Kontaktuppgifter

Postadress 

PL 380 
00531 HELSINGFORS

Besöksadress

Hagnäskajen 6 
00530 HELSINGFORS

Visa på karta

Öppettider: vardagar 8.00-16.15

Telefon (växel): 0295 338 200
E-post: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Kontaktuppgifter till kansliets personal

E-tjänsten för gymnasierna (hakemukset.ylioppilastutkinto.fi)

Gymnasierna kan lämna leveranser till Studentexamensnämnden hos vaktmästarna i entrén. Övriga besök endast enligt överenskommelse.

Servicenumren

För gymnasierna: 0295 338 230 kl. 13-15, examensdagarna 11-27.9 kl. 8-16 

  • brådskande ärenden under examensdagarna
  •  gymnasiernas anmälningnuppgifter
  • rådgivning till rektorer, skolsekreterare och studiehandledare
  • examensresultaten
  • begäran om granskning
  • förfrågningar gällande provprestationer och begäran om omprövning
  • ärenden som inte är brådskande per e-post: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi
  • specialarrangemang, ring direkt till den examenssekreterare som ansvarar för ärendet ifråga, kontaktuppgifter nedan

Examinander och vårdnadshavare kontaktar i första hand det egna gymnasiet

Nämndens ordinarie medlemmar

Vid problem gällande kursprovsystemet Abitti vänligen kontakta Abitti-stödet.

Rapporteringskanal för misstänkta oegentligheter och skydd för rapporterande personer

Via justitiekanslersämbetets externa rapporteringskanal kan man rapportera misstänkta oegentligheter i Utbildningsstyrelsens, dess fristående enheters eller statliga läroanstalters verksamhet.

Läs mer på Utbildningsstyrelsens webbplats