Kontaktuppgifter

Postadress 

PL 380 
00531 HELSINGFORS

Besöksadress

Hagnäskajen 6 
00530 HELSINGFORS

Visa på karta

Öppettider: vardagar 8.00-16.15

Telefon (växel): 0295 338 200
E-post: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Kontaktuppgifter till kansliets personal

E-tjänsten för gymnasierna (hakemukset.ylioppilastutkinto.fi)

Gymnasierna kan lämna leveranser till Studentexamensnämnden hos vaktmästarna i entrén. Övriga besök endast enligt överenskommelse.

Servicenumren

För gymnasierna: 0295 338 230 kl. 13–15 

  • brådskande ärenden under examensdagarna
  • gymnasiernas anmälningnuppgifter
  • rådgivning till rektorer, skolsekreterare och studiehandledare
  • examensresultaten
  • begäran om granskning
  • förfrågningar gällande provprestationer och begäran om omprövning
  • ärenden som inte är brådskande per e-post: lautakunta@ylioppilastutkinto.fi
  • specialarrangemang, ring direkt till den examenssekreterare som ansvarar för ärendet ifråga, kontaktuppgifter här

För examinander och vårdnadshavare: 0295 338 231 kl. 13–15 

Examinander och vårdnadshavare kontaktar i första hand det egna gymnasiet. Anmälning till examen via det egna gymnasiet. 

Beställning av betyg och provprestationer på numret 0295 338 290 (kl. 13–15).

Nämndens ordinarie medlemmar

Vid problem gällande kursprovsystemet Abitti vänligen kontakta Abitti-stödet.

Rapporteringskanal för misstänkta oegentligheter och skydd för rapporterande personer

Via justitiekanslersämbetets externa rapporteringskanal kan man rapportera misstänkta oegentligheter i Utbildningsstyrelsens, dess fristående enheters eller statliga läroanstalters verksamhet.

Läs mer på Utbildningsstyrelsens webbplats