Provdagarna våren 2023

  
tis 14.3.modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i läskompetens
provet i finska/svenska som andra språk och litteratur
tors 16.3.främmande språk, kort lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
italienska
portugisiska
latin
samiska
fre 17.3.modersmål och litteratur (finska och svenska), provet i skrivkompetens
mån 20.3.främmande språk, lång lärokurs
engelska
franska
spanska
tyska
ryska
ons 22.3.matematik, lång och kort lärokurs
fre 24.3.psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
mån 27.3.det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
ons 29.3.religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap 
fre 31.3.modersmålsprovet, samiska

Resultaten av vårens studentexamen 2023 skickas till gymnasierna 16.5.2023. Resultaten och de bedömda provresultaten finns tillgängliga för examinanden och vårdnadshavaren till en under 18-årig examinand i webbtjänsten Min Studieinfo från och med 17.5.2023. När resultaten offentliggörs kommer de också att göras tillgängliga för det gemensamma urvalet av högre utbildningsanstalter (obs: datumen är preliminära och kan komma att ändras).