Poänggränserna våren 2013

 LEMCBA
Modersmålet, finska087073062050039028
Modersmålet, svenska092075064051039027
Modersmålet, nordsamiska060050040030020010
Modersmålet, skoltsamiska060050040030020010
Finska som andraspråk185169155137120093
Svenska som andraspråk185167155137120093
Matematik, lång lärokurs059049038027017011
Matematik, kort lärokurs056048040030021013
Svenska, lång lärokurs269243216184148116
Svenska, medellång lärokurs245208178147121101
Finska, lång lärokurs274254234205179142
Finska, medellång lärokurs268246223188146110
Engelska, lång lärokurs268248226199165126
Tyska, lång lärokurs282265245215181123
Franska, lång lärokurs276260236211183125
Ryska, lång lärokurs277257226195160125
Spanska, lång lärokurs270248235215170125
Tyska, kort lärokurs277250226193160122
Engelska, kort lärokurs262236212186156123
Franska, kort lärokurs270247219192161123
Ryska, kort lärokurs272245213184160115
Spanska, kort lärokurs279257225190154118
Italienska, kort lärokurs280250230199169123
Latin, längre lärokurs194180160140120100
Latin, kort lärokurs194180160140120098
Nordsamiska, kort lärokurs195181166140120100
Portugisiska, kort lärokurs185166153131112100
Evangelisk-luthersk religion035028023018013008
Ortodox religion032028020017013010
Livsåskådningskunskap036029025020016011
Filosofi035028023018013009
Psykologi032025021016012008
Historia035028023018013009
Samhällslära034028024019014010
Fysik041035029022016012
Kemi044036028020013009
Biologi043037031024017012
Geografi033028023018014010
Hälsokunskap032026021017013010