Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Den tryckta statistikpublikationen

Den senaste tryckta statistikpublikationen behandlar år 2011. Data gällande 2012 och framåt publiceras uteslutande på nätsidorna. Pdf-versionera av det tryckta publikationerna finns tillgängliga nedan.

Studentexamensnämndens statistikpublikation