and the Certificate of Approved Grades

A candidate receives a Certificate of the Matriculation Examination following the examination period when all the four compulsory tests have been passed. Starting on June 2023, the candidate receives the cerfificate also in digital format. The digital certificates have been verified by the Matriculation Examination Board with a digital signature.

In addition to the Certificate of the Matriculation, which is ocean blue in colour, the candidate can request for a Certificate of Approved Grades if they are yet to graduate. These certificates are white in colour and also available on paper and in digital format (pdf-file). 

Please refer to this page for information on how to validate the certificate

Retaking tests

A candidate who has passed a test may retake it as many times as they wish. If a candidate has retaken a test before a Certification of the Matriculation Examination has been awarded, the better grade achieved on that test will be entered on the certificate.

Supplementing the examination

A person who has passed the Matriculation Examination can supplement it by sitting tests that they have not previously taken. They can also supplement the examination by taking a test at a different level in a subject already passed. Supplementing the examination is possible only after the examination has been passed.

Please find more information on the Finnish Matriculation Examination in English

 

På svenska

Studentexamensbetyg (blått)

Studentexamensbetyg utfärdas för en examinand som har fått godkänt på de fyra obligatoriska proven inom examenstiden. Från och med hösten 2019 utfärdas studentexamensbetyg endast om examinanden förutom de obligatoriska proven även har slutfört sina gymnasiestudier eller motsvarande studier. Av betyget framgår vilka prov som har avlagts som obligatoriska och vilka som extra prov samt nivån på och vitsord för respektive prov. Studentexamensbetyget är blått till färgen. Notera att ett separat betyg ges för prov som tagits om eller som tagits för att komplettera examen. Färgen på detta betyg är brun. Tillsammans med det blåa betyget utgör dessa betyget för den examen som examinanden avlagt.

Betyg över godkända prov utfärdad av studentexamensnämnden (brunt)

Om en examinand som har avlagt studentexamen tar om en godkänt prov eller kompletterar sin examen får hen ett betyg över godkända prov utfärdad av studentexamensnämnden. Betyget är brunt till färgen och avviker från det ursprungliga studentexamensbetyget men är lika giltigt som det urspungliga betyget.

Omprov av ett godkänt prov

Ett godkänt prov får tas om utan begränsningar. Om examinanden har tagit om ett prov innan studentexamensbetyget har daterats, antecknas i betyget det bättre av de erhållna vitsorden.

Komplettering

Den som har blivit godkänd i studentexamen får komplettera examen med prov i ämnen som inte ingår i den avlagda examen och med prov på en annan nivå än de prov i samma ämnen som ingår i den avlagda examen. Att komplettera examen är möjligt efter det att studentexamen är avlagd.

Ytterligare information om den finska studentexamen på svenska